Announcements & Documents

Danışmanlık yapılan öğrenciler ile toplantı yeri ve zamanı, öğrenci görüşme saati
Announcement
9/30/2022

Değerli öğrencilerimiz,

Öncelikle 2022-23 Güz öğretim yılı haftaya başlıyor, hepimize hayırlı olmasını temenni ederim.

Danışman olarak öğrencileri ile ilgili gelen duyuruya göre;

Öğrencilerimizin akademik kariyerlerinin gelişimine destek olmak ve akreditasyon sürecinin devamlılığına katkı sağlamak açısından, lisans öğrencilerimizle 21 Eylül 2022 – 02 Ekim 2022 (online/yüz yüze) ve 05 Aralık 2022 – 18 Aralık 2022 (yüz yüze) tarihleri arasında dönem bazında iki kez olmak üzere toplantı yapılması zorunluluk arz etmektedir. 

Düzenlenecek toplantılara tüm öğrencilerin katılımı gerekmekte, ilan edilen gün ve saatlerde yapacağımız toplantılara katılamayan öğrencilerin geçerli mazeretlerini toplantı haftalarından sonraki ilk hafta içerisinde Kimya Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

İlk Toplantı saati: 30.09.2022 Cuma saat 16.00-16.30 arasında Fen Edebiyat Fakültesi D blok D-2032 nolu sınıfta yüzyüze yapılacaktır.

Danışman-öğrenci görüşme saati Salı 11.00-12.00 olarak D blok taki ofisimiz D-2037 olarak not alabilirsiniz, ders programıma kapı yanındaki tablodan bakabilirsiniz. Ayrıca bu zamandan bağımsız olarak, soru ve görüşmek için lütfen bahadirkeskin@gmail.com üzerinden bana herzaman ulaşabilirsiniz.

Derslerinizde başarılar dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN


Danışman-Öğrenci ve diğer öğrenciler için görüşme saati
Announcement
9/30/2022

Değerli öğrencilerimiz,

Danışman-öğrenci görüşme saati ve ders alan öğrenciler ile haftalık görüşme bilgileri şöyledir;

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi D blok, Ofis: D-2037

Gün-Saat: Salı günleri, 11.00-12.00 arasında

Bunun dışında gmail üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Başarılı bir  dönem geçirmemiz dileğiyle.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası Böl.3 Karbon Nanomalzemeler Ders notu
Lecture Note
4/15/2022

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.3_Karbon Nanomalz   ders notu ektedir.
Edmodo.com dan dosyayı açmak için kod paylaşılmıştır. Lütfen edmodo üyelik için önceki duyuruları ve mailinizi kontrol ediniz.
Ayrıca edmodan makaleler gibi diğer dokümanlarda paylaşılmaktadır.


KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.....pdf Creative Commons License

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası Böl.2 Nanomalzemeler Ders notu
Lecture Note
4/15/2022

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.2_Nanomalzemeler   ders notu ektedir.

Edmodo.com dan dosyayı açmak için kod paylaşılmıştır. Lütfen edmodo üyelik için önceki duyuruları ve mailinizi kontrol ediniz.
Ayrıca edmodan makaleler gibi diğer dokümanlarda paylaşılmaktadır.


KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.....pdf Creative Commons License

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası Böl.1ders notu
Lecture Note
4/15/2022

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.1_Giriş ders notu ektedir.

Edmodo.com dan dosyayı açmak için kod paylaşılmıştır. Lütfen edmodo üyelik için önceki duyuruları ve mailinizi kontrol ediniz.
Ayrıca edmodan makaleler gibi diğer dokümanlarda paylaşılmaktadır.

KIM3052 Nanomalzemeler Kimyası_Böl.....pdf Creative Commons License

GK KIM170 Deney.4 Kolorimetrik yöntemle pH tayini, Deney Föyü
Experiment Sheet
4/4/2022

Merhaba,

Ekte KIM1170 Genel Kimya Laboratuvarı -Deney #4- Kolorimetrik Yöntemle pH tayini (Kitap Den.6) föyü ektedir.

Deneylere önceden hazırlanılması için paylaşılmıştır. Deney anlatımı ve video sunumju ders saatinde yapılacaktır.


GK1170_Den.4_Kolorimetrik Yöntemle ....pdf Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya 1. ve 2. vize sınavı duyurusu
Announcement
4/2/2022

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Bahar Döneminde KIM1170 Genel Kimya servis dersi için 2 vize yapılacaktır.    

1.ve 2. Vize tarihleri ve tüm sınav içerikleri (konuları) aşağıda verildiği gibidir:

1.vize >22 Nisan 2022 Cuma günü saat 14:00-15.40

2.vize > 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat 18:00-19.40

 

1. Vize sınavı ile ilgili olarak;

1-      Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıdaki tabloda görüleceği üzere “Atomun Elektron Yapısı’’ başlıklı konunun sonuna kadardır.

2-      Toplam 25 soru test olarak sorulacak olup her bir soru 4 puandır.

3-      Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.

4-      Yanlış doğruyu götürmeyecektir.

KONU

İÇERİK

 1. Maddenin Özellikleri ve Ölçümü

Maddenin Özellikleri, Maddenin Sınıflandırılması, Maddenin Ölçülmesi (SI Birimleri), Anlamlı Rakamlar

 1. Atomlar ve Atom Kuramı

Kütlenin Korunumu Yasası, Sabit Oranlar Yasası, Dalton Atom Kuramı, Elektronların Keşfi, Atom Çekirdeği, Kimyasal Elementlerin Sembollerle Gösterilmesi, Atom Kütleleri, Avogadro Sayısı ve Mol Kavramı

 1. Kimyasal Bileşikler

Kimyasal Bileşikler, Çeşitleri ve Formülleri, Mol Kavramı, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Kimyasal Bileşiklerin Açıklanmasında Yükseltgenme Basamakları, Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesi (sınayarak denkleştirme, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi)

 1. Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler ve Eşitlikler, Tepkime Stokiyometrisi, Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin ve Verimin Belirlenmesi

 1. Gazlar

Gazların Özellikleri, Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gay-Lussac’ın Birleşen Hacimler Yasası, Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek Gazlar ve van der Waals Denklemi

 1. Termokimya

Termokimyada Bazı Terimler, Isı, Tepkime Isısı ve Kalorimetre, İş, Termodinamiğin 1. Yasası, Tepkime Isısı, ΔU ve ΔH, Hess Yasası, Standart Oluşum Entalpisi

 1. Atomun Elektron Yapısı

Elektromagnetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Bohr Atom Modeli, Yeni Kuantum Mekaniği, Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri, Elektron Spini, Elektron Dağılımı2. Vize sınavı ile ilgili olarak;

1-        Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıdaki tabloda görüleceği üzere “Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri’’ başlıklı konunun sonuna kadar olup, altta adları verilen 5 deney de dahildir.

2-        Toplam 25 soru test olarak sorulacak olup her bir soru 4 puandır.

3-        Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.

4-        Yanlış doğruyu götürmeyecektir.

KONU

İÇERİK

 

 1. Periyodik Tablo ve Elementlerin Periyodik Özellikleri

 

Periyodik tablo, elementlerin sınıflandırılması, elementlerin elektron dağılımları ile periyodik tablo arasındaki ilişki, atom yarıçapları, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi

 1. Kimyasal Bağlar

Giriş, Lewis kuramı, ve bağların sınıflandırılması, iyonik bağlanma, kovalent bağlanma, çok katlı kovalent bağlar, polar kovalent bağlar, Elektronegatiflik, Lewis yapılarının yazılması, Formal yük, Oktet kuralından sapmalar, rezonans, Molekül biçimleri, VSEPR kuramı, örnek moleküller

 1. Sıvılar ve Moleküller arası Kuvvetler

 

 

Moleküllerarası kuvvetler ve sıvıların bazı özellikleri, Viskozite, Yüzey gerilim, Buhar basıncı, Clasius –Clapeyron denklemi, kritik nokta,faz diyagramları (su), van der Waals kuvvetleri, Hidrojen bağı

 1. Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

Çözelti Türleri ve Bazı Terimler, Çözelti Derişimleri, Moleküller Arası Kuvvetler, Çözünme ve çözünme entalpisi, iyonik çözeltilerde çözünme ısısın hesaplanması, çözünürlüğe sıcaklık ve basıncın etkisi, Gazların çözünürlüğü, Çözeltilerin buhar basıncı, osmotik basınç, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, elektrolit çözeltiler

DENEY Listesi (2. Vizeye dahildir)

 1. Reaksiyon Hızının İncelenmesi
 1. Gazlar
 1. Kimyasal Denge
 1. Kolorimetrik Yöntemle pH Tayini
 1. Asitler ve Bazlar

Final sınavı ile ilgili olarak;

1-    Tüm 14 hafta konuları sınav içeriğine dahildir.

2-    Toplam 25 soru test olarak sorulacak olup her bir soru 4 puandır.

3-    Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.

4-   Yanlış doğruyu götürmeyecektir.Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN


KIM 1170 1.-2. vize sınav bilgileri....doc Creative Commons License

Genel Kimya KIM1170 Gr.1 Ders notları: 6- Termokimya
Lecture Note
3/23/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.1 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste (online) not almaları, dersi takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Ders : 6. Termokimya

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız.


6. Termokimya_4ssc.pdf Creative Commons License

GK KIM1170 Deney.3 Kimyasal Denge, Deney Föyü
Experiment Sheet
3/23/2022

Merhaba,

Ekte KIM1170 Genel Kimya Laboratuvarı -Deney #3- Kimyasal Denge (Kitapta Deney no 5)  föyü ektedir.

Deneylere önceden hazırlanılması için paylaşılmıştır. Deney anlatımı ve video sunumju ders saatinde yapılacaktır.


GK1170_Den.3_Kimyasal Denge (Kitap ....pdf Creative Commons License

GK KIM1170 Deney.2 Gazlar, Deney Föyü
Experiment Sheet
3/18/2022

Merhaba,

Ekte KIM1170 Genel Kimya Laboratuvarı -Deney #2-Gazlar (Kitap Den.3)  föyü ektedir.

Deneylere önceden hazırlanılması için paylaşılmıştır. Deney anlatımı ve video sunumju ders saatinde yapılacaktır.


GK1170_Den.2_Gazlar (Kitap Den.3).p....pdf Creative Commons License

KIM3052 Nanomalzemler Kimyası 2021-22 edmodo duyurusu
Announcement
3/18/2022

Merhaba,

KIM3052 Nanomalzemler Kimyası 2021-22 Dersi alan öğrencilerimizin ders başarısını arttırmak için başlattığımız Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış oldu, bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum. 2020 bahar dönemi itibariyle Covid-19 pandemi nedeniyle tüm sistem online eğitime geçmiştir.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır.

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan.

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “Öğrenci”ye tıklıyoruz. 3. son olarak gerekli "sınıf kodu" nu (size altta verilmiştir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN 

Sınıf kodu: vnk739

Dersi alan sadece dersi alan öğrencileri kayıt olmalıdır. 

ttps://edmo.do/j/k4cyv5https://edmo.do/j/k4cyv5

edmodo.com doğrudan üyelik linki > https://new.edmodo.com/joincg/vnk739

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 Ders notları: 5- Gazlar
Lecture Note
3/16/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste (online) not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Ders : 5. Gazlar

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız.


5. Gazlar_BK_2sc.pdf Creative Commons License

General Chemistry KIM1170 Gr.5 lecture notes: Part 3. Chemical Compounds
Lecture Note
3/14/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Bölüm : 3. Kimyasal Bileşikler

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız.

3. Kimyasal Bileşikler_BK_4sc.pdf Creative Commons License

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 Ders notları: 4- Kimyasal Tepkimeler
Lecture Note
3/14/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Ders : 4. Kimyasal Bileşikler

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız.

4. Kimyasal Tepkimeler_BK_4sc.pdf Creative Commons License

KIM2552 Anorg. Lab. 2 Deney Çevirimi, deney videoları linki, bilgiler. önemli
Announcement
3/8/2022

Merhaba arkadaşlar,

Anorganik Kimya 2 lab. grup.4 debey grupları deney çevirimi ektedir. Bugun deneylere hazırlanarak gidilmesi gerekiyor.

Deney çeviriminin içerisinde önemli bilgiler yer almaktadır.

 • Yapılcaka deneylerin listesi bulunmaktadır.
 • Ders hocası ve Deney sorumlumu Öznur hanıma ulaşmanız için bilgiler aşağıda ve dosyada bulunmaktadır. Deney föylerinin toplanması, deneylere devam durumlarınızı vs takibi deney sorumlumuz tarafından yapılmaktadır. Farklı sorularınız için bana da sorabilirsiniz.
 • Deney grubunuza göre hangi deneyi yapacak iseniz o deneye çalışarak gelmeniz gerekmektdir. Bu hafta orayntasyon sonrası deney yapılacaktır.
 • Deneylerin videoları için drive üzerinden link bulunmaktadır. Bu linke tıklayarak deneye gelmeden önce muhakkak videoları izlemenizi tavisye ediyoruz.

Not: Videoları bölüm yüklemiştir google drive üzerindedir. Açamaz iseniz cep tel pc de bazı sistem gereksinimleri olabilir. Açabilen arkadaşlarınıza veya bu konularda uzman kişilerden destek alarak açabilirsiniz.

KIM2552 Anorganik Kimya Lab. 2 Deney vidoları: Tüm deney videoları linkte mevcuttur.

https://drive.google.com/drive/folders/1kawFtfZR5Nqai3cOTnnBqALW-PePa1f1?usp=sharing


Grup No                     : 4

Ders Sorumlusu         : Doç. Dr. Bahadır KESKİN      https://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/iletisim  Email:  bahadirkeskin@gmail.com

Lab. Sorumlusu         : Öğr. Gör. Dr. Öznur Dülger Kutlu    Email: oznur_dulger@hotmail.com   Oda: D-1010  Tel: 0 212 383 4177

Lab. Gün ve Saati      : Salı 15.00-16.50

Lab. Yeri                     : C-KL-2  (C blok)       


2021-22 Anorganik Lab. 2 Gr.4 Deney....pdf Creative Commons License

GK KIM1170 Deney.1 Kimyasal Reak. hızlarının incelenmesi deney föyü
Experiment Sheet
3/3/2022

Merhaba,

Ekte KIM1170 Genel Kimya Laboratuvarı -Deney #1-Kimyasal Reak. hızlarının incelenmesi (Kitap Den.#1) föyü ektedir.

Deneylere önceden hazırlanılması için paylaşılmıştır.

Deney anlatımı ve video sunumu laboratuvar ders saatinde yapılacaktır.

GK1170_Den.1_Kimyasal Reak. hızları....pdf Creative Commons License

General Chemistry KIM1170 Gr.5 Lecture notes: Part 1
Lecture Note
3/2/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Bölüm: 1. Madde ve Maddenin Özellikleri

Kaynak : Petrucci General Chemistry

Not: Dosyayı açma kodu için edmodoya bakınız (üyelik gerektirir).

1. Madde ve Maddenin Özellikleri_BK....pdf Creative Commons License

KIM2552 Anorganik Lab 2 2021-22 Bahar Gr4 ve diğer gruplar için ilk hafta duyurusu
Announcement
3/2/2022

Sevgili öğrencilerimiz,

Anorganik Lab 2 2021-22 bahar Gr4 ve diğer gruplar için;

Deneyler bu hafta yapılmayacaktır. Yapılacak Deneylerin listeside ekte bulunuyor, bunlarda 7 tane deney yapılacaktır. Ayrıca kml sitemizde sol menü > Laboratıvarlar tıklanarak ulaşılabilir. Lab işleyişi Corona virus tedbirleri nedeniyle bu dönem farklı olacaktır.

Deneylerin 7 Mart 2022 haftası başlayacaktır. Size gelişmeler ile ilgili haber vereceğiz. Ayrıca lütfen kml.yildiz.edu.tr bölüm web sayfamızdaki duyurları takip ediniz.

Başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

Anorganik_Kimya_2_Lab(Covid-19).pdf Creative Commons License

KIM2551 Anorganik Kimya Lab. 2 Laboratuvar Deney Defteri
Experiment Sheet
3/2/2022

Sayın Öğrencilerimiz,

Bölümümüzde vermiş olduğumuz Anorganik Laboratuvarı dersleri için öğrencilerin kullanması gereken Türkçe laboratuvar defteri formatı (Anorganik Kimya Lab. Defteri) ektedir. Dersinize ait olan defter formatını AVESİS sayfamızda paylaşılmış olup ve laboratuvarlarda bu formatı kullanmanız gerekmektedir.

Teşekkürler


Not: pdf dosya şifrelidir. Açmak için kodu giriniz >>  www.nanoteslab.com 


LABORATUVAR DEFTERİ- Anorganik Kimy....pdf Creative Commons License

General Chemistry KIM1170 Gr.5 Lecture notes: 2- Atoms and Atomic Theory
Lecture Note
3/2/2022

Genel Kimya KIM1170 Gr.5 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin online derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri, soru sormaları daha faydalı olacaktır.

Bölüm: 2. Atomlar ve Atom Kuramı

Kaynak :  General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız (üyelik gerektirir).

2. Atomlar ve Atom Kuramı_BK_4sc.pd....pdf Creative Commons License

2021-22 Bahar KIM1170 Genel Kimya Grup 5 Edmodo -Uzaktan Eğitim programı
Announcement
3/1/2022

Merhaba,

Genel Kimya KIM1170 Dersi alan öğrencilerimizin ders başarısını arttırmak için başlattığımız Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 5 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış oldu, bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum. 2020 bahar dönemi itibariyle Covid-19 pandemi nedeniyle tüm sistem online eğitime geçmiştir.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır.

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan.

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “Öğrenci”ye tıklıyoruz. 3. son olarak gerekli "sınıf kodu" nu (size altta verilmiştir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN 

Sınıf kodu: abwc7b

Dersi alan sadece tüm Grup 5 öğrencileri kayıt olmalıdır. 

ttps://edmo.do/j/k4cyv5https://edmo.do/j/k4cyv5

edmodo.com doğrudan üyelik linki > https://new.edmodo.com/joincg/abwc7bhttps://new.edmodo.com/joincg/abwc7bhttps://new.edmodo.com/joincg/x5r99tttps://new.edmodo.com/joincg/ew9kk7Gen Kimya KIM1170 Gr.5 2020-21_2 gr....pdf Creative Commons License

KIM2551 Anorganik Lab 1 2021-22 Gr4 deneyler için lab çevirimi
Announcement
10/18/2021

Sevgili öğrencilerimiz,

Anorganik Lab 1 2021-22 Gr4 için;

Deneyler bu hafta 19.10.2021 deney saatinde 15.00-17.00 arasında ilk deneyler ile başlayacaktır. Yapılacak Deneylerin listeside ekte bulunuyor. Lab işleyişi Corona virus Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu dönem farklı olacaktır.

