Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de eğitim alanında yapılan değerlendirme çalışmaları nasıl yürütülmektedir?: Bir doküman incelemesi

IX. International TURKCESS Congress on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.277-278

Intereactive Approach to English Language Teaching : Nearpod Application

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES 2nd ELT CONFERENCE, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2019

Gamified Classroom: MapChart Example

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

A new way to develop listening skill in language learning: Edpuzzle

2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), 27 - 29 June 2019

Türkiye’de İnternet Kullanim Durumu ve Problemli İnternet Kulllanımının Gençler Üzerindeki Yansıması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 05 September 2018

Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy

5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, Muğla, Turkey, 26 October 2017, pp.293-294

Design Of A Science Terminology Course In Teaching Turkish As A Foreign Language

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 24 April 2017, pp.252-253

Evaluation of the English language teaching curriculum

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017, 20 - 23 April 2017, pp.387-388

ATTITUDE TOWARDS ICTUSE IN SECONDARY SCHOOLS A SCALE DEVELOPMENT STUDY

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), 28 - 30 November 2016, vol.349

How to be an Efficient Teacher Obstacles on English Language Teachers Efficacy

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 October 2016

Assessment of Interaction in Distance Education

II. International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, 3 - 04 July 2016

Öğretmenlerin Yenilikçi Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

III nd International Eurasian EducationalResearch Congress, 31 May - 03 June 2016

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Belirlenmesi.

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, 01 September 2014

A Conceptual Framework of Teachers’ the Multicultural Teaching Competence.

34th International Conference on Society for Teacher Education, 01 April 2014

Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri

21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 September 2012

E portfolio Sürecinde Öğrenci Motivasyonu

VI. Uluslararası Eğitim TeknolojileriKonferansı, 19 - 21 April 2006

Sınıfta Nesnelci ve Oluşturmacı Yaklaşımları Birlikte Kullanmanın Gerekliliği

2st International Educational Technology Conference (IETC 2003), 28 - 30 May 2003

Bilgi Toplumunun Eğitim Sistemi ve Bu Sisteme Eğiticilerin Yetiştirilmesi.

1. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 October 1995

Books & Book Chapters

Evaluation of the English Language Teaching Curriculum

in: Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL, Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.609-618, 2017

Turkish as a foreign language in globalized world: Science terminology instructional design (ID)

in: Education in the Globalized World, Özcan DEMİREL ,Serkan DİNÇER, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.209-222, 2017

Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

in: Türkiye'de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-367, 2015 Sustainable Development

Egitim Politikaları Baglamında Egitim ProgramlarınınDegerlendirilmesi

in: Türkiye de Egitim Politikaları, Arife gÜMÜŞ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-367, 2015

E-öğrenmenin Geleneksel Sınıflara Entegrasyonu

in: TÜRKİYE DE E ÖĞRENME Gelişmeler ve Uygulamalar II, Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.87-98, 2011

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

45

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals