Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A wavelet neural network approach to predict daily river discharge using meteorological data

Measurement and Control (United Kingdom), vol.52, pp.599-607, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A study on the tip tracking control of a single flexible beam

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL, vol.38, no.5, pp.602-617, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Regulation of methane gas output from an anaerobic reactor system using moving horizon H-infinity control

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.23, no.5, pp.1230-1241, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Design, dynamic modelling and experimental validation of a 2DOF flexible antenna sensor

INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, vol.45, no.4, pp.714-727, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A stationary, variable DOF flight control system for an unmanned quadrocopter

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.19, no.6, pp.891-899, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A stationary variable DOF ight control system for an unmanned quadrocopter

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, vol.19, pp.891-899, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Application of fuzzy PID control to cluster control of viaduct road vibrations

JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL, vol.14, no.8, pp.1201-1215, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A robust single input adaptive sliding mode fuzzy logic controller for automotive active suspension system

FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY, PT 1, PROCEEDINGS, vol.3613, pp.981-986, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Time-series forecasting by means of linear and nonlinear models

MICAI 2005: ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.3789, pp.504-513, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier

Fuzzy control of an ANFIS model representing a nonlinear liquid-level system

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, vol.13, no.3, pp.202-210, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Modeling of a coupled industrial tank system with ANFIS

MICAI 2004: ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.2972, pp.804-812, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Stream-flow Prediction in Ergene River Basin via Kalman Filter

The International Journal of Scientific Research & Engineering Technology, vol.9, no.3, pp.31-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fuzzy logic controller in modern control systems: an industrial application

Advances in modelling & simulation, vol.43, no.1, pp.41-63, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık Su Kanal Sistemi için Bernstein Polinomları Tabanlı Kompanzatör Tasarımı

OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI (TOK2022), Elazığ, Turkey, 15 - 18 September 2022, pp.1-6

Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracının U-Net Mimarisiyle Görme Tabanlı Otonom İniş Sistemi

OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI (TOK2022), Elazığ, Turkey, 15 - 18 September 2022, pp.1-6

Döner Kanatlı İnsansız Hava Araçlarının Görme Tabanlı Derin Pekiştirmeli Öğrenme Yöntemi ile Otonom İnişi

OTOMATİK KONTROL TÜRK MİLLİ KOMİTESİ ULUSAL TOPLANTISI (TOK2022) , Elazığ, Turkey, 15 - 18 September 2022, pp.1-6

Kesirli Mertebeden Denetleyici Kullanarak Minimum Olmayan Fazlı Sistemler için Dayanıklı Denetleyici Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Kongresi – TOK 2021, Van, Turkey, 02 September 2021 - 04 September 2022, pp.1-6

Lazer Huzmesindeki Optik Seğirmenin Bastırılmasına Yönelik LQR Tabanlı Optimal PID Kontrolcüsü Tasarımı

SİU 2020 28. IEEE SİNYAL İŞLEME ve İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020, pp.17-22

Studies on a Robotic Device that Minimizes End-Point Vibrations for Parkinson Tremor

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.338-345 identifier

Streamflow Prediction with Deep Learning

6th International Conference on Control engineering and Information Technologies, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Development of Prediction in Clients’ Consent to a Bank Term Deposit Using Feature Selection

6th International Conference on Control engineering and Information Technologies, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018

Prediction of the Survival of Patients with Cardiac Failure by Using Soft Computing Techniques

IEEE 12th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), Timisoara, Romania, 17 - 19 May 2018

Using Wavelet Neural Networks for Daily River Discharge Prediction with Meteorological Data

International Conference on Control Engineering Information Technology CEIT’xx2017, 17 - 19 December 2017

Dalgacık-Yapay Sinir Ağı Modeli Yaklasımı KullanılarakGünlük Nehir Debi Tahmini

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK 2017, Turkey, 21 - 23 September 2017

WEB BASED WATERSHED INFORMATION SYSTEMS ADVANTAGES FOR DECISION SUPPORT SYSTEMS

Water Conference in Arid Areas: The Way Forward, Muscat, UMMAN, 13 - 16 March 2016

Robot Manipülatörlerinin Bulanık Mantık Tabanlı Uyarlamalı Geri-Beslemeli Konum Takibi

TOK’05 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 2 - 03 June 2005

İki Serbestlik Dereceli Esnek Anten Algılayıcının Dinamik Modeli

TOK’12 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 11 - 13 October 2012

