Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating ict integration in turkish k-12 schools through teachers' views

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.12, ss.747-766, 2016
Link

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Yeterliklerine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, cilt.30, ss.1-14, 2015
Link

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.61-73, 2014 Özet

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web Based Foreign Language Learning

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.29, ss.61-73, 2014
Link

Profile of Internet Cafe users in Turkey

Telematics and Informatics, Volume, cilt.24, ss.59-68, 2007
Link

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.103-122, 2018
Link

İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANMANIN ERİŞİYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.313-332, 2015
Link

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building, cilt.1, ss.21-29, 2015
Link

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, cilt.6, ss.2588-2597, 2011
Link

Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Uzaktan Eğitim Yönetimi.

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). April 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 2, Article 10, cilt.4, ss.83-89, 2005
Link

Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Uzmanlaşmaya Etkisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). January 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 19., cilt.4, ss.141-145, 2005
Link

Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.169-179, 2003
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.293-294
Link

Öğretmenlik Uygulaması İncelemesi: Öğrenci-ÖğretmenlerÖğretmenliğe Nasıl Hazırlanıyor?

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2017

How to be an Efficient Teacher? Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2016, ss.1-3

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Eğitim Politikaları

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi, Arife Gümüş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015
Link

TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.87-98, 2011