Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Functions of Autobiographical Memories related to Discrimination and Identity Undermining Experiences

11.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ , İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2021, pp.13-21

Contemporary Feminist Politics of Veganism: Carol J. Adams' "The Sexual Politics of Meat" and Alternative Approaches

Conference on Thematic Perspectives around Food and Cuisine, İstanbul, Turkey, 17 May 2018, pp.8

Otobiyografik Bellek ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi ve Etkileşimleri

II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Mağusa, Cyprus (Kktc), 27 November 2017, pp.2-3

Books & Book Chapters

Yorumlayıcı ve Bütünsel Bir Yaklaşım Olarak Anlatı Psikolojisi ve Yaşam Anlatısı Çalışmaları

in: Eleştirel Psikoloji: Yaklaşımlar, Gündemler, Tartışmalar, Tanıl Bora, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.300-322, 2022

Self and Society: A symbolic Interactionist Social Psychology

in: Benlik ve Toplum: Sembolik Etkileşimci Sosyal Psikoloji, büşra aktaş, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.150-200, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals