Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel glutamine biosensor based on zinc oxide nanorod and glutaminase enzyme from Hypocria jecorina

Artificial Cells Nanomedicine,JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.44, ss.92-97, 2014
Link

New Urea Biosensor Based on Urease Enzyme Obtained from Helicobacter pylori

APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.165, ss.1308-1321, 2011
Link

Comparison of Covalent and Noncovalent Immobilization of Malatya Apricot Pectinesterase (Prunus armeniaca L.)

Artificial Cells, Blood Substitutes,APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.40, ss.132-141, 2011
Link

Noncovalent Immobilization of Pectinesterase (Prunus armeniaca L.) onto Bentonite

Artificial Cells, Blood Substitutes,ARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY, cilt.36, ss.535-550, 2009
Link

A new potentiometric ammonium electrode for biosensor construction

ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, cilt.34, ss.523-534, 2006 Özet
Link

Urea biosensors based on PVC membrane containing palmitic acid

ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND BIOTECHNOLOGY, cilt.33, ss.329-341, 2005 Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Metallerin TXSCH2COOH - BSA Kompleksi ile Etkileşiminin Floresans Emisyon Spektroskopi Yöntemi ile İncelenmesi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.4

Çinko Oksit Nanorod ve Hyaluronik Asit Temelli Glukoz Biyosensörü Hazırlanması

8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2017, ss.19

Effects of PAA-Chymotrypsin Conjugate on Fluorescence Lifetime Distributions of PM-BSA Complex

International Conference on Advances in Science and Arts Istanbul-2017, İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2017, ss.34

Allium Sativum Organosülfer Bileşiklerinin H2S Oluşturma Özelliklerinin ve MCF-7 ve HuT78 Kanser Hücre Dizileri Üzerine Anti-Proliferatif Etkilerinin Araştırılması

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Mart 2015, ss.22

Glutaminase Enzyme Production from Hypocrea Jecorina

37th FEBS CONGRESS, Sevilla, İspanya, 04 Eylül 2012, ss.23

Helicobacter pylori Üreaz Biyosensörünün Hazırlanması ve Karakterizasyonu

XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 29 Kasım 2011, ss.30

New Potentiometric and Amperometric Biosensor for Commercial Creatine Determination

XII. International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED’05), İzmir, Türkiye, 20 Eylül 2005, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

Biyokimya Laboratuvarı Kitabı

Klinik Enzim Aktivite Tayini, Fizyolojik Sıvılarda Mineral Elementlerin Tayini, Sungur S., Editör, Ankara Ünv. Yayınevi, Ankara, ss.50-61, 2001