Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluating ict integration in turkish k-12 schools through teachers' views

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.12, ss.747-766, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Yeterliklerine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, cilt.30, ss.1-14, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.61-73, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web Based Foreign Language Learning

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.29, ss.61-73, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Profile of Internet Cafe users in Turkey

Telematics and Informatics, Volume, cilt.24, ss.59-68, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Online Cooperation in English Language Learning

Journal of Education and Practice, cilt.10, ss.79-83, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A Systematic Review of Critical Factors Regarding ICT Use in Teaching and Learning

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.108-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.103-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algılarının Belirlenmesi Ölçeği

The Journal Of Internatıanal Educatıon Scıence, cilt.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Mezunlarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.391-408, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Öğrenme Ortamında Kullanılan Öğrenme Stillerinin Web Kullanım Madenciliği İle Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.987-1015, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MICHAEL SCRIVEN: DEĞERLENDİRME ÜZERİNE KAVRAMSAL DEVRİM ÖNERİLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.452-458, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı Puanlarına,

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.121-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Health Education Program HEP of 9thGraders

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.124-133, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi 7 169 179

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.169-179, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANMANIN ERİŞİYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.313-332, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building

The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building, cilt.1, ss.21-29, 2015 (Hakemsiz Dergi)

İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of students towards learning objects in web based language learning Turkish Online Journal of Distance Education

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.13, ss.238-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integration of web pages into the content in E learning

Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, cilt.6, ss.2588-2597, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Uzaktan Eğitim Yönetimi.

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). April 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 2, Article 10, cilt.4, ss.83-89, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Uzmanlaşmaya Etkisi

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). January 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 19., cilt.4, ss.141-145, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.169-179, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul İşletme İşbirliğinde Koordinatör öğretmenlerin Görevlerine İlişkin Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gamified Classroom: MapChart Example

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

A new way to develop listening skill in language learning: Edpuzzle

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), 27 - 29 Haziran 2019

Türkiye’de İnternet Kullanim Durumu ve Problemli İnternet Kulllanımının Gençler Üzerindeki Yansıması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 05 Eylül 2018

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.293-294

Öğretmenlik Uygulaması İncelemesi: Öğrenci-ÖğretmenlerÖğretmenliğe Nasıl Hazırlanıyor?

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2017

Design Of A Science Terminology Course In Teaching Turkish As A Foreign Language

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 24 Nisan 2017, ss.252-253

Evaluation of the English language teaching curriculum

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, 20 - 23 Nisan 2017, ss.387-388

ATTITUDE TOWARDS ICTUSE IN SECONDARY SCHOOLS A SCALE DEVELOPMENT STUDY

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), 28 - 30 Kasım 2016, cilt.349

How to be an Efficient Teacher Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 Ekim 2016

Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Assessment of Interaction in Distance Education

II. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, 3 - 04 Temmuz 2016

Öğretmenlerin Yenilikçi Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Sınıfta Nesnelci ve Oluşturmacı Yaklaşımları Birlikte Kullanmanın Gerekliliği

2st International Educational Technology Conference (IETC 2003), 28 - 30 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Evaluation of the English Language Teaching Curriculum

Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL, Serkan DİNÇER, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.609-618, 2017

Turkish as a foreign language in globalized world: Science terminology instructional design (ID)

Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL ,Serkan DİNÇER, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.209-222, 2017

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

Türkiye'de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.87-98, 2011