Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eski Zaman 'Durak'larından Zamanı Yaşayan 'Durak'lara: Durak Evferi Usûlü ve Arel Arşivi'nden Örnekler

Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 December 2017, pp.77-87 Creative Commons License

Saz Musikisinin Pîri Tanburî Cemil Bey Dinî Musikinin Neresinde?

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu, Amasya, Turkey, 3 - 04 November 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Şimdiki Zamanda Geçmişi Kurmak: Tanburî Cemil Bey ve Niyazi Sayın Tarafından

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ, TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 01 May 2017, pp.147-158 Creative Commons License

Dinî Türk Musikisi Beste Türlerinden Durak

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 November 2014, pp.99-107

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

12

Project

1

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals