Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF INSTITUTIONAL SUPPORT IN ONLINE EDUCATION USING DATA ANALYTICS

3. International Silk Road Scientific Research Congress, Samarqand, Uzbekistan, 6 - 08 March 2024, pp.121-123 Creative Commons License

Automatic Fake News Detection in Social Networks

2023 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2023, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2023 identifier

Akciğer Hastalıklarının Radyografi Görüntülerinden Derin Öğrenme Yöntemleriyle Tahmin

2022 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Antalya, Turkey, 07 September 2022 Creative Commons License identifier

Hate Speech Dataset from Turkish Tweets

2021 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2021, pp.1-4 Creative Commons License

The effect of transfer learning on Turkish text classification Transfer öǧrenmenin Türkçe metin siniflandirma üzerindeki etkisi

29th IEEE Conference on Signal Processing and Communications Applications, SIU 2021, Virtual, Istanbul, Turkey, 9 - 11 June 2021 identifier identifier

Türkçe Tweetler üzerinde Makine Öğrenmesi ile Nefret Söylemi Tespiti

2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering and Digitalization-ARACONF, Kayseri, Turkey, 10 - 12 March 2021, pp.1-4

Deep Neural Network based Phishing Classification on a High-Risk URL Dataset

11th International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, United States Of America, 15 - 18 December 2020

Real-Time Content-based Cyber Threat Detection with Machine Learning

The International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, United States Of America, 12 - 15 December 2020

Sentiment Analysis for Hotel Attributes from Online Reviews

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2020 identifier

Detection of Phishing Websites by Using Machine Learning-Based URL Analysis

11th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies, Kharagpur, India, 1 - 03 July 2020 identifier

Sosyal Ağ Akışlarında Anomali Olaylarının Tespiti için Kelime Frekansı Tabanlı Bir Yöntem

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.1-4

Açık Kaynak Dağıtık Kod Geliştirme Özelliklerin Github’da Kullanımı: Gerçek Dünya Örneği

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.545-552 Sustainable Development

Makine Ögrenimi ile MBTI Kişilik Tipi Tahmini

Sinyal İşlemeleri ve Uygulamaları Kurultayı, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020 identifier

Türkçe Mikrobloglarda Derin Ögrenme ile İroni Tespiti

Sinyal İşlemeleri ve Uygulamaları Kurultayı, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 October 2020 identifier

Feature Selections for the Classification of Webpages to Detect Phishing Attacks: A Survey

The International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ankara, Turkey, 26 - 27 June 2020 identifier

Yapay Sinir Ağı Tabanlı Biyometrik İmza Tanıma

Hezarfen Uluslararası Fen-Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019

Twitter Comparison Method for Emotion Detection of Twitter Users

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı , İzmir, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.1-8 Creative Commons License Sustainable Development

Performance Comparison of Classifiers for BitABC Based Feature Selection

International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 2 - 04 May 2019 identifier identifier identifier

Topological and biological assessment of gene networks using miRNA- target gene data

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Turkey, 30 October - 02 November 2019, pp.1-4 Sustainable Development identifier

Comparison of Topic Modeling Methods for Type Detection of Turkish News

4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Samsun, Turkey, 11 - 15 September 2019 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Irony Detection in Turkish Tweets

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics- 2019, Van, Turkey, 15 - 16 June 2019

The Co-expression measures' Effect on the Integration of Proteomic and Gene Expression Data for Gene Regulatory Network Inference Methods

2nd International Conference on Mathematical Advancers and Applications, İstanbul, Turkey, 03 May 2019, pp.1

A Method Based on Word Frequency for Anomaly Event Detection on Social Network Streams

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019

Turkish Named Entity Recognition with Automatically Annotated Data

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Antalya, Turkey, 25 April 2019, pp.1-5

Analysis of English Language Groups with Regular Expressions

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Turkey, 04 October 2018, pp.1