Wind speed forecasting based on second order blind identification and autoregressive model

9th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2010, Washington, United States Of America, 12 - 14 December 2010, pp.686-691 identifier

Değişken Hızlı Değişken Kanat Açılı Rüzgâr Türbin Kontrolü

TOK’10 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 21 - 23 September 2010

MEMS İvmeölçer Kullanarak Kuvvetli Yer Hareketlerinin Algılanması ve Analizi

TOK’10 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 21 - 23 September 2010

CAN Haberleşme Protokolünün İncelenmesi ve Bir Sıcaklık Kontrol Sistemine Uygulanması

TOK’09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 13 - 16 October 2009

İnsansız Dört Rotorlu Hava Araçları İçin Değişken Serbestlik Dereceli Yere Sabit Uçuş Kontrol Sistemi

TOK’09 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 13 - 16 October 2009

A Stewart Platform as a FBW Flight Control Unit for Space Vehicles

4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, İstanbul, Turkey, 11 - 13 June 2009, pp.716-721 identifier identifier

YSA’ların Voronoi Diyagramıyla Yapılandırılması

ELECO’08 Elektrik – Elektronik – Bilgisayar Sempozyumu, Turkey, 26 - 30 November 2008

PIC Tabanlı Ayrık Filtre ve Denetleyici Gerçeklemesi için bir Blok Diyagram Derleyici Tasarımı

TOK’08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 13 - 15 November 2008

Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları ile bir 3-3 Stewart Platformu’nun Pozisyon Kontrolü

TOK’08 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 13 - 15 November 2008

pH Nötralizasyon Prosesine Lyapunov Fonksiyonu Tabanlı Denetleme Tekniğinin Uygulanması

TOK’07 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 5 - 07 September 2007

Belirsizlik İçeren Dinamik Sistemlerin Denetimi için Çıkış Geri Beslemeli Dayanıklı NPI Tipi Bir Denetleyici Tasarımı

TOK’07 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 5 - 07 September 2007

Pilot Ölçekli Bir Havasız Atıksu Arıtma Sürecinin İzlenmesi, Modellenmesi, Kontrolü ve Otomasyonu Üzerine

TOK’06 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 6 - 08 November 2006

Belirsizlik içeren Dinamik Sistemlerin Denetimi için Dogrusal Olmayan PI tipi Denetleyici Tasarımı

TOK’06 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Turkey, 6 - 08 November 2006

Belirsizlik İçeren Dinamik Sistemlerin Denetimi için Doğrusal Olmayan PI Tipi Denetleyici Tasarımı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK’xx06, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2006, pp.434-439

A robust single input adaptive sliding mode fuzzy logic controller for automotive active suspension system

2nd International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2005, Changsha, China, 27 - 29 August 2005, pp.981-986 identifier

A robust single input adaptive sliding mode fuzzy logic controller for automotive active suspension system

Second International Confernce on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2005, Changsha, China, 27 - 29 August 2005, vol.3613, pp.981-986 identifier

Modeling of a Coupled Industrial Tank System with ANFIS

Third Mexican International Conferenceon Artificial Intelligence, Mexico City, Mexico, 26 - 30 April 2004, vol.2972, pp.804-812 identifier

Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Öbekleme Kullanarak E-Burun İle Elde Edilmiş Atıksu Kokularının Sınıflandırılması

ASYU-INISTA 2004 Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 June 2004

Yarı İletken İvme Algılayıcısı ile Mikrodenetleyici Titreşim Analizörü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Turkey, 18 - 21 September 2003

On The Application and Design of ANN- FBP Algorithm for The Parameters in The Stability Control of an Induction Motor

2nd International Conference on Mathematical and Computational Applications in Engineering, Baku, Azerbaijan, 7 - 11 May 1999

A Wavelet Transform – Artificial Neural Networks (WT-ANN) based Rotating Machinery Fault Diagnostics Methodology

IEEE/EURASIP Nonlinear Signal and Image Processing Workshop, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 1999

Using Wavelet Transforms In Gearbox Vibration Monitoring Data

The Second World Conference on Integrated Design Process Technology, Austin, United States Of America, 15 - 18 November 1996

Otomatik Uçuş Kontrol Sistenmlerinde Yapay Sinir Ağları

Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, Turkey, 6 - 09 June 1993

Kontrol Sistemlerinde Bulanık Lojik: Bulanık Lojik Denetleyici

Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, Turkey, 6 - 09 June 1993