Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Standart Sınavlar ve Dönüşen Öğretmen Kimliği

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, ss.117-137, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

International Journal of Social Science Research, cilt.7, ss.307-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teaching the Poor in Turkey: A Phenomenological Insight

International Journal of Progressive Education, cilt.14, no.12, ss.190-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Analysis of Students’ Perceptions about Fundamental High Schools in the Context of Equality in Education in Turkey

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.9, ss.401-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitimde Neoliberal Yerelleşme ve Eleştirisi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.10-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İstihdam için eğitimi yeniden düşünmek

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.50, ss.429-447, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Supervision anxiety as a predictor for organizational cynism in teachers

International Journal of Human Sciences,, cilt.13, ss.1381-1394, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Elemanlarının Değişime Uyumu Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.20, ss.307-326, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile akademik alanda arzularını erteleme düzeylerine yönelik görüşleri

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.40, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Akademik Sahtekarlık

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.131-149, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Standart Sınavlar ile Dönüşen Öğretmen Kimliği

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018, ss.3-4

Üniversitelerdeki İçten Beslenmenin Akademik Özgürlük Bağlamında Çözümlenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.5, ss.1275-1278

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Evaluating The IETT Curriculum For Training Drivers

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.530-533

İETT Şoförlerinin Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.617-610

Eğitimde Neoliberal Yerelleşme

ERPA International Congresses on Education, 01 Haziran 2015

Öğretmen adaylarına mangala öğretiyorum

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 14 Mayıs 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Teori ve Eğitim

Eğitim Yayınevi, Konya, 2018

Diğer Yayınlar