Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINATION OF THE QUESTIONS USED IN SCIENCE LESSONS AND ARGUMENTATION LEVELS OF STUDENTS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.16, ss.980-993, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Factors Predicting Turkish and Korean Students' Science and Mathematics Achievement in TIMSS 2011

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.12, ss.1711-1737, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Turkish preservice science teachers' socioscientific issues-based teaching practices in middle school science classrooms

RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, cilt.34, ss.105-123, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Learning science content through socio-scientific issues-based instruction: a multi-level assessment study

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.38, ss.1622-1635, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Turkish Students' Science Performance and Related Factors in PISA 2006 and 2009

AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER, cilt.42, ss.117-132, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Socioscientific Issues in Science Education: The Case of Turkey

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.2340-2348, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Preservice teachers' teacher efficacy beliefs and constructivist-based teaching practice

EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION, cilt.28, ss.1435-1452, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

PRESERVICE TEACHERS' EPISTEMOLOGICAL BELIEFS IN PHYSICS, CHEMISTRY, AND BIOLOGY: A MIXED STUDY

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, cilt.11, ss.433-458, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

THE IMPACT OF PRESENTATION GRAPHICS ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS PHYSICS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.11, ss.141-152, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Turkish elementary student teachers' epistemological beliefs and moral reasoning

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.34, ss.99-125, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Preservice Science Teachers' Informal Reasoning about Socioscientific Issues: The influence of issue context

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, cilt.32, ss.2475-2495, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fizik Eğitiminde Bir STEM Etkinliği Tasarımı: “Crookes Radyometresi Tasarlıyorum”

Temel Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.11-16, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyobilimsel konu senaryolarının incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.1-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM Education Practices: Examination of the Argumentation Skills of Pre-service Science Teachers

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.164-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Socioscientific Issues Based Instruction on Middle School Students' Argumentation Quality

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.61-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyobilimsel Konu İçerikli Alan Gezilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.68-84, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Development of a Socioscientific Issues-Based Curriculum Unit for Middle School Students: Global Warming Issue

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.5, ss.153-170, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Field Trips on Middle School Students’ Content Knowledge and Attitudes towards Environment

YYU Journal Of Education Faculty, cilt.13, ss.494-513, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teachings Based on Socioscientific Issues in Science Classrooms: A review Study

KKU International Journal of Humanities and Social Sciences, cilt.6, ss.119-136, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contents exploring the preservice science teachers’ written argumentation skills: The global climate change issue

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, ss.1347-1363, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice science teachers’ attitudes towards chemistry and misconceptions about chemical kinetics

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.16, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Translation and validation of the Epistemic Belief Inventory with Turkish pre-service teachers

Educational Research and Evaluation, cilt.18, ss.441-458, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Attitudes towards Socioscientific Issues Scale for undergraduate students

Evaluation and Research in Education, cilt.23, ss.51-67, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Middle School Students’ Difficulties in Learning Genetics Concepts

Journal of Turkish Science Education, cilt.6, ss.55-62, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fizik Eğitiminde Bir STEM Projesi "Crookes Radyometresi Tasarlıyorum".

VI th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1-5

Exploring Pre-Service Science Teachers’ Views on STEM Education through a STEM Course

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.477

Effects of Socio-Scientific Issue (SSI)-Based Instruction on Pre-Service Teachers' Socio-Scientific Reasoning and Attitudes towards SSI

National Association of Research in Science Teaching, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mart - 03 Nisan 2019, ss.1-15

Implementation of Engineering Design Process in the K-12 Classrooms: A Meta-Synthesis Study

NARST, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mart - 03 Nisan 2019, ss.1-5

Effects of STEM Education on Pre-Service Science Teachers' Perception of 21st Century Skills and Competences

National Association for Research in Science Teaching (NARST 2019), Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Mart - 03 Nisan 2019, ss.1-5

Student Development of Model-Based Reasoning about Ecological Interactions in Modeling- Centered Local Socioscientific Issues Based Unit

