Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining the reflective thinking skills of pre-service teachers in learning and teaching process

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.3, ss.387-402, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Kesit Akademi Dergisi, cilt.3, ss.266-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.230-240, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E Advisory Based Analysis of Student Expressions throughout the University Courses Registration Period on Digital Media

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.73-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Distant Education Programs with Regards to Various Shareholder Opinions

Journal of Education and Practice, cilt.7, ss.9-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary School Education Pre-Service Teachers’ Views about the Application of Storyline Method in Social Studies Teaching

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.324-335, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining the Relationship between Media Literacy and Social Skills

Social andBehavioral Sciences, cilt.64, ss.238-243, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LEARNING AND READING STRATEGIES OF SIXTH GRADERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH PLACEMENT TEST RESULTS

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.1255-1263, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between pre service teachers self efficacy and their internet self efficacy

Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.3246-3251, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hidden programme and application development in web based education

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.5144-5149, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma

. e-Journal of New World Sciences Academy (Newwsa), cilt.5, ss.1395-1404, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜRÜN SEÇKİ DOSYALARININ İŞLEVİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.4, ss.1-12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oluşturmacı Öğretim Tasarımında Teknolojinin Rolü

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oluşturmacı Öğretim Tasarımı ve Yaratıcılık.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.2, ss.50-55, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi öğretmenleri ile okulöncesi öğretmen adaylarının eğitimde dramaya ilişkin kendilerini yeterli bulma düzeylerinin belirlenmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.147-165, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kız meslek Liselerinin İşlevlerini Yerine Getirme düzeyleri

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler dergisi, cilt.12, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul İşletme İşbirliğinde Koordinatör öğretmenlerin Görevlerine İlişkin Bir Araştırma

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de İnternet Kullanim Durumu ve Problemli İnternet Kulllanımının Gençler Üzerindeki Yansıması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜVE MEDENİYETİ KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 05 Eylül 2018

Yaratıcı düşünce eğilimlerinin oyun içerisindeki yansıması

ERPA International Educational Congresses on Education, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Uzaktan Öğretmen Eğitiminde Kullanılan Program Değerlendirme Modelleri ve Bir Öneri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akteditasyon Kongresi, 19 - 21 Mayıs 2017

Mesleki Eğitimde Program Değerlendirme: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Program Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi

2nd International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Meslek Yüksekokullarındaki Mesleki Eğitimin Değerlendirilmesi

1st International Congress On Social Sciences, Granada, İspanya, 18 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.342-343 Creative Commons License

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stajlarda Edindikleri Tecrübelerin Değerlendirilmesi

7th International Congress of Research in Education, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, cilt.2, no.1, ss.432-436 Creative Commons License

Evaluation of the Course of the Flight Simulators from the Perspective of Students and University Teachers.

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Almanya, 28 Ekim 2016, ss.349-352

Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Amerika ve Türkiye Karşılaştırması

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27 - 30 Ekim 2016

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyeri Uygulamalı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilgisayar ve İnterneti Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

1. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim ve Araştırmaları Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

Topluma hizmet uygulaması dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerin belirlenmesi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2010, ss.539-544

A comparative analysis of pre-service teachers' perceptions of self efficacy and emotional intelligence

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3246-3251 identifier identifier

İlköğretim programının öğrenci sayısının fazla olduğu sınıflarda uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir., Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2009

Sınıfta Nesnelci ve Oluşturmacı Yaklaşımları Birlikte Kullanmanın Gerekliliği

2st International Educational Technology Conference (IETC 2003), 28 - 30 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğrenme Kuramları ve Öğrenmeye Yansıması

Erken Çocukluk Döneminde Öğrenme Yaklaşımları, Aysun Gürol, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.13-46, 2018

Okulöncesi eğitime temel olan görüşler

Erken Çocukluk Eğitimi, Fikret Gülaçtı, Tümkaya Songül, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.92106, 2012