Deneylerden 5 tanesi yüz yüze ve 4 tanesi online video olarak yapılacaktır. Toplamda 10 grup olup, 5 tane A ve 5 tane B grubu vardır.

Her hafta sadece beş laboratuvar grubu deneye katılacaktır. (önce A, sonra B grupları, sırasıyla)

Laboratuvar Deney Çevirimindeki programa göre deneylerinize katılmanız gerekmektedir. Her öğrenci kendi deney gününde ve grubunda deneyine girmelidir.

Örneğin 18 Ekim 2021 tarihinde sadece A grubu deney yapacaktır. İlerleyen haftalarda listedeki sıraya göre deneyler yapılmaya devam edecektir.

Size verilen çevirime göre laboratuvarda adınızı kontrol ederek deneylerinize başlamalısınız.

Aşağıda tüm deney videolarının linklerini sizlerle paylaşıyorum. Laboratuvara gelmeden önce ilgili deney videosunu izleyiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1bfzY4-0mMEWB0xZ3fFSMsr0JHRJCyxQg?usp=sharing

Başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

KIM2521 Anorganik Kimya Lab 1 Gr.4 ....pdf Creative Commons License

2019-20 Bahar KIM1170 Genel Kimya Gr.11 2.hafta duyurusu, deneylerin başlangıcı? Dönem programı, ofis saati, sınav uygulamaları ve hazırlık
Announcement
2/11/2020

Merhaba,

İlk hafta cuma günü derste lab, ders işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bugün Bölüm tarafından lab görevli asistanları belirlendi,  kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuru yapıldı, buraya tıklayınız. Buna göre  KIM1170 Genel Kimya dersinin laboratuarı 20 Şubat 2020 Perşembe günü başlayacaktır. İlk hafta A ve B grupları aynı gün ilk deneylerini yapacak olup, takip eden haftalarda A ve B grupları 15 günde bir dönüşümlü olarak laboratuvar deneylerini yapacaklardır.

Öğrenciler Bölüm web sayfasından laboratuvar başlangıç tarihini ve servis dersi butonundan laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve Deney Çevrimlerini öğrenebilirler. Genel Kimya KIM1170 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları Servis dersleri altında Gen Kim. KIM1170 tıklayarak ve ayrıca ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar   sayfalarındaki duyuları sıkıca takip ediniz.

Yine kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuruları takip ediniz.

Yapılacak deney listesi  ve kurallar için bakınız.

KIM1170 GENEL KİMYA DERSİ LABORATUVARI KURALLARI

 • Bir önceki denemesinin imzasını almayan öğrenci bir sonraki deneye alınmayacaktır.
 • Her öğrencinin sadece 1 telafi hakkı vardır.
 • Öğrenciler deney saatinden 10 dakika önce laboratuvarda hazır bulunmalıdırlar.
 • Deneyin sorumlu asistanı öğrencinin deney hakkındaki bilgisinin yeterli olmadığına kanaat getirmesi durumunda öğrenciyi deneye almama telafiye bırakma hakkına sahiptir.
 • Her öğrenci deneye gelmeden önce yapacağı deneyin teorik ve pratik bilgisi üzerine çalışmalıdır.
 • Öğrenciler deneylere föyleri, beyaz önlük, gözlük ve eldivenleriyle birlikte gelmeleri gerekmektedir.
 • Bölümümüz web sayfası servis dersi sekmesinde bulunan "LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI"  ilk deney günü öğrenci tarafından imzalanarak laboratuar sorumlusuna teslim edilmelidir.
 • Genel Kimya KIM1170 Grup 11 Deney Çevrimine bu hafta Kimya Bölümü web sitemizde üst menü Eğitim > Genel Kimya KIM1170 i veya Servis dersleri altında Gen Kim. KIM1170 tıklayarak ulaşabilirsiniz.


"KIM1170 Genel Kimya dersi alan öğrencilerin dikkatine" duyurusuna bakınız, nasıl giriş yapılacağı gösterilmektedir.

Yıl içerisindeki her deney sırasında yapılacak quizlerin deneylere giriş için geçerlidir, yapılacak tüm deneylere ait dönem sırasında 2.vize sınavında sorular sorulmaktadır. 1.vize için konular kml.yildiz.edu.tr sayfamızdan ilan edilmektedir. Final haftasında ise tüm konularda sınavı yapılacaktır. Deneyleri tamamlamak dersin başarılı olması için ön koşuldur. Dönem sonunda bir telafi hakkı olabilecektir. Deney sorumlu asistanı deneyleri takip edecek, yine farklı sorunlarınız için bana mail (bahadirkeskin@gmail.com) ya da Görüşme Saatlerinde (Cuma 11.00-12.00) gelerek ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıntılı bilgi ve sorularınızı ders günü veya görüşme saatinde iletiniz.

Başarılı dönem dilerim.

Bahadır


2019-20 Bahar KIM1022 Genel Kimya Gr.3 Lab deneyleri başlangıcı, Lab Deney Çevirimi, Lab İşleyiş Takavimi
Announcement
2/11/2020

KIM1022 Genel Kimya 2 Lab  dersinin laboratuarı 17 Şubat 2020 günü başlayacaktır. Genel Kimya Lab. 2 KIM1022 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları tıklayarak ve ayrıca ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar sayfalarındaki duyuları sıkıca takip ediniz.

KIM1022 Genel Kimya Laboratuvarı  2 > Laboratuvar İşleyiş Takvimi
Laboratuvar İşleyiş Takvimi hazırlanarak, kml.yildiz.edu.tr sayfamızda, Sol menü > Laboratuvarlar sayfasında ilan edilmiştir. Doğrudan buradan alabilirsiniz.

KIM1022 Genel Kimya Laboratuvarı  2 > Laboratuvar Deney Çevirimi. buradan alarak gruplarına göre deneylerinize başalayabilirsiniz. Laboratuvar Deeny Çevirimi hazırlanarak, kml.yildiz.edu.tr sayfamızda, Sol menü > Laboratuvarlar sayfasında ilan edilmiştir. Doğrudan buradan alabilirsiniz.General Chemistry KIM1170 Gr.11 Lecture Notes: 1- Matter and Properties of Matter
Lecture Note
2/11/2020

Genel Kimya KIM1170 Gr.15 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Bölüm: 1. Madde ve Maddenin Özellikleri

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için edmodoya bakınız.

1. Madde ve Maddenin Özellikleri_BK....pdf Creative Commons License

2019-20 Bahar KIM1022 Genel Kimya Gr.3 2. hafta duyurusu, genel bilgiler, lab deneyleri başlangıcı, Lab İşleyiş Takvimi, Dönem programı, Görüşme Saati, sınav uygulamaları ve hazırlık
Announcement
2/11/2020

Merhaba,

Bu gün Bölüm tarafından lab görevli asistanları belirlenmiştir. Bu hafta (2. hafta)  Deneyler yapılmayacaktır.  kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuru 05.02.2020 tarihinde yapılmıştır, buraya tıklayınız. Buna göre KIM1022 Genel Kimya 2 Lab dersinin laboratuarı 17-20 Şubat 2020 haftası başlayacaktır. 

Öğrenciler Bölüm web sayfasından laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve deney çevrimlerini öğrenebilirler. Genel Kimya Lab. 2 KIM1022 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları tıklayarak ve ayrıca ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar sayfalarındaki duyuları sıkıca takip ediniz. Laboratuvar İşleyiş Takvimi hazırlanarak, kml.yildiz.edu.tr sayfamızda, Sol menü > Laboratuvarlar sayfasında ilan edilmiştir. Doğrudan buradan alabilirsiniz.

Yine kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuruları takip ediniz.

Yapılacak deney listesi (en)  ve kurallar için bakınız.  KIM1022 >

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry Laboratory 2 : Evaluation (Genel Kimya 1 Laboratuvarı - Laboratuvar işleyişi > Deneylere Hazırlık, Rapor Hazırlama, Laboratuvar Çıkış Sınavı, Kurallar vs.)

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry Laboratory 2 : Experiments (Genel Kimya 1 Laboratuvarı Deneyleri)

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry  Laboratory 2 : General Information (Genel Kimya 1 Laboratuvarı Genel Bilgi) Bolonga web site (Note: Evaluation part is applied like General Chemistry  Laboratory 1 : Bolonga web site)

KIM1022 GENEL KİMYA LAB 2  DERSİ LABORATUVARI KURALLARI

 • Bir önceki denemesinin imzasını almayan öğrenci bir sonraki deneye alınmayacaktır.
 • Her öğrencinin sadece 1 telafi hakkı vardır.
 • Öğrenciler deney saatinden 10 dakika önce laboratuvarda hazır bulunmalıdırlar.
 • Deneyin sorumlu asistanı öğrencinin deney hakkındaki bilgisinin yeterli olmadığına kanaat getirmesi durumunda öğrenciyi deneye almama telafiye bırakma hakkına sahiptir.
 • Her öğrenci deneye gelmeden önce yapacağı deneyin teorik ve pratik bilgisi üzerine çalışmalıdır.
 • Öğrenciler deneylere föyleri, beyaz önlük, gözlük ve eldivenleriyle birlikte gelmeleri gerekmektedir.
 • Genel Kimya 2 Lab. KIM1022 Grup 3 Deney Çevrimi henüz bana ulaşmamıştır. Ulaşınca avesis ten paylaşılacaktır.
 • Bölümümüz web sayfası Solmenü> Laboratuvarlar sayfasında bulunan "LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA KURALLARI"  ilk deney günü öğrenci tarafından imzalanarak laboratuar sorumlusuna teslim edilmelidir.


Yıl sonu notu değerlendirilmesi: Yıl içerisindeki her deney sırasında yapılacak quizlerin ortalaması 1. vize notu (%30), yapılacak tüm deneylere ait dönem sonundaki sınav 2.vize notu olacaktır (%30). Final haftasında ise tüm deneylerden final sınavı yapılacaktır notun ağırlığı %40 tır. Deneyleri tamamlamak dersin başarılı olması için ön koşuldur. Dönem sonunda bir telafi hakkı olabilecektir.

Görüşme Saati: Deney sorumlu asistanı deneyleri takip edecek, yine farklı sorunlarınız için bana mail atarak (bahadirkeskin@gmail.com) ya da Görüşme Saatlerinde (Cuma 11.00-12.00) gelerek bana ulaşabilirsiniz. Lütfen ayrıntılı bilgi ve sorularınızı ders günü veya görüşme saatinde iletiniz.

Deney Föyü: Bu süre içerisinde, deneyler için ön hazırlıklarınızı yapılmalınız, örn önlük, gözlük, deney kitabı vs. Genel Kimya Lab. 2 Manuel  Deney Föylerini "Yıldız Store" dan temin edebilirsiniz. (İETT sondurak ve Yıldız Cafe yanında).

Herkese başarılı bir dönem geçirmesi dileğiyle.

Başarılı dönem dilerim.

Bahadır

2019-20 Bahar KIM1022 Genel Kimya Gr.3 Lab deneyleri başlangıcı, Lab Deney Çevirimi, Lab İşleyiş Takavimi
Announcement
2/11/2020

KIM1022 Genel Kimya 2 Lab  dersinin laboratuarı 17 Şubat 2020 günü başlayacaktır. Genel Kimya Lab. 2 KIM1022 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları tıklayarak ve ayrıca ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar sayfalarındaki duyuları sıkıca takip ediniz.

KIM1022 Genel Kimya Laboratuvarı  2 > Laboratuvar İşleyiş Takvimi
Laboratuvar İşleyiş Takvimi hazırlanarak, kml.yildiz.edu.tr sayfamızda, Sol menü > Laboratuvarlar sayfasında ilan edilmiştir. Doğrudan buradan alabilirsiniz.

KIM1022 Genel Kimya Laboratuvarı  2 > Laboratuvar Deney Çevirimi. buradan alarak gruplarına göre deneylerinize başalayabilirsiniz. Laboratuvar Deeny Çevirimi hazırlanarak, kml.yildiz.edu.tr sayfamızda, Sol menü > Laboratuvarlar sayfasında ilan edilmiştir. Doğrudan buradan alabilirsiniz.KIM2552 Anorganik Kimya Lab. 2 2.hafta lab deneyleri yapılacak mı? Dönem programı, ofis saati, sınav uygulamaları ve hazırlık
Announcement
2/10/2020

Merhaba,

Bu hafta henüz Bölüm tarafından lab görevli asistanları belirlenmiştir. Bu hafta  (2. hafta)  Deneyler yapılmayacaktır, ama öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapılacaktır, bu nedenle katılım mecburdur.  Duyurular için avesis duyuru sayfamı takip edebilirsiniz. https://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar

Yine kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuruları takip ediniz.

Yapılacak deney listesi  ve kurallar için bakınız.

Yıl içerisindeki her deney sırasında yapılacak quizlerin ortalaması 1. vize, yapılacak tüm deneylere ait dönem sonundaki sınav 2.vize olacaktır. Final haftasında ise tüm deneylerden final sınavı yapılacaktır. Deneyleri tamamlamak dersin başarılı olması için ön koşuldur. Dönem sonunda bir telafi hakkı olabilecektir. Deney sorumlu asistanı deneyleri takip edecek, yine farklı sorunlarınız için bana mail (bahadirkeskin@gmail.com) ya da ofis saatlerinde (Perş 11.00-12.00) gelerek ulaşabilirsiniz.

Bu süre içerisinde, deneyler için ön hazırlıklarınızı yapınız, örn önlük, gözlük, deney kitabı vs. Anorganik Kimya Lab. 2 Manuel  Deney Föylerini "Yıldız Store" dan temin edebilirsiniz. (İETT sondurak ve Yıldız Cafe yanında)

herkese başarılı bir dönem geçirmesi dileğiyle.


KIM2552 Anorganik Kimya Lab. 2 ilk hafta lab deneyleri yapılacak mı? Dönem programı, ofis saati, sınav uygulamaları ve hazırlık
Announcement
2/3/2020

Merhaba,

Bu hafta henüz Bölüm tarafından lab görevli asistanları belirlenmemiştir, bölümden haber bekliyoruz. Bu nedenle bu hafta Deneyler yapılmayacaktır. Duyurular için avesis sayfamızdan duyuruları takip edebilirsiniz. https://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar

Yine kml.yildiz.edu.tr sayfamızda deneyler ile ilgili duyuruları takip ediniz.

Yapılacak deney listesi  ve kurallar için bakınız.

Yıl içerisindeki her deney sırasında yapılacak quizlerin ortalaması 1. vize, yapılacak tüm deneylere ait dönem sonundaki sınav 2.vize olacaktır. Final haftasında ise tüm deneylerden final sınavı yapılacaktır. Deneyleri tamamlamak dersin başarılı olması için ön koşuldur. Dönem sonunda bir telafi hakkı olabilecektir. Deney sorumlu asistanı deneyleri takip edecek, yine farklı sorunlarınız için bana mail (bahadirkeskin@gmail.com) ya da ofis saatlerinde (Perş 11.00-12.00) gelerek ulaşabilirsiniz.

Bu süre içerisinde, deneyler için ön hazırlıklarınızı yapınız, örn önlük, gözlük, deney kitabı vs. Anorganik Kimya Lab. 2 Manuel  Deney Föylerini "Yıldız Store" dan temin edebilirsiniz. (İETT sondurak ve Yıldız Cafe yanında)

herkese başarılı bir dönem geçirmesi dileğiyle.

2019-20 Bahar KIM1022 Genel Kimya Gr.3 ilk hafta duyurusu, lab deneyleri yapılacak mı? Dönem programı, ofis saati, sınav uygulamaları ve hazırlık
Announcement
2/3/2020

Merhaba,

Bu hafta cuma günü derste lab, ders işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Yine bu hafta henüz Bölüm tarafından lab görevli asistanları belirlenmediğinden, Bu nedenle bu hafta deneyler yapılmayacaktır, bölümden haber bekliyoruz.

Öğrenciler Bölüm web sayfasından laboratuvar başlangıç tarihini laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve deney çevrimlerini öğrenebilirler. Genel Kimya Lab. 2 KIM1022 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları tıklayarak ve ayrıca ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar sayfalarındaki duyuları sıkıca takip ediniz.

Yapılacak deney listesi (en)  ve kurallar için bakınız.  KIM1022 >

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry  Laboratory 2 : General Information (Genel Kimya 1 Laboratuvarı Genel Bilgi) Bolonga web site (Note: Evaluation part is applied like General Chemistry  Laboratory 1 : Bolonga web site)

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry Laboratory 2 : Experiments (Genel Kimya 1 Laboratuvarı Deneyleri)

http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/images/arrow_smalldot.gifGeneral Chemistry Laboratory 2 : Evaluation (Genel Kimya 1 Laboratuvarı - Laboratuvar işleyişi > Deneylere Hazırlık, Rapor Hazırlama, Laboratuvar Çıkış Sınavı, Kurallar vs.)

Yıl içerisindeki her deney sırasında yapılacak quizlerin ortalaması 1. vize, yapılacak tüm deneylere ait dönem sonundaki sınav 2.vize olacaktır. Final haftasında ise tüm deneylerden final sınavı yapılacaktır. Deneyleri tamamlamak dersin başarılı olması için ön koşuldur. Dönem sonunda bir telafi hakkı olabilecektir. Deney sorumlu asistanı deneyleri takip edecek, yine farklı sorunlarınız için bana mail (bahadirkeskin@gmail.com) ya da ofis saatlerinde (Perş 11.00-12.00) gelerek ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler, görüş ve sorularınıza cevap ilk laboratuvar saatinde günü verilecektir.

Başarılı dönem dilerim.

Bahadır

2019-20 Güz KIM1170 Genel KimyaGr 15 telafi dersi yeri saati
Announcement
12/13/2019

Merhaba,

Haftaya Cuma bir çalıştayda olacağım için Çarşamba günü Genel Kimya lab larının da bitmesi nedeniyle, herhangi bir ders ile çakışmayan tüm Grp 15 öğrencilerimizi aşağıda belirtilen derslikte hazır bulunmaları, yapılacak telafi dersine katılmaları gerekmektedir.

Yeni konu işlenilecektir (eğer son konu iptal edilirse işlenmeyecektir) ve Final sınavına yönelik konu tekrarı ve sorular çözülecektir. yoklama alınacaktır.

Yine isteyen öğrenciler, Perşembe günü saat 9-11.50 dersi için, Grup.16 Prof.Dr. Müzeyyen Doğan hocamızın grubuna B2-D02 nolu derslikte dahil olabilirsiniz. tekrar iyidir. :)

Telafi ekders Derslik: B1-D09

Saat: 18 Aralık 2019 Çarşamba

Saat: 11.00-12.50

2019-20 Güz KIM2521 Anorganik 1 Gr.3 ekders yeri saati
Announcement
12/13/2019

Cuma bir çalıştayda olacağım için Salı günü Anorg. lab larında bitmesi nedeniyle, herhangi bir ders ile çakışmayan tüm Grp 3 öğrencilerimizi aşağıda belirtilen derslikte hazır bulunmaları, yapılacak telafi dersine katılmaları gerekmektedir.


Yeni konu işlenilecektir. yoklama alınacaktır.


Yine Salı günü çakışması olan arkadaşlar, Cuma günü saat 9-11.50 dersi için, Grup.2 Fikriye hanım grubuna dahil olabilirsiniz. tekrar iyidir. :)


Derslik: B1-D13, eğer projeksiyon çalışmaz ise B1-D14


Saat: 17 Aralık 2019

Saat: 11.00-12.50

2019-20 guz Anorganik Kimya 1 Gr.3 telafi dersi ve yeri
Announcement
12/13/2019

Cuma bir çalıştayda olacağım için Salı günü Anorg. lab larında bitmesi nedeniyle, herhangi bir ders ile çakışmayan tüm Grp 3 öğrencilerimizi aşağıda belirtilen derslikte hazır bulunmaları, yapılacak telafi dersine katılmaları gerekmektedir.

Yeni konu işlenilecektir. yoklama alınacaktır.

Yine Salı günü çakışması olan arkadaşlar, Cuma günü saat 9-11.50 dersi için, Grup.2 Fikriye hanım grubuna dahil olabilirsiniz. tekrar iyidir. :)

Derslik: B1-D13, eğer projeksiyon çalışmaz ise B1-D14

Saat: 17 Aralık 2019

Saat: 11.00-12.50

KIM2521 Anorganik Kimya 1 Gr.3 için 2. Quiz ve 3. ödev
Announcement
12/11/2019

Cuma sınav kağıtlarınıza 1. vize için sınavdan sonra ofiste gelip bakabilirsiniz.

2. Quiz sınavı bu cuma 13.12.19 saat 9.50 gibi başlayacaktır. önce ders işlenecektir.

(edmodo dan paylaşılmıştı) Ödev 3 - 1. Kısım (2. kısım sonraki mesajda gönderilecektir) 1. Kısım- Konusu ve teslim tarihi: Kitaptan Bölüm 5 sonudaki sorular (sayfa 195-196, Anorganik, Halis Ölmeze 5. baskı) haftaya Çarşamba (18.12.2019) günü ders sonuna kadar ödev olarak verilmiştir. 3. Ödev teslimi: Ödev olarak soru cevaplarınızı deftere veya boş A4 e yazınız, sonra fotoğraf alarak ekteki word dosyasına şablona uygun yapıştırınız. Edmodo üzerinden ödevlerinizi yükleyebilirsiniz. Mesaj kısmına girerek doğrudan bana Ödev 3 word dosyalarını yollayınız. Elden ders sonu teslim edebilirsiniz. Çözemediğiniz soruları arkadaşlarınızla, diğer gruplar ile de olabilir, üzerüne çalışarak çözmeye çalışınız. Yapamıyor iseniz boş bırakabilirsiniz. Ödevi vermeniz önemlidir. Puanlama: Geç teslim yapabilirsiniz, geç ödev için o ödevden tam puan alınamayacaktır.

Sorusu olan arkadaşlar çarş ve cuma ders sonralarında ofis saatlerinde, bunun dışında ofiste olduğum zamanlar veya her daim edmodo platformundan online sorularınız iletebileceğinizi unutmayınız.

KIM1170 Genel Kimya bu Perşembe günü ders işlenilecektir.
Announcement
12/11/2019

bu hafta ders işlenecektir. sınav cuma günüdür. Asit-baz konusu işlenecektir. dersin bir kısmında, sınava yönelik örnek sorular çözülmesi planlanmaktadır.

KIM1170 Genel Kimya 2. Vize sınavı konuları
Announcement
11/21/2019

Değerli Öğrencilerimiz,


13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek olan KIM1170 Genel Kimya 2. Vize sınavı konuları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İyi çalışmalar ve başarılar.KIM1170_Genel Kimya_2.Vize_konuları....doc Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya 2. Vize sınavı konuları ve tarihi
Announcement
11/21/2019

Değerli Öğrenciler,

13 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan KIM1170 Genel Kimya 2. Vize sınavı konuları ekte bilgilerinize sunulmuştur.


KIM1170_Genel Kimya_2.Vize_konuları....doc Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya 2. vize sınav
Announcement
11/20/2019

KIM1170 Genel Kimya dersinin 2.vizesi 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 18:00-20:00 arasında yapılacaktır. Vize sınavı ile ilgili olarak;

1-      Öğrencilerin vize sınavında sorumlu olacakları konular aşağıda sunulmuştur.

2-      Toplam 25 soru sorulacak olup her bir soru 4 puandır.

3-      Sınav kağıtları A, B, C ve D olmak üzere dört grup olacaktır.

Sınav konuları için ekteki dokumanı inceleyiniz.


KIM1170_Genel Kimya_2. Vize_konular....doc Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya devamsızlık durmu hatırlatma, önemli
Announcement
11/15/2019

 KIM1170 Genel Kimya grup 15. öğrencilerinden devamsızlık durumu sınırda veya yakın olan öğrencileri buradan uyarmak istiyorum. Bu durumda olan öğrencilerden bazırlarının 1. vizeye girdikleri gözlenmiştir. 2. vize sınavında haftalarda ilerlediğinden, devamsızlık listesi kontrol edilecek ve devamsız olan öğrencilerin sınava giremeyeceği konusunda uyarılıp, sınavları geçerli sayılmayacaktır. Bu kural Kimya Bölümü tarafından bize iletilmişitir. Devamsızlık sınırında olan öğrencileri buradan açıklamıyorum, onlar kendilerini bilirler, veya derse gelip kontrol edebilirler.laboratuvar deneylerinin tamamalanmış olması da devamsızlık için diğer bir şarttır.

Sınava girmiş olasalar bile devamsızlıktan kalır notu dönem sonunda verilecektir.

Teşekkürler.Genel Kimya KIM1170 Gr.15 ders notları: Bölüm (Ders) 4
Lecture Note
11/14/2019

Genel Kimya KIM1170 Gr.15 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Bölüm : 4. Kimyasal Tepkimeler

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için (kod gerekli) edmodoya bakınız. Orada verilmiştir.

4. Kimyasal Tepkimeler_BK_4sc.pdf Creative Commons License

Genel Kimya KIM1170 Gr.15 ders notları: Bölüm (Ders) 4
Lecture Note
11/14/2019

Genel Kimya KIM1170 Gr.15 ders notları ekte slayt olarak verilmiştir. Derste çözülen örnek sorular ve ekstra bilgiler burada yoktur. Öğrencilerin derste not almaları, dersi sınıfta takip etmeleri daha faydalı olacaktır.

Bölüm –  4 : Kimyasal Tepkimeler

Kaynak : General Chemistry, Petrucci

Not: Dosyayı açmak için (kod gerekli) edmodoya bakınız. Orada verilmiştir.


4. Kimyasal Tepkimeler_BK_4sc.pdf Creative Commons License

2019-20 Anorganik Kimya 1 Lab vize sınavı tarihi
Announcement
11/6/2019

Anorganik Lab 🧪 1 için 1. Vize olarak quiz ortalamaları alınacaktır.

2. Vize için tarih deneylerin bitimine yakın veya bitikten sonra yapılacaktır.

Tüm gruplar İçin geçerlidir.

Final haftasında final sınavı yapılacaktır.

Sonuçlar 2 vize ve 1 final notlarından hesaplanılacaktır. 

2019-20 Anorganik Kimya 1 Lab vize tarihleri
Announcement
11/6/2019

 • Anorganik Lab 🧪 1 için 1. Vize olarak quiz ortalamaları alınacak. 
 • 2. Vize için tarih deneylerin bitimine yakın veya bitikten sonra yapılacaktır. 
 • Tüm gruplar İçin geçerlidir. 
 • Final haftasında final sınavı yapılacaktır. 
 • Sonuçlar 2 vize ve 1 final notlarından hesaplanılacaktır. 

Doç. Dr. Bahadır KESKİN: 2019-20 Güz KIM2521 Anorganik 1Gr3 1. vize ve ödevler
Announcement
11/1/2019

Merhaba,

dönem içerisinde daha interaktif iletişimde daha kolay bana ulaşabilmeniz için edmodo sistemine üye olmanızı istedim. buradan bana mesaj atarak çözemediğiniz soruları, kafanıza takılan yerleri sorabileceğinizi belirttim.

yine edmodo.com üzerinden online testlerimiz olmaktadır. ayrıca ödevler edmodo.com üzerinden bana ulaşatırabiliyorsunuz ve oradan takip ediyoruz. 2. ödevi yapmayan bir çok öğrenci mevcuttur. ödevleri yapmanız sizin ders eksiklerinizi kapatmanız açısından çok faydalı olacak, daha yüksek notlar alabileceksiniz. bu geçmişte hep bu şekilde gerçekleşmiş, ödevini yapan dersi takip eden, soru soran öğrenciler çok başarılı olmuşlardır.

ayrıca edmodo.com üzerinden bazı ders notları paylaşıyorum. eksik veya yanlış bir şey geçmiş ise düzeltmeleri buradan yolluyorum.

sisteme üye olmayan arkadaşların acil üye olmaları gerekmektedir. devamsızlıklarınıza dikkat ediniz.

edmodo.com Anorganik 1 grup 3 Kodu: "vci2dh" aktif edilmiştir.

link: https://edmo.do/j/v3vzg7


2019-2020 Güz Anorganik Kimya 1 Laboratuvarı 1. vize tarihi
Announcement
11/1/2019

Merhaba, Anorganik Kimya 1  laboratuvarı 1. vize haftasında ayrı bir sınav yapılmayacaktır. Henüz 3-4 deney yapıldığından  sınav daha sonraki tarihte yapılacaktır.

Lab değerlendirilmesi:

1. vize olarak dönem içi quizlerin ortalaması alınacaktır.

2. vize: tarihi sonra ilan edilecektir. deneylerin bitmesiyle veya bitime birkaç hafta kala yapılması düşünülüyor. Böylce öğrencilerin bir çok deneyi bitirmiş olmaları söz konusu olacaktır.

Final: dönem sonunda final haftasında yapılacaktır.

İyi günler

8. hafta=Vize Haftası= 04.11.2019 Pzt.-08.11.2019 Cuma
Announcement
10/7/2019

Değerli öğrencilerimiz,
Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı'ndan, Üniversitemiz vize haftasının akademik takvimin 8. Haftası olduğu bilgisi edinilmiştir. Önemle duyurulur.


8. hafta=Vize Haftası= 04.11.2019 Pzt.-08.11.2019 Cuma


Anorganik lab 1 2019-20 Gr3 lab çevirimi
Announcement
9/30/2019

Anorganik lab 1 2019-20 Gr3 lab çevirimi ektedir.

Deneyler bu hafta başlayacaktır. Yapılacak Deneylerin listeside ekte bulunuyor. Ayrıca kml sitemiz lab sayfamızdan da inceleyebilirsiniz.

Anorganik Lab1 Gr.3 Lab Çevirimi li....docx Creative Commons License

2019-20 Güz KIM1170 Genel Kimya Grup 15 Edmodo -Uzaktan Eğitim programı
Announcement
9/19/2019

Merhaba,

Genel Kimya KIM1170 Dersi alan öğrencilerimizin ders başarısını arttırmak için başlatacağım Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 15 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “Öğrenci”ye tıklıyoruz. 3. son olarak gerekli "sınıf kodu" nu (size verilecektir, altta verilmiştir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN  

edmodo doğrıdan linki > https://edmo.do/j/ke6z8uhttps://edmo.do/j/ke6z8u

Dersi alan tüm Grup 3 öğrencileri kayıt olmalıdır.  Sınıf kodu: " 3hzt6t "https://edmo.do/j/ke6z8uhttps://edmo.do/j/ke6z8uhttps://edmo.do/j/ke6z8u

KIM1170 Genel Kimya Grup15 2019-20 ....pdf Creative Commons License

2019-20 Güz KIM1170 Genel Kimya Gr.15 ilk hafta duyurusu
Announcement
9/19/2019

Merhaba,

Bu hafta cuma günü derste lab, ders işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Genel Kimya KIM1170 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları Servis dersleri altında Gen Kim. KIM1170 tıklayarak ve tabiki ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar   sayfalarınaki duyuları sıkıca takip ediniz.

"KIM1170 Genel Kimya dersi alan öğrencilerin dikkatine" duyurusuna bakınız, nasıl giriş yapılacağı gösteriliyor.

Ayrıntılı bilgiler ders günü verilecektir.

Deneyler bu ilk hafta başlamayacaktır. KIM1170 Genel Kimya servis dersi laboratuvarları C blokta yapılacaktır. Şuan taşınma işlemleri devam etmektedir. 2. hafta başlaması henüz belli değildir. Öğrenciler Bölüm web sayfasından laboratuvar başlangıç tarihini ve servis dersi butonundan laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve deney çevrimlerini öğrenebilirler.

iyi günler.

Bahadır


KIM2521 Anorganik Kimya 1 Gr.3 edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği-ilk 2019-2020
Announcement
9/18/2019

Merhaba,

Anorganik Kimya 1 KIM2521 Dersi alan öğrencilerimize daha önceden başlatmış olduğumuz Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 3 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “öğrenci" yi seçiyoruz. 3. son olarak gerekli "Sınıf kodu" (size verilecektir, ekte) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ve Grup 3 için Kod : "uvhgky" link

Dersi alan tüm Grup 3 öğrencileri kayıt olmalıdır.

Anorganik kimya 1- Gr.3 edmodo grou....pdf Creative Commons License

2018-19 Bahar KIM2522 Anorganik 2_Gr3 Telafi 1.vize sınavı tarihi ve yeri
Announcement
5/15/2019

2018-19 Bahar Anorganik 2_Gr3 Telafi 1.vize sınavınız

TariH: 16.05.2019 Perşembe günü

Yer: F.E.Fak B blok B2-D13 nolu dersin olduğu sınıfta

Saat: 14.40 veya 14.50 gibi yapılacaktır.

Sınava katılmaz iseniz sınav notunuz sıfır olarak verilecektir. Sınav sallonunda hazır bulunmanız, biraz gecikme olabilir, beklemenizi rica ederiz.


Bahadır KESKİN

2018-19 Bahar Anorganik Lab 2_Gr4 Telafi 1.vize sınavı tarihi ve yeri
Announcement
5/15/2019

2018-19 Bahar Anorganik Lab 2_Gr4 Telafi 1.vize sınavınız

TariH: 16.05.2019 Perşembe günü

Yer: F.E.Fak D blok D-2024 nolu sınıfta

Saat: 9.00 da yapılacaktır.

Sınava katılmaz iseniz sınav notunuz sıfır olarak verilecektir. Sınav sallonunda hazır bulunmanız, biraz gecikme olabilir, beklemenizi rica ederiz.


Bahadır KESKİN

KIM2522 Anorganik Kimya 2 Gr.3 3. Quiz, 3. Ödev, Konuları -son
Announcement
5/10/2019

Merhaba,

3. quiz sınavı derste de konuşmuştuk önümüzdeki hafta 13.05.2019 Pazartesi günü yapılacaktır.

Konular: MOT, Koord. bileşiklerinde Elektronik Geçişler, Terim sembolleri, Koord. Bileşiklerinin Manyetik özellikleri

2. ödev verilmişt, bu pazartesi yerine haftaya 13.05.2019 Pztesiye ertelenmişti. ödevleri zamanında getirmeye veya uygun platformdan iletmeye özen gösteriniz. geçte olsa dönemin son dersine kadar ödev teslimi yapabilirsiniz. Geç teslimde puan kırılacaktır.

Edmodo online quizler iptal edilip bu dönem ders içi quizler yapılmıştır. Dönem başında açıkladığım not siteminin son halinde ödevlerinde etkisi olacaktır. Yani 3 tane quiz ortalmasının %90 ı olacak, üzerine % 10 ödevlerin katkısı ile 2. vize notu oluşacaktır. Bu konuda edmododan ayrıca açıklamaları örnekleri takip ediniz.

3. ödev birkaç güne edmododan ilan edilecektir. takip ediniz.

Herkese başarılar.

KIM2522 Anorganik 2 2. Quiz sınavı duyurusu
Announcement
5/9/2019

2. Quiz sınavı: 4 Nisan Perşembe saat 15.00 da yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerimizin katılması gerekmektedir.
Konular: 1. Quiz sonrası konular, DBT ve KAT sonuna kadar.
MOT dahil değildir.

KIM5215 Nanomalzemelerin Enerji Dönüşümü ve Depolanması sınıf ve edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği
Announcement
5/9/2019

KIM521 Nanomalzemelerin Enerji Dönüşümü ve Depolanması dersi D-2057  yapılacaktır.

Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönemde devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ektedir. Kod: "----"

KIM1170 Genel Kimya Gr.15 Ders ve Laboratuvar Devamsızlık sorunu olan öğrenciler.
Announcement
4/8/2019

KIM1170 Genel Kimya Gr.15 dersine devamsızlık önemlidir, dönem sonunda bölüme teslim edilmektedir. Çok zaruri sıkıntısı olan öğrenciler benimle dersten sonra veya daha sonra bulup durumlarını açıklamaları gerekmektedir. Aksi durumda devamsızlık yapan öğrenciler için dönem sonu "devamsılzıktan kaldı" sonucu ortaya çıkacaktır.

2. olarak Genel Kimya Laboratuvar deneyleri 5 tanedir. şuan 3. hafta deneyleri yapımaktadır. Deney sorumlu Asistanımız Gr.15 için Çiğdem hanım devamsızların listesini gönderdi, ekte iletiyorum. Yine kml sayfamızda "2018-2019 güz dönemi itibariyle KIM1170 Genel Kimya dersini tekrar alan öğrenciler laboratuvara girmek zorundadır." ibaresi mevcuttur. Dolayısıyla, sınava girip vize den 100 alınmış olsa da, eğer öğrenci laboratuvarını tamamlamaz ise dersten otomatik devamsızlıktan kalmış olacaktır. Önemle duyurulur.

KIM1170 Genel Kimya Gr.15 laboratuv....docx Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya Laboratuvar deneyleri 21.02.19 de başlıyor...
Announcement
2/21/2019

Genel Kimya Lab. 21.02.2019 aşağıdaki gün saat ve yerde, bu hafta sadece A grubu öğrencileri deney yapacaklardır.

Ders Öğretim Üyesi  : Doç. Dr. Bahadır KESKİN  

Lab. Sorumlusu  : Araş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ                  

Lab. Gün ve Saati : Perşembe /  11:00 - 12:50     

Lab. Yeri : B-21 Anorganik Kimya Lab (Fen Edeb. Fak. D blok alt kat)

1. Deney Grubunuzu öğrenmek için Genel Kimya KIM1170 sayfasından  Gr.15 e tıklayınız.

2. ilk hafta duyurusunu dikkatlice okuyunuz.

3. Lab. Çalışma ve Güv. Kuralları imzalı teslim edilmelidir.

Gr15_2018-19_Bahar.pdf Creative Commons License

KIM2522 Anorganik Kimya 2 Gr.3 edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği-yeni
Announcement
2/19/2019

Merhaba,

Anorganik Kimya 2 KIM2522 Dersi alan öğrencilerimize daha önceden başlatmış olduğum Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 3 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ve Grup 3 için Kod : "zvvb85"

Dersi alan tüm öğrenciler kayıt olmalıdır. 

group-join-KIM2522_Anorganik 2_Gr.3....pdf Creative Commons License

KIM2552 Anorganik Lab 2_Gr4 Deney Rapor Defteri ve İmza sayfası_2018-19 Bahar
Announcement
2/19/2019

Merhaba,

2018-19 Bahar KIM2552 Anorganik Lab 2_Grup:4 Deney Rapor Defteri olmayanlar için Bölüm ile görüşüldü, sorun SGK nın ikisinide beraber satılmasında kararı ile sonuçlandı. Bölümle son konuşmalarımız neticesinde Föy ile beraber Rapor Defteri almalarına gerek yoktur.

Rapor Defteri olarak elinde olmayan öğrenciler temin edecekleri, sadece Anorganik 2 Lab Rapoer Defteri olarak kullanılmak üzere bir defter temin etmeleri ve kullanmaları mümkündür.

Ayrıca imza sayfası olmayanlar için ekte verdiğim ilk sayfayı çıktı larak Rapor Defterleriniz ön sayfsına muhakkak zımba veya yapıştırınız.

Deneyler haftaya 19.02.2019 Salı deney saatinde başlayacaktır. Ekte verilen Deney çevirimini kontrol ederek, yapacağınız deneye çalışarak hazır olarak geliniz.

Anorganik Kimya 2 lab deneyleri > http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/files/Anorganik_Kimya_2_Lab.pdf

ayrıntılı bilgi için bakınız >http://www.kml.yildiz.edu.tr/kimya/8/Laboratuvarlar/173

Yeni dönemde herkese başarılar dilerim.

Bahadır

ANORGANİK KİMYA 2 LABORATUVARI Dene....pdf Creative Commons License

KIM2552 Anorganik Lab 2_Gr4 Deney Çevirimi_2018-19 Bahar_ B.Keskin
Announcement
2/19/2019

Merhaba,

2018-19 Bahar Anorganik Lab 2_Grup:4 Deney Çevirimi_(KIM2552)(B.Keskin) ekte verilmiştir.

Deneyler haftaya 19.02.2019 Salı deney saatinde başlayacaktır. Ekte verilen Deney çevirimini kontrol ederek, yapacağınız deneye çalışarak hazır olarak geliniz.

Anorganik Kimya 2 lab deneyleri > http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/files/Anorganik_Kimya_2_Lab.pdf

ayrıntılı bilgi için bakınız >http://www.kml.yildiz.edu.tr/kimya/8/Laboratuvarlar/173

Yeni dönemde herkese başarılar dilerim.

Bahadır

2018-19 Bahar Anorganik Lab 2_Gr4 D....pdf Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya Gr.15 ilk hafta duyurusu 2018-19 Bahar
Announcement
2/15/2019

Merhaba,

Bu hafta cuma günü derste lab, ders işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Genel Kimya KIM1170 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları Servis dersleri altında Gen Kim. KIM1170 tıklayarak ve tabiki ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar   sayfalarınaki duyuları sıkıca takip ediniz.

"KIM1170 Genel Kimya dersi alan öğrencilerin dikkatine" duyurusuna bakınız, nasıl giriş yapılacağı gösteriliyor.

Ayrıntılı bilgiler ders günü verilecektir.

Deneyler bu ilk hafta başlamayacaktır. KIM1170 Genel Kimya servis dersi laboratuvarları 2. hafta ( 18-22 Ekim) başlayacaktır. Öğrenciler Bölüm web sayfasından servis dersi butonundan laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve deney çevrimlerini öğrenebilirler.

2018-19 KIM1170 Bahar Genel kimya (General Chemistry) servis dersi programı [2019]

iyi günler.

Bahadır

Ödevler ve Anorganik Quiz 2018_3
Announcement
11/9/2018

Merhaba,

Önümüzdeki hafta ödev için aşağıda konular, kitap sayfa numaraları ve soru numaraları verilmiştir.
Ödev son teslim tarihi: 15.11.2018 Ders bitişinde en geç.

Konu: Moleküllerde simetri (Bölüm 4) Sayfa: 108-109 Sorular:1-10

Konu: Kimyasal Bağlar, Bağ Teorileri (Bölüm 5) Sayfa: 195-196 Sorular:1-14

NOT: Ödev geç getirildiğinde dikkate alınmayacaktır.

Daha önce online 1 ödev (edmodo üzerinden) ve son 2 haftada 2 ayrı ödev toplam 3 ödev verilmiştir.
Ödevlerede çözemediğiniz soruları boş bırakabilirsiniz.
Adınızı sayfa başalarına yazarak dosya kağıdında veya net okunaklı fotoğrafını edmodo üzerinden veya sınıfta elden teslim edebilirsiniz.
*Ödev notları Quizler ile ortalama hesabına katılacaktır.

Haftaya perşemebe günü Quiz Sınavı-3 (test) yapılacaktır. 15.01.2018. Dersi alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir. 20-30dk sürelidir.

Derste ilk olarak MOT işlenecek, quiz 2. dersin bir kısmında yapılacaktır.

Konular: Lewis, Kimyasal Bağlar, DBT, VSEPR, Molekül şekilleri, Hibritleşme, MOT (aynı cins atomlar dahil, sonrası yok), Moleküler simetri

 

NOT: Sınav not hesaplamaası için bir sonraki mesajı okuyunuz. bu hesaplama edmodo ve avesis sayfalarından da duyurlacaktır.

Edmodo üyeliği olmayanlar ve Anorganik Quiz 2018_2
Announcement
10/31/2018

Merhaba,

Bu hafta Quiz-2 Perşembe 2. ders saatinde sınıfta yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir. 20-30dk sürelidir.
Yarın ki Quiz-2 Sınavı konuları sınıfta belirtildi. Tekrar buraya yazıyorum: Konular: Anorganik ders kitabı Bölüm 2 - Elementlerin genel özellikleri, Bölüm- 3 Kimyasal Bağlara giriş.
Sınav ağırlıklı Test şeklinde olacaktır.
Derste öncelikle DBT devam edip bitirilecek, sorular çözülecek, sonra 2. ders ortalarında Quiz-2 başlayacaktır.

Quiz notları hesaplanırken sınıfta yapılan Quizler ve ATT (online testler)in ortalaması alınacaktır.

Dönem içerisinde 2 vize 1 final uygulanacaktır.

Ayrıca halen uzaktan eğitim dersimiz edmodo.com a üye olmayan arkadaşlar için grup 1. ders kodu "sbre67" dir.

Ders notaları ve önemli bazı bilgiler kısmen edmodo üzerinden verilektedir.

ATT Anorganik Tarama Testleri için üye olmanız gerekmektedir.

Edmodo üyeliği olmayanlar ve Anorganik quiz 2018_1
Announcement
10/16/2018

Merhaba,

bu hafta Quiz Perşembe ilk ders sınıfta yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin katılması gerekmektedir. 20-30dk süreli. Konular: Anorganik ders kitabı
1. Bölüm: Atom ve yapısı, 2. Bölüm: Periyodik tablo ve özellikleri

Quiz notları hesaplanırken sınıfta yapılan Quizler ve ATT (online testler)in ortalaması alınacaktır.

Dönem içerisinde 2 vize 1 final uygulanacaktır.

