Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Isı mı Yoksa Sıcaklık Düzeltmesi mi?

Harita Bülteni, no.47, 2001 (Other Refereed National Journals)

Apriori ve Aposteriori Deyimleri Üzerine

HARİTA DERGİSİ, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deformation Analysis of an Arch Dam Using ANFIS

Second International Workshop on Application of Artificial Intelligence and Innovations in Engineering Geodesy, 01 June 2010, pp.21-32

Bir Kemer Barajdaki Yatay Konum Değişimlerinin Modellenmesinde Yapay Zeka Tekniklerinin Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 01 May 2009, vol.1, pp.583-594

Optimal Modeling of Dam Displacements Using The Genetic Algorithms

Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, 01 January 2009, pp.6

Genetik Algoritmalar Kullanarak Bir Barajın En Uygun Deformasyon Modeli

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2007, vol.1, pp.151-161

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Deformasyon Analiz Sürecine Bir Kısa Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Odası ve İTÜ Jeodezi ve Foto. Müh. Bölümü, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Hannover Yaklaşımı ile Geometrik Analiz Sürecine Kısa Bir Yol Önerisi

2. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2005, pp.456-464

Bir Kemer Barajdaki Yatay Konum Değişimlerinin Fiziksel Yorumu

10. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 01 March 2005, vol.2

Jeodezik Yöntemlerle Deformasyon Ölçmeleri ve Analizinde 35 Yıl

1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2003, pp.40-55

Mühendislik Ölçmelerinde Standartlaştırma

1. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 01 October 2003

Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları ve Ülkemizdeki Sorunları

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 31 March - 04 April 2003

Ülkemizde Ön Lisans Eğitimi ve Öğretiminin Durumu

Harita Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu, 01 October 1999

Deformasyon Analizine Bütüncül Bir Yaklaşım

Prof. Dr. H. Wolf Jeodezi Sempozyumu, 01 November 1993

Books & Book Chapters

Harita Mühendisliğinde 50 Yıl Eğitim Sempozyumu

Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2006

Other Publications