Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katı Atık Düzenli Depolama Konusunda WoS Veritabanındaki Yayınların Bibliyometrik Analiz İle İncelenmesi

4. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 3 - 05 November 2022, pp.321-327

Zeytin Endüstrisi Atıksuyunun İleri Oksidasyon Prosesleriyle Arıtılması

VIII. INSAC International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES-2022), Konya, Turkey, 18 - 20 March 2022, pp.152-157

Koagülasyon ile Olgun Sızıntı Suyundan Amonyak Gideriminde Proses Optimizasyonu

Global Conference on Engineering Research, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 June 2021, pp.726-727

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Gazı Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.424-430 Sustainable Development

Atıksudaki Mikrokirleticilerin Bertarafı Üzerine Yapılmış Olan Yayınların Bibliyometrik Analizi

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.418-423

İçme Sularındaki Potansiyel Tehlike: Mikroplastikler

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.412-417

Non-ignorable Pollution Source: Airborne Microplastics

18th World Clean Air Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 27 September 2019

Bioremediation of Persistent Organic Pollutants Contaminated Sites

5th International Conference on Natural and Engineering Sciences, İstanbul, Turkey, 27 - 30 August 2019

Treatment of Leachate Nanofiltration Concentrate with Advanced Oxidation Processes

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.570-580

Microalgal Biomass Production and Nutrient Removal in Wastewater

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.518

Microalgae as Biofertilizer for Cress Growth Productivity

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.519

Anaerobic Digestate: A Valuable Source for Microalgal Cultivation

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Turkey, 17 - 18 June 2019, pp.517

Passive Sampling of PCBs and PBDEs in Turkey’s Atmosphere

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, Italy, 28 August 2016, pp.564-567

Challenges in Enantioseparation and Data Management of Chiral POPs in Environmental Studies

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, Italy, 28 August 2016, pp.793-796

Systematic Evaluation of Worldwide POPs Contaminated Sites as a Guide for Future Studies

The 6th International Network of Environmental Forensics Conference (INEF 2016), Örebro, Sweden, 27 June 2016, pp.0-21

Passive Sampler Derived Air Concentrations of Organochlorine Pesticides in an Agricultural Area in Turkey

35th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015), Sao Paulo, Brazil, 23 August 2015, pp.526-529

Preliminary Investigation of Legacy Organochlorine Pesticides in the Atmosphere of an Agricultural Area in Antalya

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Turkey, 20 May 2015, pp.45-50

An Overview of Chiral Pollutants as a Tracer of Cycling of POPs

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Turkey, 20 May 2015, pp.38-44

A Simple Approach to Evaluate The Effectiveness of Stockholm Convention

34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Madrid, Spain, 31 August 2014, pp.1100-1103

A Bibliometric Analysis of The State of Research on Persistent Organic Pollutants In Turkey

Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic Pollutants in the Turkish Environment, Aydın, Turkey, 10 March 2014, pp.6

Monitoring of Recreational Sea Water Quality in Antalya

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 17 October 2011, pp.101

Arıtma Çamurunun Hacminin Azaltılmasında Ultrases Uygulaması

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 05 October 2011, pp.520-524

Survival of Escherichia Coli in Beach Sand

16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Greece, 24 - 27 September 2011, pp.1

Determination of Ecological Carrying Capacity in Environmentally Sensitive Areas

16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Greece, 24 September 2011

Çamur Miktarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknoloji: Darbeli Elektrik Alan Uygulaması

V. URSI – Türkiye’2010 Bilimsel Kongresi, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 25 August 2010, pp.167-170

Yat Limanlarında Atık Alımı Ve Yönetimi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Trabzon, Turkey, 27 April 2010, pp.981-991

Environmental Effect of Yacht/Boat Generated Wastes

15 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Thereats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, Italy, 07 October 2009, pp.466

Atıksu Dezenfeksiyonunda Darbeli Elektrik Alan Uygulamaları

IV. URSI – Türkiye Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 20 October 2008, pp.304-308

Books & Book Chapters

Su Kaynaklarında (Yer Üstü ve Yer Altı) Mikroplastikler

in: Mikroplastiklerden Nanoplastiklere PLASTİK KİRLETİCİLER, Kadir Gedik, Eftade O. Gaga, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.185-208, 2023

Malzemelerin Mikrobiyal Bozunmaları ve Kontrolü

in: Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.247-257, 2015

Çevre Biyoteknolojisi

in: Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.229-246, 2015

Metrics

Publication

92

Citation (WoS)

133

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

329

H-Index (Scopus)

9

Project

14

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals