Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Scientific Transformation of Green Transformation Research: Opportunities for Future Research Directions

18 th INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Sofija, Bulgaria, 6 - 08 July 2023, pp.12-24

Analist Tahmin Yanlılığına Yapay Zeka Çözümlemesi

9. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022, pp.81

Bir Lokma Ekmek İki Zeytin: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Örgütsel Yaşam

V. İŞLETME TARİHİ KONFERANSI, Muğla, Turkey, 10 December 2022, pp.30-38

ÖZ LİDERLİK VE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: AZERBAYCAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

VIII. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.73

Sosyal Bilimlerde Covid-19 Çalışmalarının Genel Görünümü

2. Uluslararası Sosyal İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2020 Sustainable Development

Use of Bibliometric Methods in Organizational Behavior Research

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi , Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1, no.1, pp.61-62

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL INNOVATION: THE MEDIATING EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.754-765 identifier

THE RELATION BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP, BUSINESS CAPABILITIES AND BUSINESS PERFORMANCE

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.766-774 Sustainable Development identifier

Does Positive Psychological Capital Have A Mediator Effect In The Relation Between Transformational Leadership And Organizational Innovation?

8th International Conference On Leadership, Technology, Innovation And Business Management, Prag, Czech Republic, 12 July 2018, pp.1-2

Scientization and context in academic management literature in Turkey: A research note for the 2000s

7 th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 9 - 11 November 2017

Theses on CSR “What They Say and How They Say It?

13th International Strategic Management Conference, 6 - 08 July 2017

A New Antecedent of Career Commitment Work to Family Positive Enhancement

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015

2000 Lİ YILLARDA TÜRKİYE DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAZINI

12. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, 27 - 30 November 2014, pp.929-933

Stratejik Düşünce Düzeyi Yönetim Anlayışına Ne Ölçüde Yansıyor?

6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 08 June 2014, vol.2, pp.1055-1070

Assessing the Impacts of Technology Business Incubators A framework for Technology Development Centers in Turkey

2th International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2012

The Effect of Leadership and Supervisory Commitment to Organizational Performance

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.207-216 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Kariyer Yönetiminin Örgütsel Adımları

in: Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, Cenk Sözen,Nejat Basım, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.89-90, 2022

II. Abdülhamid Döneminde Kurulan Uzun Ömürlü İşletmeler: Osmanlı Devleti ve İngiltere Karşılaştırması - Sektörel Bir Analiz

in: Sultan Adülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, Özyetkin Ayşe Melek, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.609-614, 2022

Göçmen Girişimci Risk Algısı: Fenomenolojik Bir Araştırma

in: Örgüt Kuramı Çalışmaları - Hüseyin Leblebiciye Armağan, Özen Şükrü, Editor, İmge Kitabevi, pp.317-344, 2022

Türk Ordusunun Örgüt Kültürü - Grup Yapısı ve Uyma Davranışı Kavramları Üzerinden İncelenmesi

in: Hunlardan Günümüze Türk Askeri Kültürü, Sefa Özkaya, Editor, Kronik, İstanbul, pp.754-766, 2019

Örgütsel Sessizlik

in: Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, ENVER AYDOĞAN, Editor, GAZİ KİTABEVİ, pp.495-508, 2018

Türk İş Dünyası Liderlerinin İnformal İletişim KanallarıKullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan Erdem, Editor, Beta, pp.295-316, 2017 Sustainable Development

Örgütsel Seslilik

in: Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli, Soner TASLAK, Birgül ÇİFTCİ, Editor, BETA, İstanbul, pp.241-266, 2016

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

124

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

165

H-Index (Scopus)

5

Project

4

Thesis Advisory

5

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals