Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2017 - 2018Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • 2016 - 2018Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Yönetilen Tezler

 • İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler, Topçu M. S. (Danışman) , D.Kanmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Middle School Students' Development of Model-Based Explanations about Ecological Interactions through Socio- scientific Issue Based Instruction, Topçu M. S. (Danışman) , B.DURAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Investigating middle school students' supporting reasons throughout written argumentation in the context of socio-scientific issue-based instruction, Topçu M. S. (Danışman) , B.AKKAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Development and implementation of the socioscientific issue-based unit plan in the context of "effects of pesticide use in agriculture and collapsing bee hives, Topçu M. S. (Danışman) , E.SARIKAYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Preservice science teachers' views towards socioscientific issues and socioscientific issue-based instruction, Topçu M. S. (Danışman) , O.SIBIÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Sosyobilimsel Konu Temelli Bir Ünitenin Geliştirilmesi: 7. Sınıf Öğrencilerinin Konu Alan Bilgisi ve Argümantasyon Nitelikleri, Topçu M. S. (Danışman) , N.Atabey(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İklim Değişiminin Dünyamıza Etkileri Konusundaki Yazılı Argümantasyon Yeteneklerinin İncelenmesi, Topçu M. S. (Danışman) , D.Karışan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011