Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Impact of Family-Work Conflict on Job Performance, Well-Being and Happiness At Work Among Blue-Collar Workers

Management and Organizational Studies on Blue & Grey Collar Workers, Ankara, Turkey, 9 - 12 September 2022, pp.457-467

Historical Development of Blue-Collar Woman: Bibliometric Analysis of Blue-Collar Woman Based on Web of Science

Management and Organizational Studies on Blue & Grey Collar Workers, Ankara, Turkey, 9 - 12 September 2022, pp.402-414

Çok Uluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

30. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Isparta, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.1

Books & Book Chapters

Gender Equality and Gender Consciousness in Blue-Collar Jobs

in: Encyclopedia of Diversity, Equity, Inclusion and Spirituality, Joan Marques, Editor, Springer Nature, Stuttgart, pp.1-6, 2024 Sustainable Development

Eğitim yatırımlarının geri dönüşü nasıl ölçülür?

in: Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 1, Cenk Sözen,Nejat Basım, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.39-42, 2022

Stratejik Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Yaklaşımlar, Gürol Yonca, Karaboğa Tuğba, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.315-346, 2021

Metrics

Publication

12

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals