Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Incipit Liber: Türk Romanında Anlatıyı Başlatma Teknikleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018, pp.886-895

Yüz Ellinci Yılında Hayâlât-ı Dil’i Yeniden Okumak

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 December 2018, pp.896-905

Türk Mizah Basınında Uzun Soluklu Bir Gazete: Papağan

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 December 2017

Books & Book Chapters

Atatürk Şiirlerinde Mitik Görünüm: “Saçı Güneşi Emmiş Bir Demet Altın Başak”

in: CUMHURİYETİ’NİN 100. YILINA ARMAĞAN , Salih Koralp Güreşir,Tarık Sarıoğlu, Editor, Paradigma, İstanbul, pp.1-31, 2023

Halit Ziya Uşaklıgil'in Kırık Hayatlar Romanında Proleptik Kırılmalar

in: Halit Ziya Uşaklıgil, Çelik, Yakup, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.167-174, 2021

Risâle-i Mecma’u’l-Makâsıd vd.

in: Hurufilik -Seçme Metinler-, Fatih Usluer, Editor, Kut Yayınları, Çorum, pp.145-165, 2020

Modern Türk Edebiyatında Coğrafya ve Edebiyat Literatürü Üzerine Bir Deneme

in: Edebiyatın İzinde Edebiyat ve Coğrafyalar, -, Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.181-214, 2019

Hayâlât-ı Dil

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2018

Episodes in the Encyclopedia

Talas, İsmail Hakkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Kaygılı, Osman Cemal

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Soku, Ziya Şakir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Felek, Burhan

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Efe, Necdet Rüştü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Devrim, İzzet Melih

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Gürel, Emin Recep

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.., 2019

Metrics

Publication

26

Project

1