Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2016 - 2017 Deputy Head of Department

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Readıng Koordinatöru, Hazırlık

Non Academic Experience

  • 1997 - 1998

    Other, İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Lisesi

  • 1995 - 1997

    Other, Türk Hava Yolları