Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Impact of Shopping Centers on Istanbul Anatolian Side D-100 Highway on Traffic

PLANLAMA-PLANNING, vol.31, no.1, pp.120-127, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kent Planlamada Omurga Kavramı ve Tarihi Yarımada Örneği

İdealkent, vol.8, no.22, pp.483-509, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Doğal Yapı ve İklim Bağlamında İstanbul’un Biçimlenişi

Dünya Mirası - İstanbul Özel Sayısı 2016, vol.2016, pp.22-29, 2016 (Other Refereed National Journals)

Formation of İstanbul with a view to Natural Structure and Climate

World Heritage İstanbul Special Issue 2016, vol.2016, pp.24-31, 2016 (Other Refereed National Journals)

Human-Nature (Environment)– Design: A Trilateral Relationship

International Journal of Liberal Arts and Social Science, vol.2, no.8, pp.92-98, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul'un Kent Biçiminin (Makroformun) Oluşumunda Ulaşımın Etkisi

MİMARİST, no.46, pp.101-111, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentiçi Ulaşım İlişkisi Bağlamında Kent Biçimi İle İlgili Güncel Yaklaşımlar

Planlama Dergisi, vol.2010, no.2, pp.61-71, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık ve Yeşil Alan Sİstemlerinin Kentsel Yaşanabilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi

8. KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021 Sustainable Development

Suya Duyarlı Kentsel Tasarım Uygulamaları

3rd INTERNATIONAL DESIGN FOR LIVING WITH WATER SYMPOSIUM (ISDLW-III), İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2021

Sosyo-Mekânsal Parametre Olarak Kentsel Omurgalar

3. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2021, pp.39

Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasında Yenilikçi Bir Yaklaşım Olarak Kültür Rotaları

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, YTÜ - Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.77-78

Alışveriş Merkezlerinin Kentiçi Ulaşıma Etkisi

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, YTÜ - Bildiri Özetleri Kİtabı, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.254-255

Afet sonrası geçici Yerleşim Alanlarının Tasarım İlkeleri

1. Mimarlık ve Şehircilik Sempozyumu, YTÜ - Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2019, pp.68-69

Kentsel Mekânda Bir Tasarım Yaklaşımı Olarak Metafor Kavramı

26. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018, pp.154-167

Methods to mitigate the environmental impact of highways the example of D 100 Highway in Anatolian İstanbul

International Conference on Changing Cities II - Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, Tripoli, Greece, 22 - 26 July 2015, pp.1835-1844 Sustainable Development

The Impact of residential area design on global climate change

Changing Cities II, Thessaloniki, Greece, 22 - 26 June 2015, pp.1934-1941 Sustainable Development

The changing image of the waterfront based on settlement identity in the example of the Bosphorus

International Conference on “Changing Cities” Spatial, morphological socio-economic dimensions, Larissa, Greece, 18 - 21 June 2013

Design Element ’Point’ and Design Principle ’Repetition’ Teachings for City Planning Students

5th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.1844-1850

İstanbul Boğazı Örneğinde Kıyının Yerleşme Kimliğine Bağlı Olarak Değişen İmajı

IX. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, Antakya, Turkey, 14 - 17 November 2012, vol.1, pp.71-78

The Evaluation of ’Utopias in Urban Planning’ Elective Course and Discussion of the Contribution or the Students

4th International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.1772-1777

Sürdürülebilir Ulaşım - Kentbiçimi İlişkisi

9. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2011, pp.173-185 Sustainable Development

Planlamada Grafik İfade Öğretisi

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.604-607

Planlama 1

Planlama Eğitiminde 25 Yıl, ŞBP Eğitimi Semineri, İstanbul, Turkey, 10 January 2009, pp.9-30

Ulaşımda yeni teknolojiler ve uygulamaların kent biçimine (olası) yansıması

6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2005, pp.152-166

Transportation Effects on Urban Form Development of Istanbul and Thoughts about Future Development

Tenth International Seminar on Urban Form, Glasgow, United Kingdom, 18 - 20 August 2004 Sustainable Development

Kent biçimi-ulaşım ilişkisinin tarihsel ve güncel yaklaşımları

Doktora İletişim Platformu, YTÜ, İstanbul, Turkey, 05 June 2003 Sustainable Development

Kampüs Tasarımında Ölçütler

1. Kentsel Tasarım Haftası, İstanbul, Turkey, 29 May - 02 June 2000, pp.131-139

Books & Book Chapters

Sokağın Kaybolan İşlevi ve Değişen Kimliği

in: Kent ve Planlama, İclal DİNÇER,Zeynep ENLİL, Editor, Yem Yayın, İstanbul, pp.327-348, 2021

Wind Ventilation in the Built Envionment

in: Energy Production and Management in the 21th Century – The Quest for Sustainable Energy, C.Brebbia,E.R. Magaril,M.Y. Khodorovsky, Editor, WIT Press , Southampton, pp.749-761, 2014 Sustainable Development

Carbon Reduction with Solar Energy in Cities

in: Energy Production and Management in the 21th Century – The Quest for Sustainable Energy, C. Brebbia,E. R. Magaril,M.Y. Khodorovsky, Editor, WIT Press , Southampton, pp.959-970, 2014 Sustainable Development

Toward zero carbon with environmentally friendly transport modes

in: Eightteenth International Conference on Urban Transport and the Environment - Urban Transport XVIII, J.W.S. Longhurst,C. Brebbia, Editor, WIT Press , Southampton, pp.97-106, 2012

Criticism of Istanbul Inner City Urban Transportation From the Perspective of Urban Form’

in: Seventeenth International Conference on Urban Transport and the Environment - Urban Transport XVII, A. Pratelli,C. Brebbia, Editor, WIT Press , Southampton, pp.277-289, 2011

Planlama 1

in: Planlama Eğitiminde 25 Yıl Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Seminerleri, Hüseyin Cengiz, Yiğit Evren, Elif Örnek, Mehmet Doruk Özügül, İrfan Emre Kovankaya, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, pp.9-31, 2010

İnsan - Doğa / Çevre İlişkisi

in: İnsan Merkezli Olmayan Bir İnsancıl Ütopya Denemesi, Sümer Gürel, Editor, MSÜ Fen Bil. Ens. Matbaası, İstanbul, pp.15-29, 2000

Expert Reports

Other Publications