Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Eğitimde ChatGPT Kullanımına Dair Görüşleri

The 11th International Congress on Curriculum and Instruction, Aydın, Turkey, 26 October 2023, vol.1, pp.195-209

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, vol.1, pp.339-344

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLİ ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKLİ ÖĞRETMEN SORUNU

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 December 2021, pp.330-341

Economic and Political Issues in Preservice Teacher Education Curricula in Turkey: 1998, 2007, 2018

9. International Congress on Curriculum and Instruction, İzmir, Turkey, 04 November 2021

60-72 AYLIK ÇOCUKLARDA YARATICILIK İLE BENLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

10. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 September 2021, pp.47-55

Program Özerkliği: Ne Durumdayız? Ne Yapmalıyız? Nasıl Yapmalıyız?

Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 June 2021

Faculty Members' Views on the Scope of Curriculum Lıteracy and Teachers’ Curriculum Literacy Competencies

Faculty Members' Views on the Scope of Curriculum Lıteracy and Teachers’ Curriculum Literacy Competencies, Burdur, Turkey, 25 March 2021

TIMSS Sınavı Bağlamında İlköğretim 8.Sinif Matematik ÖğretimProgramı

VI.YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.97

Economic and Political Issues to affect Teacher Education Curriculum in Turkey: Analyzing International Documents

7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 9 - 12 October 2019

Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanması

VI. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerin Soru Sormaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.71

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinin Tasarlanması: Sınıf Eğitimi ÖğretmenAdaylarına Yönelik İhtiyaç Analizi

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.710-713 Sustainable Development

4.sınıf Öğrencilerinin Soru Sormaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

6.Uluslararası Eğitim Programları ve Ögretim Kongresi, Kars, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.706-709

Curriculum Design of Turkish as Foreign Language Coursefor Primary School Children

XI.International Congress of Educational Research, Krakow, Poland, 17 - 19 September 2018

Eğitimin Özelleştirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği; Türkiye Bağlamındaki Öğretmen Adaylarına Uyarlama Çalışması

3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’17), Mağusa, Cyprus (Kktc), 07 December 2017, pp.63

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.617-610

TIMSS Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG Matematik Soruları Kapsamında İncelenmesi

4. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2017), Denizli, Turkey, 11 May 2017, pp.168-170 Sustainable Development

Ders Araştırmasına Lesson Study Yönelik Uygulamalı Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi.

25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 April 2016, pp.34-35

Anlamaya Dayalı Tasarım Hizmet İçi Eğitim Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 October 2015, pp.100-101

Eğitim Fakülteleri Öğretmenlik Uygulamalarında Ders Araştırması Modeli

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 October 2015, pp.4-6

Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Araştırmalarının Paradigmalar ve Tarihsel Süreç Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme

I.Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015, vol.1, pp.582

Son 10 Yılda Öğretmen Adaylarının Mesleki Özellikleri İle İlgili Yapılan Araştırmaların Meta-Sentezi

The 6th International Congress on New Trends in Education,, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015, pp.127

Anti-Entelektüalizm Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.353-354

Öğretmen Adaylarının Öğretim Model, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Algıları: Metaforik Bir Analiz

2.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bolu, Bolu, Turkey, 27 - 29 September 2012, vol.1, pp.201-202

Using Student Journals in the Process Evaluation of a Teacher Education Course

Balkan Society for Pedagogy and Education, Bucharest, Romania, Bucuresti, Romania, 28 - 30 June 2012, vol.1, pp.91

Zimbardo Zaman Perspektifi Ölçeğinin İşletme Çalışanları Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012, vol.1, pp.202-207

Çok Değişkenli Grup Karşılaştırmalarında Yapısal Eşitlik Modelinin Kullanılması.

4. İstatistik Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2005, vol.1, pp.162-163

Books & Book Chapters

Anlamaya Dayalı Tasarım (Understanding by Design-UbD)

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.4-16, 2021

Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Araçları

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.48-68, 2021

Bilişsel Kuram: Bilgiyi İşleme Kuramı

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Davut Hotamam, Editor, EFE AKADEMİ, İstanbul, pp.113-150, 2021

Anlamaya Dayalı Tasarım (Understanding by Design-UbD)

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor: Farklı Derslerde UbD Tasarım Örnekleri, Altun Sertel, Yücel-Toy Banu, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-16, 2021

Yedi Adımda Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Hazırlama

in: Tasarımcı Öğretmenler Tasarlıyor: Farklı Derslerde Ubd Tasarım Örnekleri, SERTEL ALTUN, BANU YÜCEL TOY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.17-27, 2021

UbD ile Tasarıma Başlarken

in: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, ASOS, Ankara, pp.145-152, 2020

Anlamaya Dayalı Tasarım

in: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) Uygulamaları: 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi, Sertel Altun,Banu Yücel Toy, Editor, ASOS, Ankara, pp.15-34, 2020

Communicative Based Aviation English Course Through Collaborative Learning

in: Education in Changing World, Serkan Dinçer, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.149-160, 2018

Migration Movements, Government Policies and Demographic Structure in Turkey

in: Demography and Development: Migration, Education, Democracy and Life Quality, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Editor, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, pp.1-69, 2001 Sustainable Development

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

33

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

51

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

19

Thesis Advisory

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals