Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.30, ss.313-323, 2015 Özet

COMMUNICATION SKILL LEVELS IN TURKISH PROSPECTIVE TEACHERS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.36, ss.1283-1293, 2008 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerine Göre Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarının ve Evlilik Doyumlarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISI Index-Zoological Record), cilt.37, ss.391-426, 2017
Link

İlköğretimde Psikolojik Danışma Ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri

e-Journal of New World Sciences Academy(EBSCO), cilt.4, ss.373-394, 2009
Link

İlköğretimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri

E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), cilt.4, ss.372-394, 2009
Link

Vocational guidance aid in the orientation to teaching profession and teacher training

Innovation-The European Journal Of Social Science Research, cilt.10, ss.25-35, 2009
Link

Mathematics Anxiety Among 4th And 5th Grade Turkish Elementary School Students

International Electronic Journal of Mathematics Education, cilt.3, ss.179-192, 2008
Link

Matematik Kaygısı

Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research) (ERIC, Scopus, ESCI, cilt.1, ss.75-79, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals, Praha, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININ VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences, Antalya, Türkiye, 22 Aralık 2018, cilt.1, no.1, ss.314-315
Link

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININVE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞGÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS), Antalya, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.313-314
Link

Investigation of Multi Cultural Counseling Competencies According to Some Variables

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance ”PCGcongress 2018, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018
Link

Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim 2018, ss.1

Kültüre Duyarli Psikolojik Danişma Yeterliklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.1-2
Link

Evli bireylerde ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde güvenin demografik değişkenlere göre incelenmesi.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.2-3
Link

Üstün Zekalı Ergenlerle Normal Zekalı Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.1
Link

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Yaşantılarının Babalarıyla Olan İlişkilerine Göre İncelenmesi.

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Türkiye, 06 Eylül 2018, ss.1
Link

Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Psikolojik Danışma

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Günleri(Atölye Çalışması), İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018
Link

Psikolojik Danışmayı Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Yapmak (Atölye Çalışması)

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zirvesi I., İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mart 2018, ss.1
Link

Predicting The Psychological Resilience Levels Of College Students According To Gender Roles Intercultural Sensitivity And Risk Factors

2nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016

The Effect of Social Cohesion and Some Personal Variables on Cyber Bullying and Cyber Victimization Level of University Students

2 nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016

Sosyal zekanın yöneticilerin ve öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejileri üzerindeki

2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu (TEMES), İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mart 2015

An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping Behaviors among Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.214-221 Özet

Predicting Peer Pressure Levels Among Turkish Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.1807-1812 Özet

Evaluation of Teachers' Opinions Towards Disapproved Behaviors Of Students

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1050-1058 Özet

Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents

2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 13 - 15 Şubat 2013

Evaluation of Teachers Opinions Towards Disapproved

5th World Conference On Educational Sciences, İtalya, 8 - 10 Şubat 2013

School Counselors Assesment Of The Psychological Counseling and Guidance Services They Offer at Their Schools

Cyprus International Conference on Educational Research, Kıbrıs (Kktc), 1 - 03 Şubat 2012

Certain Predictors of Shyness Among Turkish Preservice Teachers

Cyprus International Conference on Educational Research, Kıbrıs (Kktc), 8 - 10 Şubat 2012

Certain predictors of shyness among Turkish pre-service teachers

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 Şubat 2012, cilt.47, ss.207-217 Özet

Kitap & Kitap Bölümleri

Yardım Sanatını Öğrenme, Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri

Yansıtma Becerileri: DuygularıYansıtma, Feride Bacanlı,Galip Yüksel, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.105-125, 2019

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

İletişim becerilerine genel bir bakış., Kaya,A., Editör, Pegem, Ankara, ss.35-68, 2010

Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II.

Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi, "Erkan, S." , "Kaya, A.", Editör, Pegem, Ankara, ss.1, 2005

Evlilik Okulu

Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri, Yavuzer, H., Editör, Remzi, İstanbul, ss.201-226, 2004