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanarak Okul Bırakma Eğiliminin Tahmin Edilmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı 2018, Adana, Turkey, 04 October 2018, pp.1-4

Performance analysis and CPU vs GPU comparison for deep learning

6th International Conference on Control Engineering and Information Technology, CEIT 2018, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018 identifier

Classification of TurkishTweet emotions by n- stage Latent Dirichlet Allocation N-seviyeii Gizil Dirichiet Ayirimi lie Türkçe Tivit Duyguiarinin Siniflandiriimasi

4th Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings' Meeting, EBBT 2018, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2018, pp.1-4 identifier

n-seviyeli Gizli Dirichlet Ayırımı ile Türkçe Tivit Duygularının Sınıflandırılması

Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 18 April 2018, pp.1-5

NLP Based Phishing Attack Detection from URLs

17th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA 2017, Delhi, India, 14 - 16 December 2017, vol.736, pp.608-618 identifier

NLP based Phishing Attack Detection from URLs

Intelligent Systems Design and Applications (ISDA), Delhi, India, 14 December 2017, pp.1-8

Detecting phishing attacks from URL by using NLP techniques

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 5 - 08 October 2017 identifier

Detecting phishing attacks from URL by using NLP techniques DDI Yöntemleri ile Oltalama Saldirilarinin URL'Den Tespit Edilmesi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.337-342 identifier identifier

Multi-stream word-based compression algorithm Çoklu Akiş Destekli Kelime Tabanli Sikiştirma Algoritmasi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2017, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.34-37 identifier identifier

Lokal Arama ile Genişletilmiş İkili Yapay Arı Kolonisi Algoritması

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Turkey, 05 October 2017, pp.1-5

DDİ Yöntemleri ile Oltalama Saldırılarının URL'den Tespit Edilmesi

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Turkey, 05 October 2017, pp.1-5

Çoklu Akış Destekli Kelime tabanlı Sıkıştırma Algoritması

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, Antalya, Turkey, 05 October 2017, pp.1-5

Sosyal Ağımdaki Duygusal Uyum

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Antalya, Turkey, 05 October 2017, pp.1-5

Ontoloji Desteğiyle Tweet Filtreleme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Antalya, Turkey, 05 October 2017, pp.1-5

Yoğunluk Tabanlı Öznitelik Gruplarından Kararlı Öznitelik Seçiminin Sezgisel Algoritmalar ile Elde Edilmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, Malatya, Turkey, 16 September 2017, pp.1-5

LevelDB Üzerinde Kullanılabilecek Bir Sıkıştırma Yöntemi

5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 September 2017, pp.1-5

Çok Akışlı Veri Sıkıştırma ile NoSQL Veri Tabanlarında Performansı Arttırma

5. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 September 2017, pp.1-5

Identifying Predictive Genes for Sequence Classification Using Artificial Immune Recognition System

The International Science and Technology Conference, Berlin, Germany, 17 July 2017, pp.1-5

An Analysis of the Association Estimators in Biological Network Inference Algorithms on Glioblastoma Multiforme Proteomic Data

International Conferece on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Turkey, 03 July 2017, pp.1-5

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene c0-expression Networks of Colon Cancer

The International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Gdynia, Poland, 03 July 2017, pp.1-5 Sustainable Development

The inference of gene co-expression networks of breast and colon cancer using miRNA-target gene interactions data

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 Sustainable Development identifier

Challenges Of Identifying Second Language English Speakers In Moocs

EMOOCs 2017 (European Moocs Stakeholders Summit), Madrid, Spain, 22 May 2017, pp.1

Ağ Çıkarım Algoritmalarındaki İlişki Tahmincilerinin Meme Kanseri Proteomik Verileri Üzerinde İncelenmesi

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 15 May 2017, pp.1-5 Sustainable Development

Mirna-Hedef Gen İlişkileri Kullanarak Göğüs ve Kolon Kanserlerine ait Gen İlgi Ağlarının Çıkarılması

IEEE 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 15 May 2017, pp.1-5 Sustainable Development

An Alignment-Free DNA Sequence Comparison Method based on N-Grams

2ND WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.45

Investigation of Social Contributions of Language Oriented MOOC Learner Groups

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.667-670 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

IBitABC: Improved Binary Artificial Bee Colony Algorithm with Local Search

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.165-170 identifier identifier

A Combinatorial Approach to Construct Core and Generic Gene Co-Expression Networks of Colon Cancer

IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Gdynia, Poland, 3 - 05 July 2017, pp.102-106 Sustainable Development identifier identifier

An Overview Of Studies About Students Performance Analysis and Learning Analytics inMOOCs

IEEE International Conference on Big Data, Washington, United States Of America, 5 - 08 December 2016, vol.1, pp.1719-1723

NoSQL veritabanlarında kullanılan veri sıkıştırma yöntemlerinin performans karşılaştırması

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, UBMK, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016

NoSQL Veri Tabanlarında Kullanılan Veri Sıkıştırma Yöntemlerinin Performans Karşılaştırılması

1st International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20 October 2016, pp.1-5

EdX Kullanıcılarının Aktivite Kullanımlarının ve Cinsiyetlerinin Performansa Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, UBMK, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016

EdX Kullanıcılarının Aktivite Kullanımlarının ve Cinsiyetlerinin Performansa Etkisinin İncelenmesi

1st International Conference on Computer Science and Engineering, Tekirdağ, Turkey, 20 October 2016, pp.1-5

EdX Kullanıcılarının Aktivite Kullanımlarının Ve Cinsiyetlerinin Performansa Etkilerinin İncelenm

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2016), Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.154-158

Sosyal Medya Üzerinden Duygu Analizi ve Arka Plan Sebebi Tespiti

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Turkey, 29 September 2016, pp.1-5

GSM Sistemlerinde Dolandırıcılık Risk Yönetimi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Turkey, 29 September 2016, pp.1-5

Twitter Üzerinden Kullanıcı Görüşlerinin Tespiti ve Özetlenmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Düzce, Turkey, 29 September 2016, pp.1-5

Document classification using ontology graph Ontoloji Çizge ile Doküman Siniflandirma

24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.385-388 identifier identifier

Turkish TV rating prediction with Twitter Twitter ile Türk Televizyonlari Rating Tahmini

24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016, Zonguldak, Turkey, 16 - 19 May 2016, pp.345-348 identifier identifier

Türkçe Parça-Bütün İlişkisi İkililerinin Derlemden Çıkartılması için Hibrit Bir Metot

24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Zonguldak, Turkey, 16 May 2016, pp.1-5 Sustainable Development

Ontoloji Çizge ile Doküman Sınıflandırma

24.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU) Kurultayı, Zonguldak, Turkey, 16 May 2016, pp.1-5

Twitter ile Türk Televizyonları Rating Tahmini

IEEE 24. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Zonguldak, Turkey, 16 May 2016, pp.1-5

Türkçe Parça Bütün İlişkisi İkililerinin Derlemden Çıkartılması İçin Hibrit Bir Metod

IEEE 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Zonguldak, Turkey, 16 - 18 May 2016 identifier

A Study on Turkish Meronym Extraction Using a Variety of Lexico-Syntactic Patterns

6th Language and Technology Conference (LTC), Poznan, Poland, 7 - 09 December 2013, vol.9561, pp.386-394 identifier identifier

An Overview Of Studies About Students' Performance Analysis and Learning Analytics in MOOCs

4th IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Washington, Kiribati, 5 - 08 December 2016, pp.1719-1723 identifier identifier

A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), Sinaia, Romania, 2 - 05 August 2016 identifier identifier

Analysis of Lexico Syntactic Patterns for Antonym Pair Extraction from a Turkish Corpus

