Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Art & Design, İnteraktif Medya Tasarımı, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Istanbul Bilgi University, Faculty Of Socıal And Human Scıences , Karşılaştırmalı Edebiyat , Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  “Kadınsız Romancı”nın Kadınları: İhsan Oktay Anar

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat

Foreign Languages

 • C1 Advanced English