Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL ÇİZGİ ROMANIN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI: ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ

VIII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 20-23 Temmuz 2022 / Hatay, Hatay, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.214 Sustainable Development

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MOBİL DESTEKLİ DÖNÜT KULLANIMI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARDA GÜNCEL EĞİLİMLER

8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021, pp.182

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Etkinliklerinin Görev Odaklı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi

12. ULUSLARARASITÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.70

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi KurultayıI, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dinleme Etkinliklerinde Kronolojik Sıralama

2. International Black Sea Conference on Language and Language Education, Sinop, Turkey, 21 - 22 September 2018, pp.19-20 Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisine Yönelik Etkinlikler Üzerine Bir İnceleme

2 . Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi ( UBAK), 09 – 14 Mayıs 2018, Mardin., Mardin, Turkey, 9 - 14 May 2018, pp.1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Bilgisel Sorunlar: Şimdiki Zaman Örneği

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni (UYTOB 2017), Bursa, Turkey, 17 May 2017, pp.1-8

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Temalara Göre Diyalog Etkinliklerinin Geliştirilmesi: A2 Seviyesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017, pp.1-10

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirebilecek Etkinlik Önerileri: A1, A2; B1, B2 Düzeyleri

III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2016, pp.1

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Temalara Göre Diyalog Etkinliklerinin Geliştirilmesi: A2 Seviyesi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırmaları, Prof. Dr. M.Ertan GÖKMEN,Prof. Dr. Nazan TUTAŞ,Dr. Sebahat ALAN, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.217-231, 2017

Metrics

Publication

19

Project

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals