Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi: Edebiyat Öğretmenleri ile Mülakatlar

Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.162-174, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Speaking Skills of the Learners Who Learned Turkish as a ForeignLanguage at B2 Level: A Study on Developing the Graded Scoring Scale

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.516-526, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Secondary School Students Written Vocabulary

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.108-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding scientific texts: From structure to process and general culture

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, sa.1, ss.905-920, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Analysis Of Narrative Texts In Textbooks For Secondary Schools In Terms Of Values Education

Educational Research and Reviews, cilt.8, ss.361-366, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.261-270, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi

Turkish Studies, cilt.7, sa.3, ss.2199-2218, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarımı Bakımından İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.59-68, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.262-290, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, ss.155-176, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sözlü Anlatım Dersine ve Sözlü Anlatıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ, cilt.7, ss.581-606, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.16, ss.141-155, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Türkçe.

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, sa.80, ss.118-121, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI”NIN DEĞER AKTARIMIAÇISINDAN İNCELENMESİ

II. DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(DEKUS,2019), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.508-517

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1-10

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Metinlere Karşı Okuma Motivasyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Konuşma Kaygısının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.143

Nasreddin Hoca Fıkralarının Yabancılara Türkçe Öğretimi Bakımından Değeri

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül 2016, ss.1-2

Lise Öğrencilerine Bir Okuma Listesi Önerisi Edebiyat Öğretmenleri İle Mülakatlar

II. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2015, ss.69-74

Kitap & Kitap Bölümleri

Darbeyi Kim Yedi

15 Temmuz Diriliş Destanı, Dr. Hüseyin Okur, Editör, Semerkand Yayınları, İstanbul, ss.160-165, 2017

Ana Dili Eğitiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi

Akademik Hayatının 25 Yılında Türkçe Eğitimi Alanının İlk Profesörü Murat Özbay a Armağan, Duygu uçgun, Ahmet Balcı, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.93-110, 2015