Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tarihsel Süreç İçinde Tarihi Yarımada Göçleri ve Etkileri

mimar.ist, no.71, pp.65-73, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

KIRSAL PEYZAJLARIN DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ VE ETKİLERİNİN ANALİZİ: DOĞU KARADENİZ – ORDU İLİ ÖRNEĞİ

Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E Dergisi, vol.16, no.2, pp.132-145, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Examining the Sustainable Urban Environments

European Journal of Sustainable Development, vol.2, no.4, pp.35-42, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Kentlerin Gelişiminin Modellenmesi ve İstanbul Boğaziçi Örneği

Mimarİst, no.49, pp.82-91, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Mekanların Aynılaşması, Midyat Örneği

Megaron, vol.4, no.2, pp.79-82, 2009 (National Refreed University Journal)

Arnavutköy Meydanı ve Tasarım Süreci

Mimarist Dergisi, no.18, pp.104-108, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplum, Bellek ve Mekanın Kimliği Üzerinden Beşiktaş Kültür Mirası Okuması

4th International Conference on Contemporary Architecture and Urbanism, Antalya, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.172-181

Examining The Coastal Areas in Terms of Genius Logi and Urban Identity

35th. International Scientific Conference on Economic and Social development-Sustainability from Economic and Social Perspective, Lisbon, Portugal, 15 - 16 November 2018, pp.183-193

Türk Sinemasının Kentleşme Olgusuna Yaklaşımı

Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu Göç-Mekan-Siyaset, İzmir, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.100-110

Kentsel Dönüşüm, Mahalle Olgusu ve Kentsel Kimlik İlişkisi

İstanbul I. Konut Kurultayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.10-11 Sustainable Development

Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Kültürel Miras İlişkisi: İstanbul Kıyı Alanları

8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.125-139

The Emprical Method for Urban Planning Process

WORLDCOMP’xx11, LAS VEGAS, United States Of America, 12 - 14 June 2011, pp.289-393

The Preparation of an Interactive Lecture-Course on the Density Concept in Urban Planning

WORLDCOMP’xx11, LAS VEGAS, United States Of America, 17 - 21 July 2011, pp.294-300

An Alternative for the Development of Sustainable Tourism in Turkey

New Perspectives in Eco-technology and Eco-Economy, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2010, pp.74-81 Sustainable Development

An Urban Databank System Model: The Historical Region Kumkapı

37th. IAHS WORLD CONGRESS ON HOUSING SCIENCE, Santander, Spain, 26 - 29 October 2010, pp.263

'Eco -Tourısm;An Alternative for Sustaniable Development of Tourism in Turkey'

New Perspectives in Eco-Technology and Eco-Ekonomiy, International Conference,, İstanbul, Turkey, 10 May 2010, pp.35-47

Spatio-Temporal Dynamics of Urban Development Along The Bosphorus, İstanbul

4th. International Scientific Conference on Phsics and Control, Italy, 1 - 04 September 2009, pp.83

Standartlaşan Kent Midyat,”

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı PM 10,, İstanbul, Turkey, 10 June 2009, pp.54-62

‘ İstanbul Anadolu Yakası Kuzey Kıyı Yerleşmelerinin Değişimi Ve Gelişimi: Ağva Örneği’

İnternational Gazi Magosa Sempozyumu, İnternational Gazi Magosa Sempozyumu, Kıyı Şehirleri Kültür Koruma, Gazimagosa, Cyprus (Kktc), 06 October 2007, vol.1, pp.81-88

İstanbul Anadolu Yakası Kuzey Kıyı Yerleşmelerinin Değişimi ve Gelişimi: Ağva Örneği

Meditriology2, International Gazimağusa Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 7 - 09 October 2007, pp.81-88

İstanbul'da Deprem Riskine Karsı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği

Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 08 February 2002, pp.1-10

İstanbul da Deprem Riskine Karşı Kentsel Mekanda Planlama Alternatifi Arayışında Fikirtepe Örneği

KENTLERİN DEPREME HAZIRLANMASI VE İSTANBUL GERÇEĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 09 February 2002

Physcal Analysis with GIS

Second Turkish-German Geotetic Days, Berlin, Germany, 28 - 30 May 1997, pp.631-640

Proposed Urban Information System Model For The Historical Peninsula In İstanbul: A Case Study of Kumkapı

HABİTAT II FORUM OF PROFESSIONALS and RESEARCHERS- EXHIBITIONS & DEMOSTRATIONS, İstanbul, Turkey, 30 May 1996, pp.1-4

Expert Reports

Other Publications