Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULAŞTIRMA PROJELERİ İLE KENTSEL DOKU ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: T5 EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAYI ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 04 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1862-1875

Lojistikte Sürdürülebilir Yaklaşımlar: Bir Yeşil Lojistik Uygulaması Olarak Alternatif Yük Taşımacılığı Örnekleri

TRANSIST 2017-International Istanbul Transportation Congress and Fair, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.25-32