ERPA International Science and Mathematics Education Congress, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.1-6

A Study for Validity of Quantitative Assessment of Socio-Scientific Reasoning (QuASSR) Survey in Turkish Context

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1-5

Investigating the Middle School Students’ Supporting Reasons during Argumentation in the Context of SSI-Based Instruction

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1-4

Ortaokul Öğrencilerinin STEM Alanlarındaki Mesleklere Yönelik Eğilimleri

. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.1-5

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Öz-yeterlik Algıları

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1-6

Argümantasyon Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1-6

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme ve Yenilenme Becerilerinin İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.1-6

Preservice Science Teachers’ Awareness towards the Place of Socio-scientific Issues in National Science Education Curriculums

ICEMST 2017: 4th International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

The Effect of Socioscientific Issues Based Instruction on Middle School Students’ Distal Content Knowledge

26th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1-5

Preservice Science Teachers’ Views towards the Contributions of Socioscientific Issues to Teachers, Students, and Society

ICEMST 2017: 4th International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Aydın, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.15

The Effect of Socioscientific Issues Based Instruction on Middle School Students’ Proximal Content Knowledge

26th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.14-15

An Examination of the Argumentation Ability of the Students and the Questions Used in the Science Courses

26th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.12-13

The Effect of STEM Education Practices on Argumentation Ability of Prospective Science Teachers

26th International Conferences on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.15-16

İnsan ve Çevre ünitesine ait bir proksimal konu alan bilgisi testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1-5

Sosyobilimsel Konu İçerikli Alan Gezilerinin Ortaokul Öğrencilerinin Argümantasyon Niteliğine Etkisi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1-5

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Cebir Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1-5

Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının ve İlgili Değişkenlerin İncelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1-5

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları Ve Değerleri Arasındaki İlişki

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011, ss.1-5

Fen Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği ve Dünyamıza Etkileri Hakkındaki Yazılı Argümanlarının İncelenmesi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1-5

Development of Attitudes toward Socioscientific Issues Scale

National Association of Research in Science Teaching

Placement of Apicultural Products in Science Textbooks

13th Asian Apicultural Association Conference

The Achievement Gap in Science: A Turkish Perspective.

National Association of Research in Science Teaching

Kitap & Kitap Bölümleri

STEM+A Uygulamaları

Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2019

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimde Sosyobilimsel Konular, Asiye Parlak-Rakap, Editör, Eğiten Yayıncılık, İstanbul, ss.103-126, 2018

Merhaba STEM: Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı

STEM ve Mühendislik , Arif Kamik Kırkıç,Emin Aydın, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.79-94, 2018

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Bilimsel Konular, Mustafa Sami Topçu,Banu Özkan, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.217-235, 2018

Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl Becerileri ve STEM, A Öğretir Özçelik,Mehmet Nur Tuğluk, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.103-126, 2018

Erken Çocuklukta Fen Eğitimi

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi ve Örnek Uygulamalar, Mustafa Sami Topçu,Banu Özkan, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.237-271, 2018

Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2015

Closing the Achievement Gap from an International Perspective Transforming STEM for Effective Education

The Achievement Gap in Science and Mathematics: A Turkish Perspective, Julia V. Clark, Editör, Springer, London/Berlin , Amsterdam, 2014

Fen ve Matematik Eğitiminde Teknoloji Pedagoji ve Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları

Fen ve Teknoloji Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Web Araştırmaları (Webquests), Tuğba Yanpar-Yelken vd., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.36-55, 2013

Socio scientific Issues in the Classroom Teaching Learning and Research

Learning Science Content and Socio-scientific Reasoning through Classroom Explorations of Global Climate Change, Troy D. Sadler, Editör, Springer, London/Berlin , Amsterdam, 2011

Research on Education

The Effects of Self-Efficacy and Epistemological World Views on Preservice Science Teachers’ Epistemological Beliefs, MG Giannakaki vd. , Editör, Atıner, Athens, ss.375-385, 2006