Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Celebrities' Carnival Cortege”: Humorous writings about poets and authors in The Newspaper of Papağan

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.390-404, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mehmet Âkif İmzalı İki Manzume: “Tramvay” ve “Ramazan’da Direklerarası”

LOJİ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.14-37, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kürk Mantolu Madonna’nın Yükselişi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.464-477, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Sesli Bir Trajedi: Döşeğimde Ölürken

Journal of International Social Research, vol.11, pp.172-178, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Incipit Liber: Türk Romanında Anlatıyı Başlatma Teknikleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018, pp.886-895

Yüz Ellinci Yılında Hayâlât-ı Dil’i Yeniden Okumak

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018, pp.896-905

Türk Mizah Basınında Uzun Soluklu Bir Gazete: Papağan

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 December 2017

Books & Book Chapters

Risâle-i Mecma’u’l-Makâsıd

in: Hurufilik -Seçme Metinler-, Fatih Usluer, Editor, Kut Yayınları, Çorum, pp.145-165, 2020

Modern Türk Edebiyatında Coğrafya ve Edebiyat Literatürü Üzerine Bir Deneme

in: Edebiyatın İzinde Edebiyat ve Coğrafyalar, -, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.181-214, 2019

Hayâlât-ı Dil

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2018

Giden Geri Gelmiyor...

Kütüphane Yayınları-Rıhtım Ajans, Ankara, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Talas, İsmail Hakkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Kaygılı, Osman Cemal

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Gürel, Emin Recep

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Efe, Necdet Rüştü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Devrim, İzzet Melih

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Soku, Ziya Şakir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Felek, Burhan

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019