Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring Experiences of Two Hourly-Paid Teachers at Public Schools: A Narrative – Biographical Study

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.13, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Disciplinary Power in The School: Panoptic Surveillance

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.16, sa.1, ss.153-171, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Disiplinsel ve Biyopolitik İktidarın Kesişim Noktasındaki Çağdaş Eğitime İlişkin Bir Tartışma

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.14, sa.84, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Standart Sınavlar ve Dönüşen Öğretmen Kimliği

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, sa.1, ss.117-137, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

International Journal of Social Science Research, cilt.7, sa.2, ss.307-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teaching the Poor in Turkey: A Phenomenological Insight

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.190-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Analysis of Students’ Perceptions about Fundamental High Schools in the Context of Equality in Education in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, sa.2, ss.401-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitimde Niteliğin Sistem Yaklaşımı ve Eleştirel Eğitim Anlayışı Açısından Tanımlanması Üzerine Bir Tartışma

YILDIZ JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.1, sa.1, ss.1-15, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.10-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İstihdam İçin Eğitimi Yeniden Düşünmek

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.50, ss.429-447, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Supervision Anxiety as a Predictor for Organizational Cynism in Teachers

International Journal of Human Sciences,, cilt.13, sa.1, ss.1381-1394, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği Türkçeye Uyarlama Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.307-326, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları ile Akademik Alanda Arzularını Erteleme Düzeylerine Yönelik Görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.40, sa.40, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Sahtekarlık

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.131-149, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme Düzeyleri Arasındaki İlişki

Eğitimde Politika Analizi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.41-55, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Standart Sınavlar ile Dönüşen Öğretmen Kimliğ

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.5, ss.1275-1278

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.530-533

Eğitimde Neoliberal Yerelleşme

ERPA International Congresses on Education, 01 Haziran 2015

Öğretmen adaylarına mangala öğretiyorum

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Ekonomisi Kuramları

Eğitim Ekonomisi, İbrahim Kocabaş, Editör, ASOS, Elazığ, ss.147-179, 2020

Sosyal Teori ve Eğitim

Eğitim Yayınevi, Konya, 2018

Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?

Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?, Şakir Çınkır, Editör, Anı Yayıncılık, ss.15-44, 2017

Diğer Yayınlar