Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FERIDUN CEMAL ERKIN AS ONE OF THE IMPORTANT FIGURES OF TURKISH FOREIGN AFFAIRS AND HIS POSITION IN THE TURKISH DIPLOMACY

4th International Scientific Research Congress , Uppsala, İsveç, 25 - 26 Nisan 2019, ss.78-89

Osmanlı-Amerika Ticari İlişkilerinin Gelişiminde Önemli Bir Kişi: Başkonsolos Gabriel Bie Ravndal (1865-1950)

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.16-27
Link

Bahçecik Ermeni Kız Okulu’ndan Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ne Bir Misyoner Eğitim Kurumunun Hikâyesi (1873-1939)

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.28-49
Link

Üçüncü Kuşak Ermeni Terörü ASALA ve JCAG ARA Eylemleri.

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, Antalya, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2015, ss.116-123

Cumhuriyet Meclislerinde Tekirdağ Temsilcileri (1923-2015)

Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 26 - 27 Mart 2015, ss.149-166

Son Dönem Ermeni Terörü Asala Eylemleri Ermeni Terörü Kronolojisi (1973 2001)

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-2: Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2014, ss.119-160

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde İstanbul’da Toplu Ulaşım

Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2013, ss.456-467

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Günümüze İstanbul’un Ulaşım Kronolojisi

İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2013, ss.468-482

Difficulties in History Teaching in Turkish Universities

XXI. International Conference on College Teaching and Learning, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Nisan 2010, ss.69-73

Üsküdarlı Bir Tarihçi: Prof. Dr. Nejat Göyünç

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2007, cilt.2, ss.385-398

Milli Mücadelede Üsküdar

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu II, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2004, cilt.1, ss.151-159

Tarihsel Gelişim Sürecinde Türkiye-Suriye İlişkileri

IV. Türkiye\'nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2003, ss.437-457

ASALA Terör Örgütü ve Ermeni Terörü

Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Türkiye, 20 Nisan 2002 - 21 Nisan 2004, cilt.2, ss.437-452

Türkiye'de Bölücü Terör PKK Örgütünün İncelenmesi

Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2001, ss.473-490

Kitap & Kitap Bölümleri

Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya

Milli Mücadele’nin İlk Yıllarında Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler, :Okan Yeşilot, Editör, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-229, 2015

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar

Amerika’daki Ermeni Diasporasıyla İletişime Dair Bir Deneyim, Ercan Karakoç, Editör, Ofset Baskı, İstanbul, ss.1-3, 2015

Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi

Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım, Coşkun Yılmaz, Editör, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.1-10, 2015

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar

Amerika’daki Ermeni Diasporasıyla İletişime Dair Bir Deneyim, Ercan Karakoç, Editör, Ofset Baskı, İstanbul, ss.13-21, 2015

Tarihte Türkler ve Ermeniler

Gabriyel Noradunkyan Efendi: Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Nazırı ve Ermeni Meselesine Bakış Açısı, METİN HÜLAGÜ, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.1-10, 2014

Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç

Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof Nejat Göyünç'e Armağan, Hasan Bahar, Mustafa Toker , Editör, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya, ss.35-48, 2013

Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği

Ermeniler Tarafından Öldürülen İlk Türk Büyükelçileri: Daniş Tunalıgil (1915-1975) ve İsmail Erez (1919-1975), Zekeriya Kurşun,Haydar Çoruh, Editör, Ege Basım, İstanbul, ss.289-309, 2013

Türk Boğazları

Lozan Barış Konferansı ve Montrö'de Boğazlar Meselesi, Nur Jale Ece, Hasan Kanbolat, Girayhan Alpdoğan, , Editör, Engin Yayıncılık, İstanbul, ss.192-207, 2011

Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009

Türkiye de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları

Türkiye de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Hasan Kanbolat, Hasan Ali Karasar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.342-347, 2009

Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008

Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesİ Sayfa Sayısı 640, , Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.1-640, 2008

Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu,

Ermeni Meselesine Dair Yeni Bir Çalışma: Prof. Dr. Guenter Lewy’nin Bakış Açısıyla Ermeni Sorunu, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.1-544, 2007

Atatürk'ün Dış Türkler Politikası

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2002

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.315-318, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.428-431, 2016

Diğer Yayınlar