Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

School Principals Role Priorities

Eğitimde Kuram ve Uygulama , vol.10, no.1, pp.24-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Değişen Liderlik Paradigmasında Öğretmenin Gelişimini ve Motivasyonunu Önceleyen Bir Pedagojik Liderlik Yaklaşımı: YTÜ Okulları Performans Değerlendirme Görüşmeleri Örneği.

Değişen Liderlik Paradigmasında Öğretmenin Gelişimini ve Motivasyonunu Önceleyen Bir Pedagojik Liderlik Yaklaşımı: YTÜ Okulları Performans Değerlendirme Görüşmeleri Örneği., Kocaeli, Turkey, 21 April 2024

Güvenli Okula İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi

Güvenli Okula İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi, Kocaeli, Turkey, 21 - 23 May 2024

Öğretmenlerin Okul Seçme Nedenlerinin Belirlenmesi: Kocaeli İli Resmi Okullarında Bir Araştırma

XI. International Eurasian Educational Research Congress, Kocaeli, Turkey, 21 April 2024

Türkiye’de Akademik Hareketlilikle İlgili Araştırmalar: Araştırma Gündemleri ve Gelecekteki Araştırmalar

Türkiye’de Akademik Hareketlilikle İlgili Araştırmalar: Araştırma Gündemleri ve Gelecekteki Araştırmalar, Kocaeli, Turkey, 21 April 2024

Leadership Styles and Mul*cultural Educa*on Approaches of Higher Educa*on Instructors

Inclusive Education in Multicultural Classrooms (International Conference), İzmir, Turkey, 27 February 2024

OKULLARIN DİJİTAL OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 February 2024

Akademik Hareketlilik ve Beyin Göçü: Göç Kararına İlişkin Tutumlar, İtici ve Çekici Faktörler

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 February 2024

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Algıları

16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 02 February 2024

Metaverse Olgusu Ve Metaverse İle Eğitim: Okul Yöneticilerinin Farkındalıkları Ve Görüşleri

IX. International TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 17 May 2023

Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Eğitim Programıyla İlgili Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Görüşleri

IX. International TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 17 May 2023

Öğretmenlik Mesleğinin Prekarizasyonunun Emek Bağlamında Değerlendirilmesi

IX. International TURKCESS Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 17 May 2023

Okul Yöneticilerinin Perspektifinden Kamu Eğitiminde Rekabet: Türkiye'deki Devlet Okulları Üzerine Nitel Bir Çalışma

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Ankara, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.34

Öğretmenlerin Kişisel Ve Mesleki Değerlerinin Belirlenmesi

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 04 July 2022

Eğitim Örgütlerinde Uzlaşma (Rıza) Temelli Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı Olarak Sosyokrasi

IXth International Eurasian Educational Research Congress, İzmir, Turkey, 22 June 2022

Resmi Ortaokullardaki Öğretmenlerin Yöneticilerine Duyduğu Güven ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi" (GÜTDEK), Ankara, Turkey, 24 November 2021, no.1, pp.535-536 Creative Commons License

Meritocracy at Higher Education Management: Academics’ Perceptions

EERA, 2021, Genoa, Italy, 01 September 2021, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Yükseköğretimde Yayın Fetişizmi: Akademisyen Görüşleri

VII. Uluslararası Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 01 September 2021, vol.1, no.1, pp.1

Examining the Relationship between School Administrators' Perceptions of Organizational Trust and School Culture

InternationalEducational Research and Social Science Congress(TURKCESS), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2020

Trust in Male and Female Leaders: Teachers’ Views

GLOBETS 2020 Conference, Budva, Montenegro, 28 - 31 October 2020

Change Fatigue among Administrators and Teachers

GLOBETS 2020 Conference, Budva, Montenegro, 28 - 31 October 2020

Investigation of the Relationship Between the Administrative Behaviors of School Administrators and the Professional Belonging of the Teachers

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, vol.1, no.1, pp.393-416 Creative Commons License

Examining the Establishments and Challenges of Research Universities in Turkey

VII. International Eurasian Educational Research Congress- ONLINE, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.334-337 Creative Commons License

