Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, no.12, pp.464-472, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Pre-Service Science Teachers’ Views About Nature Of Science And Their Epistemological Beliefs

Mediterranean Summit 6th International Social Sciences Congress, Adana, Turkey, 23 - 24 October 2021, pp.228

The Effect Of Environmental Science Course On Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy About Environmental Education

Aegean Summit 3rd International Social Sciences Congress, İzmir, Turkey, 16 - 17 October 2021, pp.319 Sustainable Development

Pre-Service Science Teachers’ Views About Recycling And Recycling Plants

Aegean Summit 3rd International Social Sciences Congress, İzmir, Turkey, 16 - 17 October 2021, pp.320

Developing Pre-Service Science Teachers’ Self-Efficacy for STEM Practices through STEM Education

European Conference on Educational Research (ECER) , Geneve, Switzerland, 6 - 10 September 2021, pp.200

Exploration of Pre-service Science Teachers' Engineering Design Performance Development

European Science Education Research Association (ESERA), Braga, Portugal, 30 August - 03 September 2021, pp.15669

Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomiye Yönelik İlgilerine Etkisi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.194

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ile Kimya Laboratuvarı Endişeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021, pp.122

Using STEM Education to Promote Pre-Service Science Teachers’ Critical Thinking Dispositions

European Educational Research Association (ECER) , Glasgow, United Kingdom, 23 - 28 August 2020, pp.543

Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Views About Engineering Design Process

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.359-362

Investigating Students’ Engineering Design Process Through Integrated STEM and Sustainability Education

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.363-366

Examination of Pre-Service Science Teachers’ Views About 2018 Science Curriculum: A SWOT Analysis

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (UEYAK), İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.52-54

A Meta Synthesis Study: Exploring Students' Conceptions on Condensation, Evaporation and Boiling Concepts

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.142

Revealing Pre-service Teachers’ Mind Maps on STEM Education through STEM Images

European Science Education Research Association (ESERA), Bologna, Italy, 26 - 30 August 2019, pp.131

Stem Eğitiminin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecine Yönelik Algılarına Etkisi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.350

Exploring Pre-Service Science Teachers’ Views on STEM Education through a STEM Course

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.477

Developing Pre-Service Science Teachers' Views Of Nature Of Science And Scientific Inquiry Through Documentaries

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.531

Effects of STEM Education on Pre-Service Science Teachers' Perception of 21st Century Skills and Competences

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Maryland, United States Of America, 31 March - 03 April 2019, pp.1-5

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016, pp.60-63

Gıda Zehirlenmeleri ve Turizm

I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016, pp.57-59

Books & Book Chapters

Socio-scientific Issues in Education for Sustainable Development

in: Different Perspectives on Environmental Education, Prof. Dr. Sinan Erten, Editor, ISRES Publishing, Iowa, pp.135-145, 2021 Sustainable Development

Güncel (2018) Fen Bilimleri Öğretim Programının Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları

in: Fen Öğretim Programları, Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.98-118, 2020

Uluslararası Fen Programlarının Karşılaştırılması: Amerika-Finlandiya-Singapur-Türkiye

in: Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Prof. Dr. Behiye Akçay, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.307-326, 2019