Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Some dominance indices to determine market concentration

Journal of Applied Statistics, vol.48, no.13-15, pp.2755-2775, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Intuitionistic fuzzy ridge regression functions

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.49, no.3, pp.699-708, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki mandacılık işletmelerinin etkinlik analizi

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.65, no.3, pp.291-296, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Recurrent type-1 fuzzy functions approach for time series forecasting

APPLIED INTELLIGENCE, vol.48, no.1, pp.68-77, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determining Weights by Entropy Measures in Case of Heteroscedasticity

International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), vol.6, no.5, pp.28-32, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Zarflama Yöntemi ile 2014 Yılında Türkiye'deki Ticari Balıkçıların Etkinliklerinin Belirlenmesi

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.35, no.1, pp.6-10, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Comparing Shannon Entropies and Standard Deviations of The Order Statistics for Uncensored, Semicensored and Censored Distributions

International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), vol.5, no.10, pp.106-111, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Comparison Between Mıcrosoft Excel Solver and Ncss, Spss Routines for Nonlinear Regression Models

Journal of Engineering Technology and Applied Sciences, vol.2, pp.91-100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Differential Evolution Algorithm for Nonlinear Regression Models

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.7, no.2, pp.263-270, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

On Asymptotic Normality of Entropy Measures

International Journal of Applied Science and Technology, vol.5, no.5, pp.31-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bayesian estimation for multinomial logistic regression

JOSUNAS, vol.4, pp.49-59, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstatistiksel Entropi ve Markov Zincirleri

n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi, vol.2, no.11, pp.24-29, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Some Applications of Kullback-Leibler and Jeffreys' Divergences in Multinomial Populations

Journal of Selcuk University natural and Applied Science, vol.1, no.4, pp.48-58, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

On Some Properties of Goodness of Fit Measures Based on Statistical Entropy

International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, vol.13, no.1, pp.192-205, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Artificial Neural Network and Entropy Approach in Nonlinear Fuzzy Regression

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, vol.1, no.1, pp.14-29, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison between Entropy-Based Association Measures and other Qualitative Association Measures

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, pp.3-17, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Some Applications of Entropy - Based Statistics in Linear Regression Analysis

Journal of Selçuk University Natural and Applied Sciences, vol.1, no.2, pp.39-53, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

On Some Measures of Qualitative Variation and Entropy

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, pp.60-71, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarıparametrik Kısmi Doğrusal Panel Veri Modelleriyle Uluslar arası Göç

Ekonometri ve İstatistik Dergisi, no.13, pp.95-113, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

On Some Reform Initiatives on Statistics Education throughout the World

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, pp.95-106, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

On Some Measures of Nonlinearity in Regression Analysis

AMSE-Modelling, Best of Book 2006, pp.40-51, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nonlineerliğin Saptanmasında ile İlgili Bazı Testler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.51, no.1, pp.97-114, 2001 (Other Refereed National Journals)

Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri Üzerine Bir Not

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.23, pp.137-156, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kalıntı Analizi ile Regresyon Fonksiyonundaki İlişkinin Belirlenmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.50, no.1, pp.185-196, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Box-Cox Dönüşümü ile Regresyon Modelinin Biçimlendirilmesinde Bazı Sorunlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.50, no.1, pp.167-184, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Testing the Hypothesis of Environmental Kuznets Curve with Renyi and Tsallis Mutual Informations

11. Uluslararası İstatistik Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 08 October 2019, pp.67-68 Sustainable Development

Istatistik Bölümü Ögrencilerinin Istatistiksel Düsünme Becerileri Üzerine Bir Degerlendirme

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Turkey, 07 October 2016, pp.49

Some Applications of Entropy Concepts in Multinomial Populations

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 September 2012, pp.1

Bazı Nitel Değişkenlik Ölçüleri ve Örnekleme Dağılımları Üzerine

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 28 April 2011, pp.1 Sustainable Development

Bazı Nitel Birliktelik Ölçülerinin Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, 28 April 2011, pp.1

Multilevel logistic regression analysis of credit card ownership

International Conference On Modeling And Simulation (AMSE’06 Turkey),, Konya, Turkey, 28 - 30 August 2006, pp.963-968

Ülkelerin Tarimsal Faaliyetlerinin Modellenmesinde Sapan Değer Analizi

4.İstatistik Kongresi, Antalya, Turkey, 08 May 2005, vol.1, pp.400-401

İstatistik'te Bazı Olasılık Eşitsizliklerinin Uygulamaları

II Ulusal Konya Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, vol.2

Entropinin İstatistikte Bazı Uygulama Alanları

II. Ulusal Konya Eregli Kemal Akman Tebliğ Günleri, Konya, Turkey, vol.2

Entropiye Dayalı Birliktelik Ölçülerinin Diğer Nitel Birliktelik Ölçüleri ile Kıyaslanması

III. Ulusal Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, Konya, Turkey

Books & Book Chapters