Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ege Denizi Yetki Alanı Uyuşmazlıkları: Rodos ve Oniki Ada

Rodos ve Oniki Ada'da Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 December 2022, vol.1, pp.34-35

GÖÇ VE TERÖRİZM: İNŞA EDİLMİŞ BİR BAĞLANTI EKSENİNDE AVRUPA’DA YÜKSELEN POPÜLİST SAĞ SÖYLEMİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Turkey, 02 December 2019, pp.41 Sustainable Development

Türk Yunan İlişkilerinde 12 Eylül 1980 Darbesinin Etkileri

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Turkey, 02 December 2019, pp.80-81

Türk Dış Politikası Krizlerinde Yasama Yürütme İlişkisi

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ XVII. LİSANSÜSTÜ KONFERANSI, Ankara, Turkey, 02 December 2019, pp.82

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: TÜRK[İYE]-YUNAN[İSTAN] VE TÜRK[İYE]-ERMENİ[STAN] İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.204-238

Yabancı Terörist Savaşçılar” Kavramının Eleştirel Bir Analizi

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ” DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.1183-1207 Sustainable Development

ABD Dış Politikasında Zorlama Stratejisi Örneği Olarak İran’a Yaptırımlar

ULUSLARARASI X. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ”DİPLOMASİ VE SAVAŞIN DEĞİŞEN ROLÜ, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2018

Rusya Merkezli Bir Bölgesel Entegrasyon Projesi olarak Avrasya Ekonomi Birliği

VI. MAVİ KARADENİZ KONGRESİ (VI. Blue Black Sea Congress), İstanbul, Turkey, 27 September 2018, pp.1

RUSYA-ÇİN İLİŞKİLERİ: YAKINLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ İMKÂNLAR VE SINIRLILIKLAR

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, pp.49-79

Yerel-Uluslararası Kriz Düzleminde Suriye Krizinin Dönüşümü

Uluslararası IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi-Dünya Politikasında Kriz ve Değişim-(23-24 Ekim 2017 Bursa / Türkiye), Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017, vol.1, pp.120-150

TÜRK – YUNAN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE AHDİ HUKUK İHLALİ

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.14

A Brief History of Turkish Foreign Policy Crises

10th ECPR GENERAL CONFERENCE – CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE, Praha, Czech Republic, 7 - 10 September 2016

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ SARMALINDA TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ

Güvenlik Çalışmalarında Yeni Kavramlar ve Çatışmalar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 March 2015

UYUŞMAZLIK ÇATIŞMA KRİZ EKSENİNDE DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI UYUŞMAZLIĞI ve TÜRKİYE

4. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 October 2014

Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Rodos ve İstanköy Türklüğü,, İzmir, Turkey, 17 September 2014, pp.1-11

A Dispute Easy to Settle Minority Issues in Turco Greek Relations

The International Conference on the Minority Issues in the Balkans and The EU, İstanbul, Turkey, 16 May 2007, vol.1, pp.137-147

Rapprochement, Confidence Building and Cooperation, Main Difficulties of Turkish-Greek Relations

The International Conference on the TURKISH GREEK RELATIONS: issues, solutions, prospects, March 9th, 2006, İstanbul, İstanbul, Turkey, 09 March 2006, no.5, pp.35-46

Books & Book Chapters

Türk-Yunan Dış Politiak Krizlerinde Ahdi Hukuk İhlali

in: Tarih ve Uluslararası İlişkiler Perspektifinden Türk-Yunan İlişkileri (1821-2021), Esra Özsüer, Editor, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, pp.112-135, 2022

Zorlayıcı Diplomasi

in: Dönüşen Diplomasi ve Türkiye, Ali ResuL Usul ve İsmail Yaylacı, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.113-144, 2020

Türk Dış Politikasında Karar Alma ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

Dış Politika ve Kriz İncelemeleri Yayınları, İstanbul, 2017 Creative Commons License

Introduction: Assessing the Turkish Foreign Policy Crises and Crisis Management in the Republican Era

in: Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.1-16, 2017

Turkey’s Protracted Foreign Policy Conflicts: Cyprus and Aegean Crises

in: Analysing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions,, Aksu F.,Sarı Ertem H., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.58-82, 2017

Protracted Conflicts and Foreign Policy Crises in Turkish Foreign Policy

in: New Concepts and New Conflicts in Global Security Issues, Ragıp Kutay Karaca ve Fatma Zeynep Özkurt, Editor, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.65-98, 2017

Uyuşmazlık-Kriz Sarmalından Algı Değişimine Türkiye-Yunanistan İlişkileri

in: Rodos ve İstanköy Türklüğü, Kaymakçı M.,Özgün C., Editor, Riotkdd Yay, İzmir, pp.55-90, 2014

Kıbrıs Sorunu, Müzakereler ve Türkiye'nin Açmazı

in: Küresel Dünyada Anayasal Demokrasi, Erdal M., Editor, Yakındoğu Üniv., Yay.,, Lefkoşa, pp.405-420, 2013

Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye - AB İlişkileri

in: Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset, Başeren S. H., Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.159-196, 2013

Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu: Qou vadis?

in: Türk Dış Politikasını Düşünmek A. Haluk Ülman'a Armağan, Özcan G.,Kut Ş., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.173-197, 2012

Turkish-Greek Relations and the Cyprus Question: Quo Vadis?

in: Turkish Foreign Policy: Old Problems, New Parameters, Aydın M., Editor, Unisci, Madrid, pp.303-329, 2010 Creative Commons License

Kuvvet Kullanma Tehdidine Dayalı Dış Politika Krizlerinde Güvenlik Kavramı

in: Türkiye’de Ordu Devlet ve Güvenlik Siyaset, Evren Balta Paker ve İsmet Akça, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.475-502, 2010

“General Introduction to Minority Issues in the Balkans”

in: Proceedings of the International Conference on Minority Issues in the Balkans and the EU, Mehmet Hacısalihoğlu,Fuat Aksu, Editor, OBİV, İstanbul, pp.3-15, 2007

Türkiye-Avrupa Birliği Tam Üyelik Müzakerelerinde Kıbrıs ve Ege Uyuşmazlıkları

in: Türkiye AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol ve Ertan Efegil, Editor, Alp Yayınevi, Ankara, pp.25-60, 2007

Metrics

Publication

65

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

26

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

43

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals