Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Teknolojisi Eğitiminde Kullanılan Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Arayüz Tasarımı

Uluslararası “Müzik ve Bilimler” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.1

Temel Müzik Teknolojisi Eğitimine Yönelik e-Öğrenme Materyal Tasarımı

International Music and Sciences Symposium, İstanbul, Turkey, 17 April 2019, pp.1

Müzik Üretiminde Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

VIII. Uluslarası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1

Duyum Testi Otomasyonu Müzik Okullarına Giriş Sınavlarında Veri Toplama ve Raporlama

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, 8 - 10 April 2016