Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of curing temperature on fracture energy and cohesive parameters for the adhesive Araldite 2015

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, ss.1287-1312, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The use of the exponential Drucker-Prager material model for defining the failure loads of the mono and bi-adhesive joints

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, cilt.76, ss.17-29, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental investigation on the failure loads of the mono and bi-adhesive joints

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.31, ss.2251-2270, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Variational Principles for Bending and Vibration of Partially Composite Timoshenko Beams

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the von Mises elastic stress evaluations in the bi-adhesive single-lap joint: a numerical and analytical study

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, ss.2133-2153, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Three dimensional finite element analysis of bi-adhesively bonded double lap joint

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, cilt.37, ss.50-55, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A variational formulation and analysis of polar orthotropic circular plates using an energy principle, part II: Thick plates

SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, cilt.15, ss.59-70, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of the variational iteration method to thin circular plates

INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION, cilt.9, ss.25-30, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Variational Formulation and Analysis of Polar Orthotropic Circular Plates Using an Energy Principle Part I Thin Plates

Science and Engineering of Composite Materials, cilt.14, ss.317-328, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Application of the variational iteration method to the boundary value problems with jump discontinuities arising in solid mechanics

INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION, cilt.8, ss.513-518, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A computer software for simulating single-compartmental model of neurons

COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE, cilt.75, ss.51-57, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recent Advances in Adhesively Bonded Lap Joints Having Bi-Adhesive and Modulus-Graded Bondlines: A Critical Review

REVIEWS OF ADHESION AND ADHESIVES, cilt.6, ss.82-103, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECT OF ADHESIVE TYPE ON FREE TRANSVERSE VIBRATION OF SINGLE LAP JOINT

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES ON AUTOMOTIVE AND TECHNOLOGY, cilt.2, ss.104-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hibrit Yapıştırma Düzeninin Bindirme Bağlantı Mukavemetine Etkileri

Mühendis ve Makina, cilt.57, ss.63-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of the Aging Heat Treatment on Buckling Load of 7075 Aluminum Alloy Rectangular Plate

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.8, ss.263-271, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspects of the Gurson Model and its Applications

MATHEMATİCAL AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, cilt.8, ss.327-334, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düz Dişlilerde Profil Kaydırma Faktörünün, Çatlak İlerleme Yolu Üzerindeki Etkisi (The Effect of Addendum Modification Coefficient on Crack Propogation Path at Addendum Modificated Gears)

Makine Tasarımı ve İmalat Dergisi (Journal of Mechanical Design and Production), cilt.4, ss.89-95, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enine Dikişli Kaynak Bağlantılarında Gerilme Analizi (Stress Analysis in the Transverse Fillet Weld Joints)

Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Engineering Sciences), cilt.3, ss.323-329, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düz Dişlilerde Jant Kalınlığının Diş Kökü Gerilmeleri Üzerindeki Etkisi (Effect of Rim Thickness on the Root Stresses of Spur Gear Tooth)

Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Engineering Sciences), cilt.3, ss.299-303, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Addendum Modification Coefficient on Tooth Stresses of Spur Gear

MATHEMATİCAL AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, cilt.1, ss.36-43, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torsional Stresses in the Transverse Fillet Weld Tubular Joints

MATHEMATİCAL AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, cilt.1, ss.29-35, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NUMERICAL INVESTIGATION OF DYNAMIC BEHAVIOR OFCOMPOSITE BEAMS CONNECTED WITH SINGLE-LAP JOINT

International Natural Science, Engineering and Materials Technology Conference, 9 - 10 Eylül 2019

Study on the Self-Healing Efficiency of Araldite Av138M Adhesive

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Çekmeye Maruz Köşeleri Yuvarlatılmış Basamaklı BindirmeBağlantısının Gerilme Analizi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.1634-1635

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlıda Teknoloji

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.390-391

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlıda Tarihi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2018, ss.390-391

EFFECT OF ADHESIVE TYPE ON FREE TRANSVERSE VIBRATION OF SINGLE LAP JOINT

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 201719-21 December 2017, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, 19 - 21 Aralık 2017

Evaluating the Repair Performance of the Cracked Plate Using Adhesive Shear Stresses

5th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science, Baku, Azerbaycan, 29 - 30 Eylül 2017, ss.1746-1752

ADHESIVE-RECESSING EFFECT ON SHEAR STRESSES ARISING IN SINGLE LAP JOINT

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017

Numerical and Analytical Investigations on The Stress Distributions in Single Lap Joints

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2016), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.625-634

Stiffness Prediction for Bi adhesive Single Lap joints

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015

Effects of the Mono and Bi adhesive Bondlines on the Shear Stresses in a Cracked Plate Repaired by the Boron epoxy Patch

International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Vakum Ortamında Karıştırma İşleminin Araldite 2015 Epoksi Yapıştırıcının Hasar Yükü Üzerine Etkisi

15th International Materials Symposium (IMSP’2014), Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.1-8

Determination of Mode 1 Fracture Toughness for Araldite 2015 Epoxy A Comparative Study

31st Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Kempten, Almanya, 24 Eylül - 27 Nisan 2014, ss.19-20

Joint Stress Optimization by the Hybrid Adhesive Lap Joint

14th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT), İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Temmuz 2011, cilt.445, ss.1000-1001

Three Dimensional Finite Element Analysis of Bi Adhesively Bonded Double Lap Joint

International Conference on Structural on Adhesive Bonding (AB 2011), Porto, Portekiz, 7 - 08 Temmuz 2011

Mühendis ve Mühendisliğin Konumu

IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2001, ss.83-94

Kitap & Kitap Bölümleri

Progress in Adhesion and Adhesives

Recent Advances in Adhesively Bonded Lap Joints Having Bi‐Adhesive and Modulus‐Graded Bondlines: A Critical Review, K.L. Mittal, Editör, Scrivener Publishing LLC, ss.77-97, 2019

Applied Adhesive Bonding in Science and Technology

Introductory Chapter: Structural Adhesive Bonded Joints, Özer H., Editör, Intech, Rijeka, ss.3-10, 2018

Applied Adhesive Bonding in Science and Technology

Introductory Chapter: Structural Adhesive BondedJoints, Halil Özer, Editör, IntechOpen, Londrina, ss.3-10, 2018

ADHESIVES APPLICATIONS AND PROPERTIES

Experimental Investigation on the Self-Healing Efficiency of Araldite 2011 Adhesive Reinforced with Thermoplastic Microparticles, Rudawska A., Editör, Intech, Rijeka, ss.169-185, 2016