Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Müziğinde Nazire Geleneği ve Tanburî Cemil Bey'in Nazire Besteleri

International Social Sciences Studies, ss.2253-2265, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eski Zaman 'Durak'larından Zamanı Yaşayan 'Durak'lara: Durak Evferi Usûlü ve Arel Arşivi'nden Örnekler

Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2017, ss.77-87 Creative Commons License

Saz Musikisinin Pîri Tanburî Cemil Bey Dinî Musikinin Neresinde?

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017 Creative Commons License

Şimdiki Zamanda Geçmişi Kurmak: Tanburî Cemil Bey ve Niyazi Sayın Tarafından

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ, TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2017, ss.147-158 Creative Commons License

Dinî Türk Musikisi Beste Türlerinden Durak

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2014, ss.99-107