Announcements & Documents

2021-2022 Bahar Yarıyılı Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması Dersi Uygulama 1 Föyü: Bina Rölövesi
Experiment Sheet
3/4/2022

Bu uygulama kapsamında seçilen bir bina cephesinin alım işlemi gerçekleştirilecektir. Uygulamanın teorisi, kapsamı ve dosya tesliminde istenen raporlara ilişkin detaylı açıklama föyde mevcuttur. MuhOlcUyg2022_UYG1_foy.pdf Creative Commons License