4th International Conference on Advanced Information Technologies and Applications, Dubai, United Arab Emirates, 06 November 2015, pp.1-5

Genetic Algorithm and Graph-based iterative Group Analysis Combined for Active Subnetwork Search

9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, Muğla, Turkey, 16 October 2015, pp.1-5

Predicting Defect Prone Modules in Web Applications

International Conference on Information and Software Technologies, Lithuania, Lithuania, 15 October 2015, pp.1-5

Automatic Linking of Wikipedia Pages by Their Semantic Similarity

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Madrid, Spain, 02 September 2015, pp.1-5

Mobraille:Görme Engelliler İçin Mobil Altyapı Sistemi

IEEE 23. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 May 2016, pp.1-5

Web-Tabanlı Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme

23. IEEE Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı, Malatya, Turkey, 16 May 2015, pp.1

Correction of Turkish characters with a web-based semantic method Web-Tabanli Semantik Bir Yöntemle Türkçe Karakter Düzeltme

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.891-894 identifier identifier

MoBraille: Mobile framework for visually impaired users MoBraille: Görme Engelliler için Mobil Altyapi

2015 23rd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2015, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.1477-1480 identifier identifier

moBraille

19. Türkiye'de Internet (inet-tr'14), İzmir, Turkey, 27 November 2014, pp.1-5

İstatistiksel Bilgisayarlı Çeviride Paralel Derlemin Büyüklüğünün ve Kalitesinin Etkileri

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Turkey, 09 October 2014, pp.1-5

Sınıflandırma Tabanlı Türkçe Soru Algılama

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Turkey, 09 October 2014, pp.1-5

A Cross-Corpus Experiment in Speech Emotion Recognition

Workshop on Speech, Language and Audio in Multimedia, Peneng, Malaysia, 11 September 2014, pp.1-5

Web Uygulamalarında Hata Tahmini

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 08 September 2014, pp.1-5

The Effect of Parallel Corpus Quality vs Size in English-to-Turkish SMT

4th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications, 01 July 2014

Question Identification on Turkish Tweets

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Bari, Italy, 23 June 2014, pp.1-5

A Semantic Kernel for Text Classification Based on Iterative Higher-Order Relations Between Words and Documents

13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 01 June 2014

A Simple Semantic Kernel Approach for SVM using Higher-Order Paths

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 01 June 2014

Sosyal Medya Verileri Üzerinde Anlamsal Analiz

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 May 2014, pp.1-5

Metin Özetleme için Cümle Seçim Metotları

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 April 2014, pp.1-5

Şartlı Rastgele Alanlar ile Türkçe Wikipedia Sayfalarından Semantik İlişkilerin Çıkarılması

IEEE 22. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 April 2014, pp.1-5

Türkçe Dokümanlarda Yapay Sinir ağları ile Yazar Tanıma

Akademik Bilişim, Mersin, Turkey, 05 February 2014, pp.1-5

Yazilim hata tahmininin web uygulamalarinda kullanilabilirliʇi

8th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2014, Guzelyurt, Turkey, 8 - 10 September 2014, vol.1221, pp.613-624 identifier

Sentiment analysis on Twitter Twitter üzerinde duygu analizi

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.690-693 Creative Commons License identifier identifier

Sentence selection methods for text summarization Metin özetleme için cümle seçim metotlari

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014, Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.192-195 identifier identifier

An Integrated Approach to Automatic Synonym Detection in Turkish Corpus

9th International Conference on Natural Language Processing (NLP), Warszawa, Poland, 17 - 19 September 2014, vol.8686, pp.116-119 identifier

Analysis of Lexico-syntactic Patterns for Meronym Extraction from a Turkish Corpus

6th Language & Technology Conference, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 01 December 2013

A Novel Higher-Order Semantic Kernel for Text Classification

10th International Conference on Electronics Computer and Computation, 01 November 2013

Analyzing The Performance Differences Pattern Matching and Compressed Pattern Matching on Texts

10th International Conference on Electronics Computer and Computation, 01 November 2013

Emotion recognition from the human voice Insan sesinden duygu çikarma

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier

Determination of TV programme ratings by twitter Twitter ile TV program reytinglerinin belirlenmesi

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier

Identifying questions on Turkish tweets Türkçe tweetlerden soru ifadelerini bulmak

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier

Search result clustering studies in Turkish Türkçe arama motoru sonucu kümeleme çaliş malar

2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2013, Haspolat, Turkey, 24 - 26 April 2013 identifier

A Genetic Algorithm Approach to Active Subnetwork Search Applied to GWAS Data

8th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics, 01 July 2013

İnsan Sesinden Duygu Çıkarma

IEEE 21. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Girne, Cyprus (Kktc), 24 April 2013, pp.1-5

Twitter ile TV Program Reytinglerinin Belirlenmesi

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 01 April 2013

Extraction of Part-Whole Relations from Turkish Corpora

Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, CICLing, 01 March 2013

Analyzing the performance differences between pattern matching and compressed pattern matching on texts

2013 10th International Conference on Electronics, Computer and Computation, ICECCO 2013, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.135-138 identifier identifier

Automatic subject-object-verb relation extraction

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Turkey, 2 - 04 July 2012 identifier

Geographically showing given incident information Veri̇len olay bi̇lgi̇si̇ni̇n coǧrafi̇k olarak gösteri̇li̇mi̇

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Turkey, 18 - 20 April 2012 identifier

Author recognition by abstract feature extraction Soyut özelli̇k çikarimi i̇le yazar tanima

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Turkey, 18 - 20 April 2012 identifier

Classification of microblogging users Mi̇kroblog kullanicilarinin kategori̇zasyonu

2012 20th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2012, Fethiye, Mugla, Turkey, 18 - 20 April 2012 identifier

Mikroblo Kullanıcılarının Kategorizasyonu

IEEE 20. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Muğla, Turkey, 18 April 2012, pp.1-5

Content Mining of Microblogs

IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, İstanbul, Turkey, 26 - 29 August 2012, pp.835-838 identifier identifier

Bilgisayar Destekli Üslup İncelemesi

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Turkey, 19 - 21 October 2011

Web-Ear, an information retrieval system that uses reported speech expressions in Turkish

2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, Istanbul-Kadikoy, Turkey, 15 - 18 June 2011, pp.370-374 identifier

Named entity recognition by Conditional Random Fields from Turkish informal texts Türkçe meti̇nlerde şartli rastgele alanlarla varlik i̇smi̇ tanima

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.662-665 identifier

Demographic information classification exploiting spoken language Konuşma di̇li̇ kullanilarak demografi̇k bi̇lgi̇leri̇n siniflandirilmasi

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.13-16 identifier

Web-Ear, an Information Retrieval System that uses Reported Speech Expressions

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İstanbul, Turkey, 15 June 2011, pp.1-5

Konuşma Dili Kullanarak Demografi Bilgilerin Sınıflandırılması

IEEE 19. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Antalya, Turkey, 20 April 2011, pp.1-5

Named Entity Recognition by Conditional Random Fields from Turkish Informal Texts

19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2011 identifier

Named entity recognition from Turkish texts Türkçe kural tabanli varlik i̇smi tanima

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Turkey, 22 - 24 April 2010, pp.918-920 identifier

Lossy compression of color images based on color spaces Renkli resimlerin kayipli sikiştirilmasinda farkli renk uzaylarinin etkisi

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Turkey, 22 - 24 April 2010, pp.609-612 identifier

Morphology based text compression Biçimbilime dayali doküman sikiştirma

18th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2010, Diyarbakır, Turkey, 22 - 24 April 2010, pp.45-48 identifier

