Achievements & Reputation

Publication

209

Citation (WoS)

58

Citation (Scopus)

64

H-Index (WoS)

5

H-Index (Scopus)

5

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2019 - 01 November 2019 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2019 - 01 July 2019 Examining School Administrators’ Instructional Feedback Provided to Teachers

  Working Group

  Baku, Azerbaijan

 • 01 July 2019 - 01 July 2019 The Roles of Interest and Pressure Groups on Developing Educational Policies in TurkeySustainable Development

  Working Group

  Baku, Azerbaijan

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Okul Yöneticilerinin Demokrasi Algıları İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkiye Yönelik Algılarının İncelenmesi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Duygusal Zekâ ve Dönüşümcü Liderlik İlişkisinin İncelenmesi (İstanbul İli Özel İlkokul Müdürleri Örneği)

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Eğitim ve Araştırma Amaçlı Gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Hareketliliğin Katkısına Dair Akademisyen Görüşleri

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Türkiye’de Araştırma Üniversitelerinin Kuruluşu, Amaçları Ve İşleyişine İlişkin Öğretim Elemanı Algılarının İncelenmesi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 4.0 Sanayi Devrimi Bağlamında Yüksek Öğretim Politikalarının Dönüşümü

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenleri ( İstanbul İli Örneği )

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Üniversite Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum ve Kurumla Bütünleşme Düzeylerinin İncelenmesi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 May 2019 - 01 May 2019 Eğitim Liderlerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi / İstanbul İli Örneği

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Okul Yöneticilerinin Sosyal Kimliklerinin Onların Yönetim Davranışları Üzerindeki Etkileri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Üniversite Öğrencilerinin Aidiyet Duygularının Gelişiminde Kampüs Olanaklarının Rolü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 July 2018 - 01 July 2018 Examining the Importance of Critical Thinking Skills of School Administrators and Teachers’ Regarding Their Personal and Professional Lives

  Attendee

  Wroclaw, Poland

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Öğretmen Liderlerin Yetiştirilmesinde Fakülte ve Okul Yöneticilerinin Rol ve Sorumlulukları

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Educational Leaders and Teacher Leaders’ Roles in Humanizing Education

  Attendee

  Belgrade, Serbia And Montenegro

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Neo-liberal Ekonomi Uygulamalarıyla Eğitim Finansmanı Ve Okul Paydaşları İlişkisinin Değişimi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketici Yönelim ve Öğrenen Kimlik Düzeyi ile Akademik Performansı Arasındaki İlişki (İstanbul Örneği)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Academician’s Views on Digital Transformation in Education

  Attendee

  Belgrade, Serbia And Montenegro

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 Preschool Education Administrators' Competencies in Their Fields: Teachers' Opinions

  Attendee

  Osijek, Croatia

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Academics’ Roles in Developing Higher Education Policies in Turkey

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 IV th International Eurasian Educational

  Session Moderator

  Denizli, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Resmi Liselerde Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Güçlendirilmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Türkiye ve ABD'deki Üniversitelerin Akademik Altyapı ve  Tesislerinin Karşılaştırılmalı Bir Analizi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Üniversite Yöneticilerinin Güç Mesafesi ve Örgütsel Etkililik

  Attendee

  Budapest, Hungary

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Managerial Competency in the Higher Education

  Attendee

  Budapest, Hungary

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Okul Yöneticilerinin Sık Değiştirilmelerinin Onların İş Motivasyonu Üzerindeki  Etkileri

  Attendee

  Denizli, Turkey

 • 01 February 2017 - 01 February 2017 Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi

  Attendee

  Nice, France

 • 01 February 2017 - 01 February 2017 Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi

  Attendee

  Nice, France

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 International Conference On Lifelong Eductaion And Leadership For All

  Session Moderator

  Olomouc, Czech Republic

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 What Do Generally Teachers in Turkey Think about Educating Teachers for Cultural Diversity in Schools

  Attendee

  Liepâja, Latvia

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 Analyzing Social and Urban Disintegration in School Selection Process

  Attendee

  Liepâja, Latvia

 • 01 July 2016 - 01 July 2016 Continuing Education Center Administrators Administrative Competence

  Attendee

  Liepâja, Latvia

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Ekonomik Olarak Dezavantajlı Bölgelerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 IV th International Eurasian Educational

  Session Moderator

  Muğla, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Teacher Empowerment School Administrators Roles

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Ortaçağdan Günümüze Üniversitelerin Değişen Misyonu ve Türkiye deki Üniversitelerin Durumu

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 Rectors Administrative Skills in University Management Process EducationalAdministrators Views

  Attendee

  Paris, France

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR),

  Session Moderator

  Paris, France

 • 01 February 2016 - 01 February 2016 Novice Principals Their Transition to the Work and Challenges

  Attendee

  Paris, France

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 School Principals’ Transformational Leadership Behaviors and Their Effects on Teacher Commitment

  Attendee

  Olomouc, Czech Republic

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 An examination of students’ perceptions of service quality dimensions in higher education

  Attendee

  Olomouc, Czech Republic

 • 01 June 2015 - 01 June 2015 Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Yönetimi,

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2015 - 01 June 2015 Eğitim Yönetim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme: Öğretmen Adaylarının Seçimi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Eğitimde Politika/Model Transferi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 10. UlUsal Eğİtİm YönEtİmİ KongrEsSustainable Development

  Session Moderator

  Gaziantep, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Eğitim Sisteminde Din Eğitiminin Dayanakları ve Kapsamı

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 An analysis of undergraduates’ study skills

  Attendee

  Athína, Greece

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 An Investigation of undergraduates’ language learning strategies

  Attendee

  Athína, Greece

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 School principals’ roles in establishing collaborative Professional learning communities at schools

  Attendee

  Athína, Greece

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Okul Müdürlerinin Üniversite Düzeyinde Yetiştirilmesi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Müfredat Dışı Aktivitelerin Ekonomik ve Sosyal Olarak Dezavantajlı Olan Okullara Giden Öğrencilerin Gelişimi Üzerine Etkisi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Yerel Yönetimlerin Özerkleşmesi ve Bunun Eğitim Kurumları Üzerindeki Etkisi,

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 School Administration in the 21st Century

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Eğitim Denetiminde Yöntem Arayışları: Bir Model Önerisi Olarak “Etkili Okul Öz Değerlendirme Modeli"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 İşbirliğine Dayalı Okul Süreçleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğretmen Yeterliliğinin İncelenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Beklenti ve Liderlik Yapıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Öğretmen Beklentileri ve Okul Yöneticilerinin Liderlik Yapılarının İncelenmesi

  Attendee

  Siirt, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 İlköğretim Okulu Etik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ve Öğrenci-Öğretmenlerin İlköğretim Okulu Etik İklimi Algılarının Belirlenmesi

  Attendee

  Adıyaman, Turkey

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 Okul Müdürlerinin Değerlendirilmesi: Bir Model Önerisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers’ Perceptions

  Attendee

  Roma, Italy

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Öğrencilerin Öğretim Elemanlarının Ders Etkinliklerini Değerlendirmeleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Taylorizmden Hesap Verebilirliğe: Eğitim Denetiminin Tarihsel Gelişim Süreci

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Professional Competency Perceptions of Teacher Candidates in Turkey

  Attendee

  Bucuresti, Romania

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Okul İkliminin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 Effects of Structured Extracurricular Facilities On Students’ Academic And Social Development

  Attendee

  Badalona, Spain

 • 01 February 2012 - 01 February 2012 Negative Factors Affecting the Process of Mentoring at Schools

  Attendee

  Barcelona, Spain

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Türkiye’de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Türkiye'de Üniversite Açma Politikaları

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2005 - 01 September 2005 Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri Açısından Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 YTÜ Zorunlu Bir Yıllık Yabancı Dil Hazırlık Programının Yeterlik Derecesi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

Awards

 • April 2023 Akademik Ödül

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • April 2023 112 Etkin Akademisyen Ödülü

  Yıldız Teknik Üniversitesi

 • July 2019 Best Paper Award

  5Th Internatıonal Conference On Lıfelong Educatıon And Leadershıp For All

 • May 2017 Fakülte Bazında Yayın Toplam Puanda Üçüncülük Ödülü

  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü