Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Hegemonya ve imparatorluk tartışmaları bağlamında Irak savaşı'nın politikası

  Gazi University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

 • 2003 Postgraduate

  Hegemonya yaklaşımları çerçevesinde bir dış politika aracı olarak insan hakları Sustainable Development

  Gazi University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

Foreign Languages

 • C1 Advanced English