TimeML and Turkish Temporal Logic

International Conference on Artificial Intelligence, Las Vegas, United States Of America, 12 July 2010, pp.1-5

Metrics-driven software quality prediction without prior fault data

International Conference in Electronic Engineering and Computing Technology, London, United Kingdom, 1 - 03 July 2009, pp.189-199 identifier

A Focused Web Spider Specialized for Turkish Language

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Kayseri, Turkey, 21 June 2010, pp.1-5

HTML Dokümanların Otomatik Özetlenmesi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Kayseri, Turkey, 21 June 2010, pp.1-5

Renkli Resimlerin Kayıplı Sıkıştırılmasında Farklı renk Uzaylarının Etkisi

18. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Diyarbakır, Turkey, 22 April 2010, pp.1-5

Türkçe Kural Tabanlı Varlık İsmi Tanıma

Sayısal İşaret İşleme- SIU 2010, 01 April 2010

Reichenbach ve Allen Zaman Mantığı ile TimeML

Akademik Bilişim, Muğla, Turkey, 10 March 2010, pp.1-5

ManagementOnt: A Semantic Approach to Software Engineering Management Process

3rd International Conference on Metadata ans Semantics Research, Milan, Italy, 30 September 2009, pp.1-5

A New Method for Attribute Extraction with Application on Text Classification

5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words, Famagusta, Cyprus (Kktc), 02 September 2009, pp.1-5

Impact of a New Attribute Extraction Algorithm on Web Page Classification

5th International Conference on Data Mining, Las Vegas, United States Of America, 13 July 2009, pp.1-5

Software fault prediction of unlabeled program modules

Proc. 6th Int. Conference on Information Technology: New Generations, ITNG, 27 - 29 April 2016 identifier

Clustering and Metrics Thresholds Based Software Fault Prediction of Unlabeled Program Modules

6th International Conference on Information Technology: New Generations, Las Vegas, United States Of America, 27 April 2009, pp.1-5

Yazılım Metriklerini Kullanarak Düşük Kaliteli/Yüksek Riskli Modüllerin Otomatik Tespiti

1. Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 October 2008, pp.1-5

A Fault Prediction Model with Limited Fault Data to Improve Test Process

9th International Product Focused Softwarte Process Improvement, Roma, Italy, 23 June 2008, pp.1-5 Sustainable Development

Türkçe Haber Metinleri İçin Otomatik Özetleme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 19 June 2008, vol.1, pp.1-4

Yapay Bağışıklık Sistemleri ile Türkçe Metinlerde Tür ve Yazar Tanıma

16. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Aydın, Turkey, 18 June 2008, pp.1-5

A Conceptual Framework to Integrate Fault Prediction Subprocess for Software Product Lines

2nd IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, Nanjing, China, 17 June 2008, pp.1-5 Sustainable Development

Cost-Effective Allocation of Testing Resources by Using Fault Prediction Models

South East European Software Testing Conference, Sofia, Bulgaria, 16 June 2008, pp.1-5

Yazılım Mühendisliği Yönetim Süreci Ontoloji

Akademik Bilişim, Çanakkale, Turkey, 30 January 2008, pp.1-5

Software process ontology

International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2007, IMECS 2007, Kowloon, Hong Kong, 21 - 23 March 2007, pp.1110-1115 identifier

Yazılım Kalite Sınıflandırma Probleminde yeni Yaklaşımlar: Yapay Bağışıklık Sistemleri

3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 September 2007, pp.1-5

Yazılım Yönetim Ontolojisi

3. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 September 2007, pp.1-5

Author Attribution of Turkish Texts by Feature Mining

Third International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2007, Quingdao, China, 21 August 2007, vol.1, pp.1086-1093

Software Fault Prediction with Object-Oriented Metrics Based Artificial Immune Recognition System

8th International Product Focused Software and Process Improvement, Riga, Lithuania, 02 July 2007, pp.1-5

An Artificial Immune System Approach for Fault Prediction in Object-Oriented Software

