Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of the Effectiveness of a Career Adaptability Program for Prospective Counsellors

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.39, no.4, pp.1260-1268, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An Investigation of Islamic Well-Being and Mental Health

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.59, no.2, pp.1096-1114, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier identifier

Comparison of the adults diagnosed and not diagnosed with anxiety disorder in terms of primary and secondary aptitudes of positive psychotherapy

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.20, no.3, pp.229-236, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Developing the Four-Stage Supervision Model for Counselor Trainees

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, pp.597-629, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The effectiveness of a peer-helping programme that increases subjective well-being

BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING, vol.45, no.3, pp.225-237, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Motivational Factors for School-Based Teacher Learning: Turkish Pre-Service Teachers' Experiences and Expectations

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.16, no.2, pp.357-373, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of the Relations between Religious Activities and Subjective Well-being of High School Students

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.2, pp.433-444, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The Role of Social Intelligence in Happiness

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.16, no.3, pp.863-878, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Mediator Role of Need Satisfaction between Subjective Well-Being and Romantic Relationships Quality

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.13, pp.79-96, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

A Model for Subjective Well-Being in Adolescence: Need Satisfaction and Reasons for Living

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.107, pp.561-574, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Investigating the E ectiveness of Extending Goals Group Guidance Program for Adolescents with Respect to Positive Psychotherapy

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.37, no.164, pp.134-148, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School

JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES, vol.13, pp.275-289, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Satisfaction of Needs and Determining of Life Goals: A Model of Subjective Well-Being for Adolescents in High School

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, no.4, pp.1757-1764, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Investigation of Starting Romantic Intimacy in Emerging Adulthood in terms of Self-Esteem, Gender and Gender Roles

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, no.2, pp.595-600, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Model of Happiness for Older Adults Living with Their Families

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, no.4, pp.227-233, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Flow States in Math: The Relationships with Attitudes Towards Math and Engagement in the Classroom

Educational Research Quarterly, vol.45, no.1, pp.76-98, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Career Adaptability Model for Psychological Counselors

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.6, pp.32-53, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The mediator role of work-related need satisfaction between subjective well-being and work engagement of teachers

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.482-494, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN IMPORTANT ANTECEDENT OF CLASSROOM ENGAGEMENT: SCHOOL BELONGING

Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel vatandaşlık duygusal zekâ ve iş-aile yayılımı arasındaki ilişkilerin incelenmesi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.340-353, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Foreign language writing as a developmental process (Foundation, expansion, development, and completion): The FEDCom model.

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.2, pp.307-334, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Postmodern Orientation in Career Counselling: Career Adaptability

Osmangazi Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.105-121, 2020 (National Refreed University Journal)

Kariyer Uyumluluğu Psikoeğitim Programının Öğrencilerin Kariyer Uyumluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.35, no.4, pp.733-745, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Comparing Child Laborers and Not-Working Children: Subjective Well-Being, Engagement and Motivation to Study

European Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.166-185, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A MODEL OF CAREER ADAPTABILITY FOR TEACHERS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, GOAL SETTING, AND STRIVING FOR GOALS

International Online Journal of Primary Education (IOJPE) , vol.9, no.1, pp.63-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BELİREN YETİŞKİNLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , vol.7, no.5, pp.319-331, 2020 (Other Refereed National Journals)

COVİD-19 BAĞLAMINDA KÖTÜMSERLİĞİ ORTAYA ÇIKARAN OLAYLARLA-DURUMLARLA BAŞA ÇIKMA VE ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.37, pp.292-303, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Examining the Effectiveness of a Program to Increase the Subjective Well-being of Divorced Parent Adolescents

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.491-510, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

KARİYER UYUMLULUĞUNUN, GELECEĞE YÖNELİK TUTUMLAR İLE YAŞAM DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.19, pp.67-76, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Öznel İyi Oluşlarıyla Kariyer Uyumlulukları Arasında Amaçlar İçin Mücadele Etmenin Aracı Rolü.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.52, pp.1-21, 2019 (Other Refereed National Journals)

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME VE CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,, vol.6, no.34, pp.617-627, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Development of the Positive Teacher Scale from the Perspective of Teachers.

Kastamonu Education Journal, vol.26, no.4, pp.1289-1290, 2018 (National Refreed University Journal)

Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) Their Mothers Use

JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, vol.6, no.6, pp.77, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEVELOPMENT OF FLOW STATE SCALE IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT

European Journal of Education Studies., vol.4, no.11, pp.143-153, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER UYUMLULUKLARININ, CİNSİYET VE ALGILANAN KONTROL AÇISINDAN İNCELENMESİ

Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources,, vol.20, no.1, pp.45-60, 2018 (Other Refereed National Journals)

Development of Subjective Well-Being Increasing Strategies Scale for Children (1-5 Ages) Their Mothers

Journal of Education and Training Studies, vol.6, no.6, pp.77-83, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effectiveness of a Body Image Group Counselling Program on Adolescent Girls in High School

International Journal of Psychology and Educational Studies , no.4, pp.10-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin Geliştirilmesi.