Ayrıca halen uzaktan eğitim dersimiz edmodo.com a üye olmayan arkadaşlar için grup 1. ders kodu "77apei" dir.

ATT Anorganik Tarama Testleri için üye olmanız gerekmektedir.

 

 

KIM1170 Genel Kimya Laboratuvar deneyleri 11.10.18 de başlıyor...
Announcement
10/9/2018

Genel Kimya Lab. 11.10.2018 aşağıdaki gün saat ve yerde, bu hafta sadece A grubu öğrencileri deney yapacaklardır.

Ders Sorumlusu  : Doç. Dr. Bahadır KESKİN  

Lab. Sor.   : Arş. Gör. Şeyda AYDOĞDU                  

Lab. Gün ve Saati : Perş /  13:00 - 14:50     

Lab. Yeri : B-20 Lab (Fen Edeb. Fak. D blok alt kat)

1. Deney Grubunuzu öğrenmek için Genel Kimya KIM1170 sayfasından  Gr.11 e tıklayınız.

2. ilk hafta duyurusunu dikkatlice okuyunuz.

3. Lab. Çalışma ve Güv. Kuralları imzalı teslim edilmelidir.

gr11_2018-19_1.pdf Creative Commons License

KIM521 Nanomalzemelerin Enerji Dönüşümü ve Depolanması sınıf ve edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği
Announcement
10/1/2018

KIM521 Nanomalzemelerin Enerji Dönüşümü ve Depolanması dersi D-2057  yapılacaktır.

Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönemde devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ektedir. Kod: "bxg76k"

KIM2521 Anorganik Kimya 1 Gr.3 edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği
Announcement
9/27/2018

Merhaba,

Anorganik Kimya 1 KIM2521 Dersi alan öğrencilerimize daha önceden başlatmış olduğum Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 3 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ve Grup 3 için Kod : "7cdqvx"

Dersi alan tüm öğrenciler kayıt olmalıdır. 

Anorganik Kimya 1 KIM2521-edmodo.pd....pdf Creative Commons License

KIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik sınıf ve edmodo (uzaktan eğitim) üyeliği
Announcement
9/27/2018

KIM 5004  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ve BİLİMSEL ETİK dersi B2-L05 (bilg. laboratuvarında) yapılacaktır.

Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönemde devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ektedir. Kod: "navchx"

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Et....pdf Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya Gr.11 ilk hafta duyurusu
Announcement
9/27/2018

Bu hafta cuma günü derste lab, ders işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

Genel Kimya KIM1170 için Kimya Bölümü web sitemizdeki duyuruları Servis dersleri altında Gen Kim. KIM1170 tıklayarak ve tabiki ders öğr. üyesi olarak http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar   sayfalarınaki duyuları sıkıca takip ediniz.

"KIM1170 Genel Kimya dersi alan öğrencilerin dikkatine" duyurusuna bakınız, nasıl giriş yapılacağı gösteriliyor.

Ayrıntılı bilgiler ders günü verilecektir.

Deneyler bu 2 hafta başlamayacaktır. KIM1170 Genel Kimya servis dersi laboratuvarları 3. hafta ( 8-12 Ekim) başlayacaktır. Öğrenciler Bölüm web sayfasından servis dersi butonundan laboratuvarlarla ilgili ön hazırlık bilgisini ve deney çevrimlerini öğrenebilirler.

2018-19 KIM1170 Guz Genel kimya (General Chemistry) servis dersi programı [24.09.2018]

iyi günler.

Bahadır

Anorganik Kimya 1 KIM2521 Gr.3 edmodo üyeliği
Announcement
9/27/2018

Merhaba,

Anorganik Kimya 1 KIM2521 Dersi alan öğrencilerimize daha önceden başlatmış olduğum Uzaktan Eğitim Programı (Edmodo) ile derse gelemeyen öğrencilerde dahil tüm öğrencilerin ders başarısı arttırmak, dersle olan organik bağını uzaktan da olsa devam ettirmek üzere programa bu dönem Grup 3 ile devam ediyoruz.

Uzaktan Eğitim Kimya da bir ilk mi? Evet, sadece Kimya da değil, şu anda sayısal derslerde Kimya-Fizik-Matematik içerisinde bizimle ilk defa başlamış olacak bu programın önümüzdeki dönemlerde tüm öğrencilere bir model oluşturacağını düşünüyorum.

Program nasıl işleyecek? Edmodo ile Uzaktan Eğitim programımızda, sizlere ders notları, quizler, ödevler, takviye edici video ve sunumlar vs. dersin anlaşılmasını sağlama ve bunun hızlı bir şekilde ölçülmesi şeklinde program çıktıları olacaktır. Ekteki açıklamalara bakınız...

Edmodo ya nasıl, nerede, hangi platformlarda kullanabilirim? cep telefonu, PC, tablet vs. her platformdan. Açıklamlar ektedir...

Edmodo ya nasıl üye olunuyor? Oldukça basit, 1. www.edmodo.com a giderek, 2. “ben bir öğrenciyim”i seçiyoruz. 3. son olarak gerekli kodu (size verilecektir) girerek sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında sizin bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu kadar.

Sizler için daha iyi ve güzele,

Sizlere başarılı bir dönem dilerim.

Doç. Dr. Bahadır KESKİN

NOT: Ayrıntılı bilgi ve Grup 3 için Kod : "7cdqvx"

Dersi alan tüm öğrenciler kayıt olmalıdır. 

Anorganik Kimya 1 KIM2521-edmodo.pd....pdf Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya Grup 12 ekders
Announcement
5/22/2018

Bu Perşembe günü Genel Kimya KIM1170 grup 12 için 24.05.2018 saat 15-17 arasında B2-D11 nolu sınıfta son konu "Termodinamik" işlenecektir. ertesi Cuma günü ise bu konudan ve geçmiş tüm konulardan soru çözümü, tekrar yapılacaktır. Katılımlarınızı bekliyorum.

KIM1170 Genel Kimya 2.vize sınav tarihi 14 Mayıs 2018 Pazartesi 15.00-17.00 ve sınav konuları...
Announcement
5/12/2018

KIM1170 Genel Kimya 2.vize sınav tarihi tarihi 14 Mayıs 2018 Pazartesi 15.00-17.00 dır. Sınav konuları aşağıda linkleri verilmiştir.

kml.yildiz.edu.tr konular duyuru sayfası linki > http://www.kml.yildiz.edu.tr/duyurular/(REV%C4%B0ZE)-KIM-1170-GENEL-K%C4%B0MYA-2.-V%C4%B0ZE-KONULARI-hk./1741

Sınav yerleri için bakınız: http://www.kml.yildiz.edu.tr/kimya/4/Genel-Kimya---KIM1170/177

Sınav yerleri doğrudan link: http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/files/2017%20Bahar%20Genel%20Kimya%202_Vize%20%20derslikler.docx

edmodo.com Grup 12 sayfasına üye olarak sınavla ilgili ek bilgilere ve ders sorularına ulaşabilirsiniz.

http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar dan bakarak ilgili kod u girerek üye olabilirsiniz.

2017-18 Bahar Genel Kimya konular.d....doc Creative Commons License

KIM1170 Genel Kimya 1.vize sınav tarihi 13 Nisan 2018 Cuma 14.00-16.00 ve sınav konuları...
Announcement
5/12/2018

KIM1170 Genel Kimya 1.vize sınav tarihi tarihi 13 Nisan 2018 Cuma 14.00-16.00 dır. Sınav konuları ektedir.

12 Nisan Perşembe günü saat 15-16-30 arası sınava yönelik soru çözümü yapılacaktır. Sınıf daha sonra belirtilecektir. Katılmak isteyenler Edmodo.com dan üye olup anketi doldurunuz.

kml.yildiz.edu.tr konular linki > http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/files/genel%20kimya%20konular%C4%B1.docx

sınav yerleri için bakınız: http://www.kml.yildiz.edu.tr/kimya/4/Genel-Kimya---KIM1170/177

sınav yerleri doğrudan link: http://www.kml.yildiz.edu.tr/images/files/2017%20Bahar%20Genel%20Kimya%201_V%C4%B0ZE%20S%C4%B1nav%20Tarihi%20ve%20Derslikleri.doc

edmodo.com Grup 12 sayfasına http://avesis.yildiz.edu.tr/bkeskin/dokumanlar

dan bakarak ilgili kod u girerek üye olabilirsiniz.

 

KIM1170 Genel Kimya konulari_1.vize....docx Creative Commons License

2017-18 Bahar Anorganik Kimya Lab 1 Deney Listesi güncellenmiştir
Announcement
2/22/2018

2017-18 Bahar Anorganik Kimya Lab 1  Gr. 1 ve 2 yapılacak Deney Listesi güncellenmiştir.

Bu hafta deneyler başlayacaktır. Grubunuz göre belirlenen Deneylere çalışarak gelmeniz gerekmektedir. Diğer kurallar (rapor yazımı, deney listesi, hazırlık vs) için lütfen buraya bakınız.

10 nolu deney yapılmayacaktır.

 

KIM1170 Genel Kimya II. Vize sınavı 22 Aralık 2017 Cuma günü 17.00-19.00 da ve sınav konuları...
Announcement
12/13/2017

KIM1170 Genel Kimya II. Vize sınavı 22 Aralık 2017 Cuma günü 17.00-19.00 saatleri arasındadır. Sınav konuları