2nd International Conference on Dependability of Computer Systems, Szklarska Poreba, Poland, 14 June 2007, pp.1-5

A New Feature Extraction Method for Text Classification

Signal Processing and Communication Applications Conference, Eskişehir, Turkey, 11 June 2007, vol.1, pp.1-4

Software Management Semantics

International Multiconference of Engineers and Computer Scientists, Hong Kong, China, 21 March 2007, pp.1-5

Software Defect Prediction using Artificial Immune Recognition System

Software Engineering Conference, Innsbruck, Austria, 13 February 2007, pp.1-5

Model-Güdümlü Mimari Kullanılarak Bir Konum Sunucusu Yazılımının Geliştirilmesi

2. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 20 November 2006, pp.1-5

Farklı Özellik Vektörleri ile Türkçe Dokümanların Yazarlarının Belirlenmesi

Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Muğla, Turkey, 21 June 2006, vol.1, pp.1-4

Davranışsal Türkçe Metin Sınıflandırıcı Tasarımı ve Kodlanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İstanbul, Turkey, 31 May 2006, pp.1-5

Color Image Compression using Self-Organizing Feature Map

Intertanional Conference on Artificial Intelligence and Applications, Innsbruck, Austria, 13 February 2006, pp.1-5

Automatic Turkish text categorization in terms of author, genre and gender

11th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2006, Klagenfurt, Austria, 31 May - 02 June 2006, pp.221-226 identifier

Web Browser Word Based Translator

International Informatics Congress, Eskişehir, Turkey, 10 June 2005, pp.1-5

Developing Electronic Passport and VISA System using Smart Card Technology

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, İstanbul, Turkey, 15 June 2005, pp.5-10

Identifying the poets of the anonymous poems

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, Çanakkale, Turkey, 02 July 2004, vol.1, pp.1-4

Text Analysing and Interrogating

12th Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Turkey, 02 July 2003, pp.1-5

Automatic Author Detection for Turkish Texts

ICANN/ICONIP’03 13th International Conference on Artificial Neural Network and 10th International Conference on Neural Information Processing, İstanbul, Turkey, 26 June 2003, vol.1, pp.138-141

Metin Analizi ve Sorgulama (MAvS)

11. Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı, Çanakkale, Turkey, 18 June 2003, pp.1-5

Design of a Genetic Algorithm for Constructing the Mathematical Model of Frequency Distribution of Words in Turkish Documents

16th International Symposium on Computer and Information Sciences, Antalya, Turkey, 05 November 2001, pp.1-5

New Economy E-Commerce

10th Year Symposium of the Faculty of Architecture and Engineering, Lefke, Cyprus (Kktc), 16 November 2000, pp.1-6

A Text Compression System Based on the Morphology of Turkish Language

15th International Symposium on Computer and Information Sciences, İstanbul, Turkey, 11 October 2000, pp.1-5

Books & Book Chapters

A Comparative Study on Binary Artificial Bee Colony Optimization Methods for Feature Selection

in: Focus on Swarm Intelligence Research and Applications, Benhala B., Pereira P., Sallem A., Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.109-129, 2017

Content Mining of Microblogs

in: State of the Art Applications of Social Network Analysis, Can F. , Özyer T. , Polat F., Editor, Springer-Verlag , Switzerland, pp.359-369, 2014

Metrics-Driven Software Quality Prediction Without Prior Fault Data

in: Electronic Engineering and Computing Technology Series:Lecture Notes in Electrical Engineering, Gelman L., Editor, Springer Science+Business Media, Dordrecht, pp.189-199, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, pp.877, 2006

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, pp.586, 2006

Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık Eğitim, pp.715, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

255

Citation (WoS)

624

H-Index (WoS)

11

Citation (Scopus)

1802

H-Index (Scopus)

19

Project

9

Thesis Advisory

47

Open Access

41
UN Sustainable Development Goals