Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2010 - 2015Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2006 - 2010Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 1996 - 2005Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

 • 2014 - 2016Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetilen Tezler

 • Investigation of Some Protease-Polymer Complex Activities by Fluorometric Methods, KARAKUŞ E. , S.AMER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Kanser Hücresi Oluşumu Üzerine Hidrojen Sülfit Açığa Çıkaran Ajanların Etkisinin Araştırılması, KARAKUŞ E. , Z.NİHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • ZnO Nanorod Temelli Penisilin Biyosensörü Hazırlanması, KARAKUŞ E. , Ç.TURAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Pirenil Türevleri Modifiye Edilmiş Floresan Karakterli Peptid ve Protein Substratlara Proteaz Etkisinin Florometrik Yöntemlerle İncelenmesi, KARAKUŞ E. , İ.ETHEM(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Lizin Tayinine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu, KARAKUŞ E. , S.YARAR(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Çinko Oksit Nanopartikül Temelli Glutamin Biyosensörü Tasarlanması ve Karakterizasyonu, KARAKUŞ E. , D.ALBAYRAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Hypocrea jecorina Saf Kültüründen Glutamat Oksidaz Enziminin Üretimi, KARAKUŞ E. , F.MEHMET(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • ZnO Nanorod Temelli Glukoz Biyosensörü Hazırlanması ve Kan Serumunda Glukoz Tayininde Kullanılması, KARAKUŞ E. , Ç.ATAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Hypocrea Jecorina Saf Kültürü Ve Trichoderma Reesei 1A Mutant Suşundan Glutaminaz Enziminin Üretimi, KARAKUŞ E. , D.BÜLBÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Potansiyometrik Esaslı Glutamin Biyosensörü Tasarlanması ve Karakterizasyonu, KARAKUŞ E. , D.BEGÜM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Glutamatın Potansiyometrik Tayini için Biyosensör Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, KARAKUŞ E. , D.YILMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Üre Tayinine Yönelik Potansiyometrik Biyosensör Geliştirilmesi, KARAKUŞ E. , B.DİNDAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010