Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi , Pdr

 • 2010 - 2012 Assistant Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi , Pdr

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Member of ADEK Commission

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

Non Academic Experience

 • 2011 - 2012

  Other Public Institution, Psikolojik Danışman Tsk

 • 2003 - 2010

  Other Public Institution, Psikolojik Danışman

 • 1996 - 2003

  Other Public Institution, Sağlık Memuru

Courses

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Postgraduate Psikopatoloji

 • Doctorate Ergenlik psikolojisinde güncel sorunlar

 • Doctorate Seminer

 • Doctorate İleri Psikopatoloji

 • Doctorate iLERİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI

 • Doctorate Araştırma yöntemleri ve etik

 • Postgraduate Pozitif Psikoloji

 • Postgraduate Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

 • Undergraduate psikolojiye giriş

 • Postgraduate PSİKOPATOLOJİ

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Undergraduate Kişilik Kuramları

 • Postgraduate Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 • Postgraduate Sosyal Bilimlerde İstatistik / Statistics in Social Sciences

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Psikolojik Testler / Psychological Tests

 • Doctorate İleri Psikopatoloji

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Ortaokul öğrencilerinin yaşam doyumunun yordayıcısı olarak akademik motivasyon

  Eryılmaz A. (Consultant)

  T.Çamur(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin aile ilişkileri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Eryılmaz A. (Consultant)

  F.Durak(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Toplumsal cinsiyet algısının ilişki doyumu ile ilişkisi

  Eryılmaz A. (Consultant)

  İ.Engin(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • 12-18 yaşındaki ortaokul ve lise öğrencilerinin derse katılımlarının yordayıcısı olarak öğrenme stilleri

  Eryılmaz A. (Consultant)

  A.Başaran(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Kadın konukevinde hizmet almış şiddet mağduru kadınlara yönelik çok boyutlu müdahale programının etkililiğinin incelenmesi

  Eryılmaz A. (Consultant)

  Z.Doğan(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Ergenlerde çevirimiçi duyguların yordayıcısı olarak kişilik

  Eryılmaz A. (Consultant)

  S.Esma(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Akademik ertelemenin yordayıcısı olarak zaman yönelimi ve derse katılımı

  Eryılmaz A. (Consultant)

  F.Oğuz(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

Designed Courses And Trainings

 • February 2022 Aile Danışmanlığı

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Eryılmaz A.

 • March 2021 Aile Danışmanlığı

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Eryılmaz A.

 • February 2021 Uygulamalı Pozitif Psikoloji

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Eryılmaz A.

 • September 2020 Aile Danışmanlığı

  Continuing Education Center - Certificate Program

  Eryılmaz A.