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.7, no.2, pp.116-123, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

Career Development and Mental Health from the Perspective of Life-Span Development Approach

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.9, no.2, pp.227-249, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Pozitif Psikoterapiler

Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, vol.9, no.3, pp.346-362, 2017 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Teachers and Pre-Service Teachers with Respect to Personality Traits and Career Adaptability

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.10, no.1, pp.85-100, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE UTANGAÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

American Annals Of The Deaf, vol.15, no.58, pp.1018-1026, 2016 (Other Refereed National Journals)

Developing the Scales of Parent Reactions for Increasing and Decreasing Students' Study Motivation

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.495-517, 2016 (Other Refereed National Journals)

Motivational aspects of multi-dimensional perfectionism: relationship with goal striving

JOURNAL OF MOOD DISORDERS, vol.6, no.1, pp.14-19, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Ergenler Kişilik Özelliklerine Uygun Olarak Hangi Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanırlar?

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.797-808, 2015 (National Refreed University Journal)

Sistem Yaklaşımı Açısından Kötümserlik

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, vol.4, pp.391-400, 2015 (Other Refereed National Journals)

Meaning of Life-Setting Life Goals: Comparison of Substance Abusers and Non-Abusers

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.5, no.42, pp.235-243, 2014 (Other Refereed National Journals)

Strategies adopted by Turkish adults for increasing happiness in daily life

Mental Health, Religion and Culture, vol.17, pp.680-689, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Relationship of peace attitudes with personality traits, gender and age groups

Dusunen Adam, vol.27, pp.138-146, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Akademisyenlerde işle ilgili temel ihtiyaç doyumu ve öznel iyi oluş

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.13, no.2, pp.383-389, 2013 (National Refreed University Journal)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı kim başlatabilir? kişilik özellikleri ve kimlik statüleri

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.29, pp.63-80, 2013 (National Refreed University Journal)

İki Boyutlu Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, pp.103-117, 2013 (National Refreed University Journal)

Mental control: How do adolescents protect their subjective well-being?

Dusunen Adam, vol.25, pp.27-34, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Ergen öznel iyi olusunun öz saygı ve iyimserlik eğilimi ile iliskisinin incelenmesi, vol.10, no.37, pp.170-181, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öznel iyi oluşun cinsiyet, yaş grupları ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.36, pp.139-151, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve algılanan kontrol

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.2, pp.359-380, 2011 (National Refreed University Journal)

Lise öğrencilerinde derse katılmaya motive olma ile yaşam amaçları belirleme arasındaki ilişkiler

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.149-158, 2011 (National Refreed University Journal)

Aile ve Toplum

Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki, vol.7, no.24, pp.93-101, 2011 (Other Refereed National Journals)

Psychometric properties of time orientation during classroom disengagement scale

İlköğretim-Online, vol.10, no.3, pp.1178-1190, 2011 (Other Refereed National Journals)

Lise öğrencilerinin derse katılmaya motive olmaları ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.26-44, 2011 (National Refreed University Journal)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma: Yakınlığa karşı yalıtılmışlık mı?

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.34, pp.119-127, 2010 (Other Refereed National Journals)

Aile yapısı ergeni mutlu eder mi?

Aile ve Toplum, vol.6, no.22, pp.21-30, 2010 (Other Refereed National Journals)

Beliren yetişkinlikte romantik yakınlığı başlatma ve başa çıkma

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.381-397, 2010 (National Refreed University Journal)

Ergenlikte öznel iyi oluş ve beş faktörlü kişilik modeli

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.189-203, 2010 (National Refreed University Journal)

Öznel iyi oluş ile algılanan kontrol arasındaki ilişkinin incelenmesi

İköğretim Online, vol.9, no.3, pp.952-959, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ergenler için öznel iyi oluşu artırma stratejileri ölçeğinin geliştirilmesi

PDR TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERGİSİ, vol.4, no.33, pp.81-88, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating of career adaptability and career development aspirations as predictors of work engagement of high school

9. International İstanbul Scientific Resarch Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2022, pp.132

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ KARİYER UYUM YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ

Turkcess, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 03 September 2021 - 05 June 2022, pp.14

INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİPS BETWEEN AFGHANİS STUDENTS’ SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND STRİVİNG FOR GOALS

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.493-498

INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİPS BETWEEN AFGHANİS STUDENTS’ SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND STRİVİNG FOR GOALS

V. Uluslararası Turkcess Egitim Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.493-498

INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİPS BETWEEN AFGHANİS STUDENTS’ SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND STRİVİNG FOR GOALS

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.493-498

Development Of The Personal-Social Problems Scale Of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 October 2018

Development of the Health (Mental and Physical) Questionnaire of University Students

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi/, 25 - 27 October 2018

Özsaygı Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 05 May 2016, pp.198

Derse Katılmaya Motive Olma Ve Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 05 May 2016, pp.87

Books & Book Chapters

Pozitif Psikoterapi Uygulama Kitabı

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2022

Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth.

in: Positive Psychotherapy in PTSD and Post-traumatic Growth., Erick Messias Hamid Peseschkian Consuelo Cagande, Editor, Springer-Verlag , Aarau, pp.153-163, 2020

Bedene Yolculuk

Anı Yayıncılık, Ankara, 2017

Sosyal-Bilişsel Öğrenme

in: Eğitim Psikolojisi, Cengiz Şahin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.278-289, 2016

Kişisel (Sosyal) Psikolojik Danışman ve Rehberlik

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.179-207, 2015

Yetişkinlik Ölçütleri ve Kuramları.

in: Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi, Hasan Bacanlı & Şerife Terzi, Editor, Açılım Yayınları, İstanbul, pp.49-84, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Davranış Eğitimi

TÜBITAK Yayınları, pp.258, 2021