Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kaynak odaklılığı yeniden okumak Antoine Berman ve çeviri anlayışı

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.28, pp.659-674, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Social sciences translations as a category of translation: characteristics, translation facts and professional proficiencies

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.1053-1066, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Birth and Development of Conference Interpreting Turkey

RIELMA - REVUE INTERNATIONALE D’ETUDES EN LANGUES MODERNES APPLIQUEES, vol.1, no.1, pp.61-88, 2017 (International Refereed University Journal)

ÖSYS/ LYS 5 SINAVI’NIN ÇEVİRİBİLİM LİSANSPROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ DİL PROFİLİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.397-412, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Çevirinin Sonuna Yolculuk

Granada Edebiyat Dergisi, vol.1, pp.72-77, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ekinsel Öğelerin Aktarımında Etnikmerkezcilik Sorunu Antoine Berman ve Genel Çeviri Kuramı

ÇEVİRİBİLİM VE UYGULAMALARI, vol.1, no.13, pp.156-181, 2003 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eşik bekçiliği ve transediting kavramları odağında haber çevirisi: Euronews örneği

IV. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 May 2022

Bilgiyi Çevirmek: Sosyal Bilim Çevirisi ve Stratejiler

2nd International Congress on Academic Studies in Philology, 2 - 05 September 2020

Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi

INTERNATIONAL CONFERENCEON ACADEMIC STUDIES INPHILOLOGY, Bandırma, Turkey, 26 - 27 September 2019, vol.1, pp.45

Toplumsal Kimlik İmgesi Oluşumunda Edebiyatın Rolü

Extranslation in Theory and Practice Representation of Turkish Culture Through Translation, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2015, pp.11

TOPLUMSAL KİMLİK İMGESİ OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ

Uluslararası Çeviri Sempozyumu: DIŞA AÇILIM ARACI OLARAK ÇEVİRİYE KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR: TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVİRİ YOLUYLA TEMSİLİ, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2015 Creative Commons License

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış Kati Hirşel

Türk Göç Konferansı, Londrina, United Kingdom, 25 - 27 June 2015, pp.520-526 Sustainable Development

Voyage en Orient de Gérard de Nerval effet de miroir Les passeurs Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie

Colloque International: Les passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2013, vol.1, pp.115-123 Creative Commons License

Pandora nın Kutusu Pandora nın Kutusu Mitindeki Kadın İmgesinin Yazın Dünyasındaki Yansımaları

XI. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempozyumu Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2010, vol.1, pp.454-466 Creative Commons License

Çevirinin Sınırları Dilsel Alanlar Üzerine Bir Çalışma

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014

L’ inquiétante étrangeté dans les oeuvres d ’xxAslı Erdoğan et ses traductions en français

La dimension culturelle du texte littéraire en traduction, Suceava, Romania, 28 - 31 May 2014

Determining proficiency level in foreign language teaching: the case of translation and interpretation students

Akdeniz Language Studies Conference, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2012, vol.70, pp.288-304 identifier

Yazar Çevirmen İlişkisi Bir Efendi Köle İlişkisi mi Yoksa bir Efendi Efendi İlişkisi mi

Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, vol.2, pp.150-158 Creative Commons License

Apport des analyses psychanalytiques a l activite traduisante Interdisciplinarite en Traduction

2.Uluslararası Çeviribilim Sempozyumu: Çeviribilimde Alanlararasılık, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2002, vol.2, pp.251-261 Creative Commons License

La francophonie en Turquie (les entreprises françaises)

Colloque International Traduction et Francophonie(s), Traduire en francophonie, Rennes, France, 10 September 2003, vol.1, no.1, pp.103-109 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Timurlenk

Dergah, İstanbul, 2022

Clausewitz'i Tamamlamak

Alakarga Yayınevi, İstanbul, 2021

Çevirlemezlik Olgusuna Bir Meydan Okuma: Çeviri Stratejisi Bağlamında Alain Robbe-Grillet'nin Djinn, un pavé rouge entre les pavés disjoints adlı kitabının çevirisi

in: Prof. Dr. Hasan Anamur'un Anısına, Kasar Öztürk, Sündüz; Haleva, Beki; Çelik Güzelyürek, Pınar; Özcan, Lale, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, pp.133-149, 2021

History of Turks

Dergah Yayınları, Paris, 2020 Sustainable Development

Çeviri Odaklı Sözlü Söylem Çözümlemesi

in: Dil, Edebiyat ve Çeviri Odağında Kavramsal OkumalarLectures notionnelles de la langue, de la littérature et de traductionConceptual Readings in Language, Readings and Translation, Didem Tuna, Mesut Kuleli, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.239-259, 2020

Babur, Büyük Moğolları Tarihi

Dergah Yayınları; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2008), İstanbul, 2018

Dinler Tarihine Giriş

Alfa Yayıncılık; Kabalcı Yayınları (1. Baskı, 2003), İstanbul, 2017

Panorama des traductions en turc des œuvres de Georges Simenon

in: Traduire la littérature belge francophone. Itinéraires des oeuvres et des personnes, Catherine GRAVET, Editor, Université de Mons (UMONS), Mons, pp.165-192, 2016

Edebiyatta Göçmen Kimliğine Sıradışı Bir Bakış: Kati Hirşel

in: Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings, Güven Şeker, Ali Tilbe, Mustafa Ökmen, Pınar Yazgan, Deniz Eroğlu, İbrahim Sirkeci, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.520-526, 2015

3.bölüm

in: Kokunun Tarihi, Mehmet Emin Özcan, Editor, Dost, Ankara, pp.183-275, 2014

Georges Simenon’xxun Türkçe’xxye Çevirileri: Fransız Polisiye Roman Çevirilerinin Türk Polisiye Türüne Etkisi

in: Edebiyatın İzinde Polisiye Edebiyat, Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.172-179, 2013

Gündelik Yaşamın Keşfi - I

Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009

Çokkültürlülük Sınavı

in: Avrupa'ya Kimlik, -, Editor, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, pp.260-288, 2009

İstanbul'da Bir El Yazması

Gita Yayınları, İstanbul, 2006

3.Bölüm-Bize Bıraktıkları Miras

in: Eski Yakındoğu Sümer den Kutsal Kitap a, Mehmet Emin Özcan, Editor, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.226-290, 2005

Mahperi Sultan

Gita Yayınları, İstanbul, 2004

Asya Simyası

Kabalci Yayınevi, İstanbul, 2002

Kral Ölüyor

in: Eugène Ionesco Toplu Oyunları 3, Hasan Bahri Anamur, Editor, Mitos/Boyut, İstanbul, pp.5-77, 1999

Bavullu Adam

in: Eugene Ionesco Toplu Oyunları 4, Prof. Dr. Hasan Bahri Anamur, Editor, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, pp.125-209, 1999

Yeniden Geçmiş

Dost Kitabevi, Ankara, 1998

Other Publications