Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi

Turkish Studies, vol.7, no.3, pp.2199-2218, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Published in Other Journals

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar

Türkiye Eğitim Dergisi, vol.5, no.1, pp.162-174, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Speaking Skills of the Learners Who Learned Turkish as a ForeignLanguage at B2 Level: A Study on Developing the Graded Scoring Scale

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.2, pp.516-526, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of Secondary School Students Written Vocabulary

International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, pp.108-116, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Understanding scientific texts: From structure to process and general culture

International Journal of Environmental and Science Education, vol.11, no.1, pp.905-920, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.261-270, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Analysis Of Narrative Texts In Textbooks For Secondary Schools In Terms Of Values Education

Educational Research and Reviews, vol.8, pp.361-366, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarımı Bakımından İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.59-68, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.16, pp.262-290, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, pp.155-176, 2009 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.16, pp.141-155, 2008 (Other Refereed National Journals)

Atatürk ve Türkçe.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, no.80, pp.118-121, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI”NIN DEĞER AKTARIMIAÇISINDAN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS,2019), İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.508-517

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Metinlere Karşı Okuma Motivasyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 - 28 April 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Konuşma Kaygısının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.143

Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 September 2016, pp.1-2

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi Edebiyat Öğretmenleri İle Mülakatlar

II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2015, pp.69-74

Books & Book Chapters

Darbeyi Kim Yedi

in: 15 Temmuz Diriliş Destanı, Dr. Hüseyin Okur, Editor, Semerkand Yayınları, İstanbul, pp.160-165, 2017

Ana Dili Eğitiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi

in: Akademik Hayatının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, Duygu uçgun, Ahmet Balcı, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.93-110, 2015