Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Hareketleri Işığında GNU/Linux ile Ses ve Müzik

Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik Üretiminde Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar

VIII. Uluslarası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 12 - 14 Mayıs 2017

Duyum Testi Otomasyonu Müzik Okullarına Giriş Sınavlarında Veri Toplama ve Raporlama

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Sempozyumu, 8 - 10 Nisan 2016