Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Rise of Big Data in Communication Sciences: A Bibliometric Mapping of the Literature

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES, ss.169-199, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ROLE OF CORPORATE SUSTAINABILITY IN THE EFFECT OF TRANSPARENCYAND ACCOUNTABILITY ON QUANTITATIVE PERFORMANCE

International Journal ofRecent ScientificInternational Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, ss.28120-28126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dönüşümcü Liderlik ve Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisinde Eğitim Düzeyinin Moderatör Rolü

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.112-126, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’deki Akademik Yönetim Yazınında Süreklilik ve Değişim: 2000’li Yıllar Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.94-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A bibliometric analysis of scholarly work in leading tourism and hospitality journals: the case of Turkey

ANATOLIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, cilt.26, ss.359-371, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Küresel Kriz ve Türk KOBİ’leri: Kriz Yönetimi ve Uyguladıkları Finansal Politikalar

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.29, ss.39-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study of Organizational Commitment in the Context of Leadership Styles and Reasons of Employee Silence

Journal of Global Strategic Management, cilt.8, ss.57-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Business Incubation on Firm Performance during Post Graduation Period- Turkey Example

British Journal of Arts and Social Sciences, cilt.12, ss.171-190, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşgören Sesliliği, Nedenleri Ve Boyutları: Teorik Bir Çerçeve

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.30-38, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE RELATION BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP, BUSINESS CAPABILITIES AND BUSINESS PERFORMANCE

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.766-774 identifier

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL INNOVATION: THE MEDIATING EFFECT OF POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.754-765 identifier

The Authentic Leadership, Learning, Entrepreneurship, Product Development Abilities And Company Performance Relationship: An Execution In The Telecommunication Sector

8th International Conference On Leadership, Technology, Innovation And Business Management, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2018, ss.1-2

Does Positive Psychological Capital Have A Mediator Effect In The Relation Between Transformational Leadership And Organizational Innovation?

8th International Conference On Leadership, Technology, Innovation And Business Management, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2018, ss.1-2

Scientization and context in academic management literature in Turkey: A research note for the 2000s

7 th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 9 - 11 Kasım 2017

Theses on CSR “What They Say and How They Say It?

13th International Strategic Management Conference, 6 - 08 Temmuz 2017

A New Antecedent of Career Commitment Work to Family Positive Enhancement

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015

2000 Lİ YILLARDA TÜRKİYE DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAZINI

12. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, 27 - 30 Kasım 2014, ss.929-933

Stratejik Düşünce Düzeyi Yönetim Anlayışına Ne Ölçüde Yansıyor?

6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 08 Haziran 2014, cilt.2, ss.1055-1070

Assessing the Impacts of Technology Business Incubators A framework for Technology Development Centers in Turkey

2th International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

The Effect of Leadership and Supervisory Commitment to Organizational Performance

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.207-216 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk İş Dünyası Liderlerinin İnformal İletişim KanallarıKullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Ramazan Erdem, Editör, Beta, ss.295-316, 2017

Örgütsel Seslilik

Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli, Soner TASLAK, Birgül ÇİFTCİ, Editör, BETA, İstanbul, ss.241-266, 2016