Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2013 - 2014 Assistant Professor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Assistant Professor

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2010 Lecturer

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1999 - 2000 Research Assistant

  Hacettepe University, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Teknik Demografi

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2018 - Continues Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Yildiz Technical University, Rectorate

 • 2018 - Continues Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2017 - Continues Mevlana Exchange Program Department Coordinator

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2020 - 2021 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Yildiz Technical University, Rectorate

 • 2019 - 2021 Birim Kalite Komisyonu Başkanı

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education

 • 2018 - 2020 Vice Dean

  Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Educational Sciences

 • 2017 - 2018 Deputy Head of Department

  Yildiz Technical University, Faculty of Education, Educational Sciences

 • 2007 - 2012 Erasmus Program Department Coordinator

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi

Non Academic Experience

 • 2021 - Continues Akreditasyon Kurulu Üyesi

  Professional Association, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) Üyesi

 • 2019 - Continues Program Değerlendirmeci

  Professional Association, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD), Program Değerlendirmeci

Courses

 • Doctorate İleri İstatistik Teknikleri ve Uygulama

 • Postgraduate Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

 • Postgraduate Öğretimde Bireysel Farklılıklar

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Doctorate İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Postgraduate İleri İstatistik ve Uygulamaları

 • Postgraduate Öğretim Tasarımı Modelleri

 • Doctorate Öğretim Tasarımı ve Uygulamaları

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Mazmunlar Aracılığıyla Değerler Eğitiminin İşlenmesş

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Karadan(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Programında Yer Alan Kişilerarası İlişkiler Yeterlik Alanına Dair Kazanımların Okul Psikolojik Danışmanları Tarafından Değerlendirilmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Z.Biçer(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Okul Öncesi Eğitimde Veli Seminerlerine İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  D.Duygu(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Dil Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Görüşleri ve Sınıf İçi Uygulamaları

  Yücel Toy B. (Consultant)

  N.Civelek(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Covid 19 Pandemi Sonrası İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğrenme Eksiklikleri ve Öğrenme Eksikliklerinin Giderilmesine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  S.Köksaldı(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Türkiye'de Coğrafya Eğitimi Alanında Yazılmış Tez Çalışmalarının (2000-2021) Metodolojik Olarak İncelenmesi ve Elde Edilen Bulguların Coğrafya Öğretim Programının Gelişimine Katkılarının İlişkilendirilmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  A.Aydın(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Türkiye'de Okul Öncesi ve İlkokul Döneminde Çevre Eğitimi Konusunda 2011-2021 Yılları Arasında Yapılmış Olan Tezlerin İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Z.Atay(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Ortaokul ile Liseye Devam Eden İşitme Engelli Adölesanların Benlik Saygıları ile Akademik Benliklerinin Karşılaştırılması

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Özcan(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Görsel Sanatlar Dersinin İlkokul Öğrencileri Üzerindeki Farkındalık Durumlarına Katkısı

  Yücel Toy B. (Consultant)

  M.Şimşek(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Online Eğitimin 3-4 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Bilişsel Gelişim Alanlarına Yansımalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Akbulat(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Covid-19 Döneminde Okul Öncesi Çocuklarının Okula Uyum Sürecine İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  S.Baş(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Ahlak Gelişimine Katkılarına İlişkin Öğretme ve Öğrenci Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Z.Bal(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Meslek Lisesinde Kadın Olmak

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Adıgüzel(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Farklılaştırılmış Öğretim Konusunda 2016-2021 Yılları Arasında Yazılmış İngilizce Makalelerin İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  S.Mahammadivand(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • DEvlet Ortaokullarında Öğrenim Gören 7. ve 8.Sınıf Suriye Uyruklu Öğrencilerin Akranları ile Yaşadıkları İletişim Sorunları

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Y.Nur(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Covid-19 Salgın Dönemi Normalleşme Sürecinde İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Durumlarının İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Özcan(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Okulöncesi Dönemde Oyunun Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  A.Erkahraman(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • İki Dilli Yabancı Dil Öğretmenlerinin Dil Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Ö.Kiniş(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Farklılaştırılmış Öğretim Konusunda 2010-2020 Yılları Arasında Ülkemizde Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  M.Aydın(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Lise Düzeyinde Fizik Tutumlarının Sınıf Seviyelerine Göre Belirlenmesi ve Akademik Başarılarının Karşılaştırılması

  Yücel Toy B. (Consultant)

  İ.Paçacı(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Eğitsel Matematik Oyunlarının 2.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi: Bir Durum Çalışması

  Yücel Toy B. (Consultant)

  N.Paya(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Azerbaycan'da Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Ortaokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  M.Hasanova(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Uluslararası Bakalorya Programında Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Hakkındaki Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  V.Levent(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Kılavuz(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Öğrencilerin Uzun Süre Televizyon ve İnternet Kullanmalarının Okuma Alışkanlıklarına Etkisi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  D.Harmankaya(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Okulda Öğretmenlerin Yaşadığı İletişim Problemlerinin Eğitim Öğretim Sürecine Etkisi Üzerine Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  U.Timur(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Pandemi Sürecinin Erken Çocukluk Döneminnde 18-36 Ay Arası Çocukların Dil ve Bilişsel Gelişimine Etkisi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  E.Dolu(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Okul Zümre ve Zümre Öğretmenler Kuruluna İlişkin Özel Okul ve Devlet Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  D.Öger(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Pandemi Sonrasında Öğrencilerin Akademik Eksikliklerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  İ.Yücel(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Türkiye'de Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Programında Bulunan Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Kullanımı, Amacı ve Gerekliliğine İlişkin Görüşleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Z.Tuba(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Matematiğin Günlük Yaşama Transfer Edilmesinde Tasarım Beceri Atölyeleri Etkinlikleri

  Yücel Toy B. (Consultant)

  Ş.Uçar(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Bilimsel Süreç Becrileri Ebeveyn Tutumlarının Erken Çocukluk Döneminde Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi Nedir?

  Yücel Toy B. (Consultant)

  S.Alkan(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • Çocuk Hikayelerinin İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

  Yücel Toy B. (Consultant)

  A.Nihal(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

 • İki Dilli Öğrencilere Etkisi Hakkında Öğretmen ve Veli Görüşleri: Bir ÖZel Okuldaki Uygulama Örneği

  Yücel Toy B. (Consultant)

  G.Karataş(Student), Masters (Non-Thesis), 2018

Taught Courses And Trainings

 • 2021 - 2021 Ölçme Değerlendirme Akademisi

  Academic Units - Certificate Program

  Yücel Toy B.

 • 2020 - 2020 Uzaktan Öğretimde Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme

  Academic Units - Training

  Yücel Toy B.

 • 2020 - 2020 Ölçme Değerlendirme Akademisi

  Academic Units - Training

  Yücel Toy B.

 • 2020 - 2020 Ölçme-Değerlendirme Akademisi

  Academic Units - Certificate Program

  Yücel Toy B.

 • 2019 - 2019 Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi

  Academic Units - Training

  Yücel Toy B.

 • 2018 - 2018 Öğretim Yeterliklerinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitimi

  Academic Units - Training

  Yücel Toy B.