Lecturers as the Subject of Neoliberalism

6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, 16 - 18 July 2020

Determining school administrators' views on the role of teacher unions in the choice of educational administrators

MEF Üniversitesi II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansı (MUEBK-MISCES 2020), İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2020, vol.1, pp.1-2

Examining the Effects of School Administrators' Social Identities on Their Administrative Behaviors

MEF Üniversitesi II. Uluslararası Eğitim Bilimleri Öğrenci Konferansı (MUEBK-MISCES 2020), İstanbul, Turkey, 28 - 29 March 2020

Determining Teacher Perceptions Regarding the Humanization of Education

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, vol.1, pp.327-329

The Roles of Interest and Pressure Groups on Developing Educational Policies in Turkey

” Lifelong education is more than a degree! ”UNEC logo ENG.png5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, 9 - 11 July 2019 Sustainable Development

Transformation of Higher Education Policies in the Context of the Industrial Revolution 4.0

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Examining School Administrators’ Instructional Feedback Provided to Teachers

” Lifelong education is more than a degree! ”UNEC logo ENG.png5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION and LEADERSHIP FOR ALL, 9 - 11 July 2019

Investigation of Perceptions of School Administrators on the Relationship Between Perceptions of Democracy and School Culture

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Investigation of Academicians' Perceptions Regarding the Establishment, Aims and Functioning of Research Universities in Turkey

ULUSLARARASIV. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

Teachers' School Choosing Reasons (Istanbul Sample)

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Examining education leaders' personality traits Istanbul sample

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

The Effects of School Administrators' Social Identities on Their Management Behaviors

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 October 2017 - 27 October 2018, vol.1, pp.99-109

University Students' Sense of Belonging: The Role of Campus Facilities

The 5th International Symposium on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1

Teachers’ Perceptions on Thier Social Responsibilities and Their Awareness and Efforts

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Wroclaw, Poland, 3 - 05 July 2018, vol.1, pp.13-14

The Effects of School Administrators' Social Identities on Their Management Behaviors

The 5th International Symposium on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1

Neoliberal Ekonomi Uygulamaları İle Eğitim Finansmanı Ve Okul Paydaşları İlişkisi

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.5

Teachers’ Perceptions on Their Social Responsibilities: Their Awareness and Efforts

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE on LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL - ICLEL 2018, Wroclaw, Poland, 03 July 2018, pp.19-29

Examining the Importance of Critical Thinking Skills of School Administrators and Teachers’ Regarding Their Personal and Professional Lives

(4th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 20, Wroclaw, Poland, 3 - 05 July 2018

Roles and Responsibilities of Faculty and School Administrators in the Training of Teacher Leaders

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.385-386

Analyzing Inbreeding in Universities in Terms of Academic Freedom

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, vol.5, pp.1275-1278

Educational Leaders and Teacher Leaders’ Roles in Humanizing Education

Globets 2018 ConferenceAn International Conference on Education, Technology and Science, Belgrade, Serbia And Montenegro, 6 May - 09 June 2018, pp.28

An investigation into university students’ study skills

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 1 - 04 February 2017, no.1

An examination of university students’ learning and studying approaches

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, France, 1 - 04 February 2017 identifier identifier identifier

Preschool Education Administrators’ Competencies in Their Fields: Teachers’ Opinions,

69th OMEP World Assembly and International Conference, Osijek, Croatia, 19 - 24 June 2017

Managerial Competency in the Higher Education

ERPA International Congresses on Education 2017, 17 - 21 May 2017 identifier

The perceptions of high school teachers regarding teacher empowerment

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

A Comparative Analysis of Academic Infrastructure and Facilities of Universities in Turkey and the USA

IV th International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2017

The views of school administrators regarding the restriction of their administrative assignment period

IV th International Eurasian EducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Academics’ Roles in Developing Higher Education Policies in Turkey

IV th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 May 2017

Examining University Students' Study Skills

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Examining University Students' Learning and Study Approaches

9th World Conference on Educational Sciences, Nice, France, 1 - 04 February 2017

Continuing Education Center Administrators Administrative Competence Teachers and Employee s Opinions

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016 identifier

What Do Generally Teachers in Turkey Think about Educating Teachers for Cultural Diversity in Schools

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.126

Continuing Education Center Administrators Administrative Competence

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, vol.111, pp.111

Analyzing Social and Urban Disintegration in School Selection Process

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Liepaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.110

Teacher Empowerment School Administrators Roles

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Leadership Behaviors of School Principals Working in Economically Disadvantaged Regions

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

School principals transformational leadership behaviours andtheir effects on teacher commitment

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, OLOMOUTH, 29 - 31 October 2015, vol.2016

Novice Principals Their Transition to the Work and Challenges

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.21

Rectors Administrative Skills in University Management Process EducationalAdministrators Views

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.22

School principals' transformational leadership behaviours and their effects on teacher commitment

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.203-211 identifier

School Principals Transformational Leadership Behaviors and Their Effects on Teacher Commitment

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.203-211

An examination of students perceptions of service quality dimensions in higher education

1st International Conference on Lifelong Education Education and Leadership for All-ICLEL, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015

Management of Information and Communication Technologies (ICT) at Schools

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.1130-1131

Selection of Teacher Candidates and Their Training in the Education Management System

2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.149-152

The Basis and Scope of Religious Education in the Education System

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015

Policy/Model Transfer in Education

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015

An Analysis of Undergraduates Study Skills

7th World Conference on Educational Sciences, Atina, Greece, 05 February 2015, pp.1355-1362

School Principals' Roles in Establishing Collaborative Professional Learning Communities at Schools

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1340-1347 Sustainable Development identifier

An Investigation Of Undergraduates' Language Learning Strategies

7th World Conference on Educational Sciences, Athens, Greece, 5 - 07 February 2015, vol.197, pp.1348-1354 Sustainable Development identifier

Training School Principals at University Level

Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), Konya, Turkey, 11 - 14 September 2014

School Administration in the 21st Century

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), 1 - 03 September 2014 identifier identifier identifier

The Effect of Extra-Curricular Activities on the Development of Students Going to Economically and Socially Disadvantaged Schools

YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies (YICER), İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014

Examining Innovation Needs of Primary Schools: Teachers' Perceptions

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.139-143 Sustainable Development identifier

Evaluation of School Principals: A Model Suggestion

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

The Reasons of Pre-service Teachers for Choosing the Teaching Profession

Applied Education Congress, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2012

Students' Evaluation of Instructors' Class Activities

Applied Education Congress, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2012

Professional Competency Perceptions of Teacher Candidates in TurkeY

Educational Reform in The 21st Century in Balkan Countries, 28 - 30 June 2012

From Taylorism to Accountability: The Historical Development Process of Educational Supervision

IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 02 June 2012

The Effect of School Climate on Teachers' Job Satisfaction

7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2012 Sustainable Development

Negative factors affecting the process of mentoring at schools

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5414-5419 identifier

Effects of structured extracurricular facilities on students' academic and social development

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4803-4807 Sustainable Development identifier

Türkiye de ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Müfettişlerin Yetiştirilme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Mersin Üniversitesi 3. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin (2011), Mersin, Turkey, 22 - 24 June 2011

The Training Process of Inspectors and the Problems Encountered in Turkey and Some European Countries

III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Mersin, Turkey, 22 - 24 May 2011

University Establishment Policies in Turkey

Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, Ankara, Turkey, 05 May 2007, pp.212-313

Evaluation of Faculty of Education Students in terms of Critical Thinking Skills

8.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi., İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005

Mandatory One-Year Foreign Language Preparatory Program in YTU School of Foreign Languages Proficiency Degree

Atatürk Üniversitesi, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000

Books & Book Chapters

INTERCULTURAL PEDAGOGY: PRINCIPLES AND METHODOLOGY IN MULTICULTURAL CLASSROOMS

in: MULTICULTURAL CLASSROOMS: INCLUSIVE LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION, BAKAY MEHMET EMİN, Votava Jiri, Editor, Czech University of Life Sciences Prague, PRAG, pp.219-247, 2024

CULTURALY RELEVANT AND INCLUSIVE TEACHING AND LEARNING

in: MULTICULTURAL CLASSROOMS: INCLUSIVE LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION, BAKAY MEHMET EMİN, Votava Jiri, Editor, Czech University of Life Sciences Prague, PRAG, pp.249-271, 2024

The Current Situation of the Internationalization of Higher Education Institutions in Türkiye

in: The Current Situation of the Internationalization of Higher Education Institutions In Europe: Case of Türkiye, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Romania and Spain, Mehmet Emin BAKAY, Editor, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yayın No: 39, İzmir, pp.1-24, 2023

Yoksulluk, Eğitim ve Sürdürülebilir Kalkınma

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim, Kenan ÖZCAN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.15-39, 2022 Sustainable Development

Küresel Rekabet ve Uluslararası Göç Sorunu

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim, Kenan ÖZCAN, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.281-300, 2022 Sustainable Development

Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesine Yönelik Politikalar

in: Eğitim Politikaları, Balyer,Özcan,Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.475-502, 2021 Sustainable Development

Cumhuriyet Dönemi Yabancı Uzman Raporları

in: Educational Policy, Balyer,Özcan,Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.249-286, 2021 Sustainable Development

Eğitim Politikası Geliştirilmesinde Temel Aktörler

in: Educational Policy, Balyer,Özcan,Bayram, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.54-82, 2021 Sustainable Development

Bölüm 13 Sonuç

in: Policy Development and Analysis in Education for Managers, Aydın BALYER, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.277-289, 2021

Bölüm 13 Sunuç

in: Yöneticiler İçin Eğitimde Politika Geliştirme ve Analiz, Aydın Balyer (Çeviri Editörü), Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.277-289, 2021

Bölüm 1 Altyapının Hazırlanması

in: Policy Development and Analysis in Education for Managers, Aydın Balyer (Çeviri Editörü), Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.1-39, 2021

Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Görevlendirilmesine Yönelik Politikalar

in: Eğitim Politikaları, AYDIN BALYER, KENAN ÖZCAN, ARSLAN BAYRAM, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.475-502, 2021 Sustainable Development

Yabancı Uzman Raporları

in: Eğitim Politikaları, AYDIN BALYER, KENAN ÖZCAN, ARSLAN BAYRAM, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.247-286, 2021 Sustainable Development

Eğitim Politikası Geliştirilmesinde Temel Aktörler

in: Eğitim Politikaları, AYDIN BALYER, KENAN ÖZCAN, ARSLAN BAYRAM, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.53-82, 2021 Sustainable Development

NEO-LİBERAL EĞİTİM POLİTİKALARI

in: Economics of Education, -, Editor, ASOS YAYINLARI, Elazığ, pp.389-409, 2020

Sınıf Ortamının Fiziksel Düzeni

in: Classroom Management, Yusuf İnandı, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.99-121, 2019

Classroom Management

EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, 2018

Farklı Büyüklükteki Sınıflar ve Öğrenme Gruplarının Yönetimi

in: Classroom Management, Yusuf İnandı, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.262279, 2018

Sınıf Yönetim Modelleri

in: Classroom Management, Yusuf İnandı, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.30-50, 2018

Sınıfta Öğrenci Güdülenmesi (Motivasyonu)

in: Classroom Management, Yusuf İnandı, Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.2017-235, 2018

Novice Principals, Their Transition to the Work and Challenges

in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay-Alejandro J Gallard-S.Lizetta Ramos, Editor, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt, pp.71-86, 2016

Okul-Aile İşbirliği Sürecinde Okul Yöneticileri ve Velilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Beklentileri,

in: Educational Administration Research, Kadir Beycioğlu Niyazi Özer Didem Koşar İdris Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.72-90, 2016 Sustainable Development

Chapter I Education and Management,

in: Contemporary Approaches in Education and Communication, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Alejandro J. Gallard and S. Lizette Ramos, Editor, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt, pp.71-86, 2016

Yapısalcılık Sonrası Perspektifler: Post-Modernizm ve Eğitim Yönetimi,

in: Science Theory in Education, Selma Dündar, Editor, Nobel Akademik Yayınları, Ankara, pp.179-192, 2012

Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yönetimine Farklı Bakış Açıları

in: Turkish Education System and School Management, Ayla Oktay, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.191-288, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

232

Citation (WoS)

58

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

134

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

3

Project

8

Thesis Advisory

23

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals