Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determining the reflective thinking skills of pre-service teachers in learning and teaching process

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.3, no.3, pp.387-402, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.8, pp.266-280, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.230-240, 2016 (Other Refereed National Journals)

E Advisory Based Analysis of Student Expressions throughout the University Courses Registration Period on Digital Media

Journal of Education and Practice, vol.7, pp.73-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Distant Education Programs with Regards to Various Shareholder Opinions

Journal of Education and Practice, vol.7, pp.9-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli eğitimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi

International Journal of Field Education, vol.1, no.1, pp.1-18, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary School Education Pre-Service Teachers’ Views about the Application of Storyline Method in Social Studies Teaching

International Online Journal of Educational Sciences, vol.4, no.2, pp.324-335, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determining the Relationship between Media Literacy and Social Skills

Social andBehavioral Sciences, vol.64, pp.238-243, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

LEARNING AND READING STRATEGIES OF SIXTH GRADERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH PLACEMENT TEST RESULTS

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, no.1, pp.1255-1263, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Sitilleri ve Çoklu Zeka alanları ve Seviye Belirleme Sınav Sonuçlarıyla İlişkisini Belirleme

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.4, pp.59-74, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship between pre service teachers self efficacy and their internet self efficacy

Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.3246-3251, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hidden programme and application development in web based education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.5144-5149, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma

. e-Journal of New World Sciences Academy (Newwsa), vol.5, no.3, pp.1395-1404, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEKİ EĞİTİM OKULLARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYİ KULLANMA DURUMLARI (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.4, pp.1274-1285, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜRÜN SEÇKİ DOSYALARININ İŞLEVİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.1, pp.1-12, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluşturmacı Öğretim Tasarımında Teknolojinin Rolü

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, 2003 (Other Refereed National Journals)

Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.2, no.1, pp.50-55, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okulöncesi öğretmenleri ile okulöncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramaya ilişkin kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.147-165, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kız meslek Liselerinin İşlevlerini Yerine Getirme düzeyleri

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, vol.12, no.2, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okul İşletme İşbirliğinde Koordinatör öğretmenlerin Görevlerine İlişkin Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İnternet Kullanim Durumu ve Problemli İnternet Kulllanımının Gençler Üzerindeki Yansıması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 05 September 2018

Yaratıcı düşünce eğilimlerinin oyun içerisindeki yansıması

ERPA International Educational Congresses on Education, 28 June - 01 July 2018

Uzaktan Öğretmen Eğitiminde Kullanılan Program Değerlendirme Modelleri ve Bir Öneri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akteditasyon Kongresi, 19 - 21 May 2017

Mesleki Eğitimde Program Değerlendirme: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Program Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi

2nd International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017

Meslek Yüksekokullarındaki Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi

1st International Congress On Social Sciences, Granada, Spain, 18 September 2017, vol.1, no.1, pp.342-343 Creative Commons License

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajlarda Edindikleri Tecrübelerin Değerlendirilmesi

7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Turkey, 27 April 2017, vol.2, no.1, pp.432-436 Creative Commons License

Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Amerika ve Türkiye Karşılaştırması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 - 30 October 2016

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 October 2016

Evaluation of the course of the flight simulators from the perspective of students and university teachers

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016, CELDA 2016, Mannheim, Germany, 28 - 30 October 2016, pp.349-352 identifier

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilgisayar ve İnterneti Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

1. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim ve Araştırmaları Uygulamaları Kongresi, Turkey, 30 - 31 May 2014

Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri

21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 01 September 2012

Topluma hizmet uygulaması dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 June 2010, pp.539-544

A comparative analysis of pre-service teachers' perceptions of self efficacy and emotional intelligence

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3246-3251 identifier identifier

İlköğretim programının öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir., Turkey, 21 - 23 May 2009

Sınıfta Nesnelci ve Oluşturmacı Yaklaşımları Birlikte Kullanmanın Gerekliliği

2st International Educational Technology Conference (IETC 2003), 28 - 30 May 2003

Books & Book Chapters

Öğrenme Kuramları ve Öğrenmeye Yansıması

in: Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, Aysun Gürol, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.13-46, 2018

Okulöncesi eğitime temel olan görüşler

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Fikret Gülaçtı, Tümkaya Songül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.92106, 2012