Education Information

Education Information

  • Continues Undergraduate

    Bakü Devlet Üniversitesi, Matematik Ve Mekanik Fakültesi, Turkey

  • Continues Doctorate

    Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi, Steklov Matematik Enstitüsü, Turkey

  • Continues

    Bakü Devlet Üniversitesi, Matematik Ve Mekanik Fakültesi, Turkey