Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sanayide Membran Kullanımı

Kimya Teknolojileri Dergisi , vol.75, pp.62-68, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Darboğaz Teknolojisi

Kimya Teknolojileri , no.5, pp.72-80, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modeling of an Esterification Reaction Coupled with Pervaporation

PERMEA 2010, Tatranské Matliare, Slovakia, 04 September 2010, pp.151

Preparation of Cefuroxime Loaded PVP Particles by Supercritical Anti-Solvent Process

11. European Meeting on Supercritical Fluids / New Perspectives in Supercritical Fluids: Nanoscience, Materials and Processing, Barselona, Spain, 04 May 2008

Production of Butyl Propionate and Isobutyl Acetate by a Pervaporation Membrane Reactor

VII. Uluslararası Boya ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi (İstanbul), 01 April 2008

Desorption Study and Modeling of Pervaporation and Desorption

NanoMemCourse EF1, Nanostructured materials and membranes, synthesis and characterisation, Zaragoza, Spain, 07 November 2007, pp.9-10

Esterification of Acetic Acid with Ethanol Coupled with Pervaporation

XXIV EMS Summer School:Membranes for Reactive Processes, University of Genoa , Italya, Genova, Italy, 11 September 2007, pp.1

Süperkritik CO2 Ortamında İlaç Mikronizasyonu

VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 05 September 2006

Etil Asetatın Esterleşme Reaksiyonunun Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi

VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 05 September 2006, pp.39

Etanol-su Karışımının Çapraz Bağlı (poli)dimetilsiloksan Membranda Desorpsiyonunun İncelenmesi

VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 05 September 2006, pp.40

PEM Yakıt Hücrelerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Tebliğleri (Eskişehir), 01 September 2006

Çok Bileşenli Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılması

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, Turkey, 30 September 2005, pp.769

Sorption Behavior of Poly(Urethane-b-Methacrylate) Membranes Prepared From 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate Using Polyurethane Based Macroazoinitiators in Ethyl Alcohol-Water Mixture

Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds (Anvoc2005), İstanbul, Turkey, 30 May 2005, pp.185-192

Etil Asetat-etanol-asetik Asit-su Karışımının Pervaporasyonla Ayrılması

VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, İzmir, Turkey, 07 September 2004, pp.56

Süperkritik Akışkan Uygulamaları

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül, İstanbul, Turkey, 08 September 2003, pp.1-5

Etil asetat-su ve Etil asetat-Etanol Karışımlarının PDMS Membran ile Pervaporasyonu

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul,, İstanbul, Turkey, 08 September 2003, pp.511

Coprocessing of Coal with Waste Materials: An Application

46. ASME Turbo Expo 2001 International Congress, Panel Session (New Orleans, USA), 01 June 2001 Sustainable Development

Effect of Temperature and Pressure on Pervaporation of Alcohol-Ester Binary Mixtures

Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (Ankara), 01 May 2001

21. Yüzyılda Kimya Mühendisliği ve Kimya Endüstrisi

4.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (İstanbul), 01 September 2000

Soma Linyitinin Odun Talaşı İle Ortak İşlenmesinde Sıcaklığın ve Basıncın Etkisi

4.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (İstanbul), 01 September 2000

Alkol-Ester Karışımlarının Farklı Özellikteki PE Esaslı ve Cuprophane Membranlar Kullanılarak Pervaporasyonla Ayrılması

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı (Erzurum), 01 September 1998

Solubilities of Some Essential Oils in Supercritical Carbon Dioxide

NATO ASI on Supercritical Fluids II-Fundamentals and Applications, Kemer, Antalya, July 12-24, Antalya, Turkey, 12 July 1998, pp.1-5

Solubilities of Some Essential Oil Components in Supercritical Carbon Dioxide

NATO ASI on Supercritical Fluids II - Fundamentals and Applications (Antalya), 01 July 1998

Solubilities of Limonene and Camphor in Supercritical Carbon Dioxide

4. Italian Conf. on Supercritical Fluids and their Applications, Capri, Italy, 03 September 1997, pp.483-494

Karbontetraklorür-Metanol Karışımlarının AYPE Film Kullanılarak Pervaporasyonla Ayrılması

İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı (İstanbul), 01 September 1996

İkili Karışımların Pervaporasyonla Ayrılması

I.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Tebliğler Kitabı (ODTÜ, Ankara), 01 September 1994

Kauçuk Teknolojisinde Kullanılan Dolgu Pigmentleri ve Seçimi

I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (ODTÜ, Ankara), 01 September 1994

Organik Kirliliklerin Sulu Çözeltilerden Pervaporasyonla Giderilmesi

4. Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu (İTÜ), 01 September 1994

Avgamasya Asfaltitinin Katalizörlü Olarak Sıvılaştırılması

Kimya 92 Sempozyumu Tebliğleri (İstanbul), 01 September 1992

Anasonun Süperkritik Ekstraksiyonu

KİMYA 91 Sempozyumu (Kıbrıs), 01 April 1991

Plastik Atıkların Değerlendirilerek Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi

Katı Atık Tanımı, Toplanması ve Uzaklaştırılması Kursu (Boğaziçi Üniversitesi), 01 December 1990

Çok Bileşenli Buhar-Sıvı Dengesi Hesaplamaları

Kimya 86 Kongresi (Ankara), 01 September 1986

Kimya Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları için 4 Bilgisayar Paket Programının Tanıtılması

2. Ulusal Bilgisayar Destekli Proses Tasarım Sempozyumu (İzmir), 01 April 1986

Kimya Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları için 4 Bilgisayar Paket

2. Ulusal Bilgisayar Destekli Proses Tasarım Sempozyumu (İzmir), 01 April 1986

Kimya Mühendisliğinde 3 Paket Program

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulamaları Semineri (BÜ), 01 June 1985

Sanayi-Üniversite İşbirliği

PETKİM Seminerleri (AÜ), 01 May 1984

Proses Tasarımında Termodinamik ve Taşınım Özelliklerinin Hesaplanması

I.Bilgisayar Destekli Proses Tasarımı Sempozyumu (İzmir), 01 April 1984

Extraction Study of Turkish Lignites : Çan, Soma and Tunçbilek

Magnetic Resonance, Introduction, Advanced Topics and Applications to Fossil Energy (Crete, Greece), 01 August 1983

Linyitten Azotlu Gübre

Türkiye 3. Kömür Kongresi (Zonguldak), 01 May 1982 Sustainable Development

Separation of DOP from Diatomite

5. International Congress in Scandinavia on Chemical Engineering (Copenhagen, Denmark), 01 April 1980

Measurement of Various Thermodynamic Properties of Polystyrene by Gas-Liquid Chromatography

9. Experimental Thermodynamics Conference (London, UK), 01 April 1980

Phase Equilibria in Two Solvents and One Polymer System By Gas Chromatography

I. Mediterranean Chemical Engineering Congress (Barcelona, Spain)), 01 December 1978

Application of Gas-Solid Chromatography to a Polymer in Determining Solution Properties

8. Experimental Thermodynamics Conference (Guildford, UK), 01 April 1978

Metrics

Publication

169

Citation (WoS)

454

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

512

H-Index (Scopus)

13

Project

6
UN Sustainable Development Goals