Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Armenian Minister in the Ottoman Foreign Ministry: Gabriyel Noradunkhian Effendi

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.7, ss.157-177, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ataturk's Struggle for The Annexation of Hatay to Turkey

BILIG, ss.97-118, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli Kimlik İnşasında Kültür Varlıklarının Etkisi

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.30-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reign of Sultan Abdulaziz in the American Press

Gazi Akademik Bakış, ss.15-45, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AMERİKAN BASININDA DOĞU RUMELİ OLAYLARI (1878-1888)

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.15-45, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

An Important Figure in the Development of Turkish-American Trade Relations: Consul General Gabriel Bie Ravndal

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.15-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish-American Commercial Relations (1908-1930): The Success of Trade-The Failure of Investment

Journal of History Culture and Art Research , cilt.9, ss.15-45, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Dönemi Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1962-1965)

Akademik Tarih ve Düşünce , cilt.7, ss.38-58, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

ASKERİ GÜÇ VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.229-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ünlü Menemencioğlu Ailesi ve Türk Bürokrasisindeki Yerleri

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.99-117, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI VE SONUÇLARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, no.1, ss.249-267, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Feridun Cemal Erkin As One of the Important Figures of Turkish Foreign Affairs and His Position in the Turkish Diplomacy

4th International Scientific Research Congress (IBAD-2019) Proceedings , ss.78-89, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

Osmanlı Ordusunda Makineli Tüfekler ve Balkan Savaşı Tecrübesi

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ, cilt.10, ss.90-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İLK FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: BAHÇECİK İSTASYONU

TURAN-SAM ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİ, cilt.10, ss.231-242, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Siyasetçi ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir.

Mavi Atlas, ss.76-99, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Unmanning in Military Field and the Future of Infantry Branch A Case Study of Turkey and the US

American Research Journal of Humanities and Social Sciences, cilt.1, ss.13-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Brief Overview on Karabakh History from Past to Today

International Journal of Human Sciences, cilt.8, ss.1002-1026, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ermeni Terörü 19 Yüzyıl Sonu 20 Yüzyıl Başları

Journal of Qafqaz University, An International Journal of Social Sciences and Humanities, ss.12-29, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Foreign Policy of Atatürk Concerning The Turkish World

Journal of İstanbul Kültür University, cilt.1, ss.1-6, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bahçecik Ermeni Kız Okulu’ndan Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ne Bir Misyoner Eğitim Kurumunun Hikâyesi (1873-1939)

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.28-49

Osmanlı-Amerika Ticari İlişkilerinin Gelişiminde Önemli Bir Kişi: Başkonsolos Gabriel Bie Ravndal (1865-1950)

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.16-27

Üçüncü Kuşak Ermeni Terörü ASALA ve JCAG ARA Eylemleri.

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, Antalya, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2015, ss.116-123

Cumhuriyet Meclislerinde Tekirdağ Temsilcileri (1923-2015)

Uluslararası Tekirdağ Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 26 - 27 Mart 2015, ss.149-166

Son Dönem Ermeni Terörü Asala Eylemleri Ermeni Terörü Kronolojisi (1973 2001)

Sevk ve İskânın Yüzüncü Yılında-2: Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Aralık 2014, ss.119-160

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde İstanbul’da Toplu Ulaşım

Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2013, ss.456-467

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Günümüze İstanbul’un Ulaşım Kronolojisi

İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2013, ss.468-482

Difficulties in History Teaching in Turkish Universities

XXI. International Conference on College Teaching and Learning, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Nisan 2010, ss.69-73

Üsküdarlı Bir Tarihçi: Prof. Dr. Nejat Göyünç

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2007, cilt.2, ss.385-398

Milli Mücadelede Üsküdar

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu II, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2004, cilt.1, ss.151-159

Tarihsel Gelişim Sürecinde Türkiye-Suriye İlişkileri

IV. Türkiye\'nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2003, ss.437-457

ASALA Terör Örgütü ve Ermeni Terörü

Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Türkiye, 20 Nisan 2002 - 21 Nisan 2004, cilt.2, ss.437-452

Türkiye'de Bölücü Terör PKK Örgütünün İncelenmesi

Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2001, ss.473-490

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Hariciyesinin Önemli Simalarından Feridun Cemal Erkin ve Türk Diplomasisindeki Yeri

Tarih Yolunda Bir Ömür: Prof. Dr. Hale Şıvgın'a Armağan, Nejla Günay, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.731-750, 2020

Türk Hariciyesinin Önemli Simalarından Feridun Cemal Erkin ve Türk Diplomasisindeki Yeri

Tarih Yolunda Bir Ömür: Prof. Dr. Hale Şıvgın'a Armağan, Nejla Günay, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.731-750, 2020

Milli Mücadele’nin İlk Yıllarında Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İlişkiler

Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, :Okan Yeşilot, Editör, Kitabevi Yayıncılık, İstanbul, ss.1-229, 2015

Amerika’daki Ermeni Diasporasıyla İletişime Dair Bir Deneyim

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar, Ercan Karakoç, Editör, Ofset Baskı, İstanbul, ss.1-3, 2015

Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım

Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editör, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.1-10, 2015

Amerika’daki Ermeni Diasporasıyla İletişime Dair Bir Deneyim

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Genç Bakışlar, Ercan Karakoç, Editör, Ofset Baskı, İstanbul, ss.13-21, 2015

Gabriyel Noradunkyan Efendi: Ermeni Asıllı Bir Osmanlı Nazırı ve Ermeni Meselesine Bakış Açısı

Tarihte Türkler ve Ermeniler, METİN HÜLAGÜ, Editör, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.1-10, 2014

Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür Prof Nejat Göyünç'e Armağan

Kısa Biyografisiyle Nejat Göyünç, Hasan Bahar,Mustafa Toker, Editör, Selçuk Üniversitesi Matbaası, Konya, ss.35-48, 2013

Ermeniler Tarafından Öldürülen İlk Türk Büyükelçileri: Daniş Tunalıgil (1915-1975) ve İsmail Erez (1919-1975)

Tarihimizden Portreler Osmanlı Kimliği, Zekeriya Kurşun,Haydar Çoruh, Editör, Ege Basım, İstanbul, ss.289-309, 2013

Lozan Barış Konferansı ve Montrö'de Boğazlar Meselesi

Türk Boğazları, Nur Jale Ece, Hasan Kanbolat, Girayhan Alpdoğan, , Editör, Engin Yayıncılık, İstanbul, ss.192-207, 2011

Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009

Türkiye de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları

Türkiye de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Hasan Kanbolat, Hasan Ali Karasar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.342-347, 2009

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Fen-Edebiyat Fakültesİ Sayfa Sayısı 640,

Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar, Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.1-640, 2008

Ermeni Meselesine Dair Yeni Bir Çalışma: Prof. Dr. Guenter Lewy’nin Bakış Açısıyla Ermeni Sorunu

Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu,, Bülent Bakar, Necdet Öztürk, Editör, IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.1-544, 2007

Atatürk'ün Dış Türkler Politikası

IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2002

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.315-318, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.428-431, 2016

Diğer Yayınlar