Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examine the Levels of Relational Resilience, Marital Self-Efficacy And Trust in Dyadic Relationships According to Certain Demographic Variables Among Married İndividuals

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance ”PCGcongress 2018, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, no.1, pp.471-472

THE STUDY OF LIFE SATISFACTION, RESILIENCE, DEPRESSION, ANXIETY AND STRESS LEVELS OF LGBT+ INDIVIDUALS ACCORDING TO PARENTAL ACCEPTANCE REJECTION AND LIFE SKILLS

4th International Congress on Life, Social and Health Sciences in a Changing World Program, İstanbul, Turkey, 01 February 2022, pp.1

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals

The Mediating Role Of Attachment Styles In The Relationship Between Childhood Trauma Experiences, Relational Resilience And Marital Self-Efficacy Among Married Individuals, Praha, Czech Republic, 3 - 05 July 2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININ VE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

International Symposium On Contemporary Education And Social Sciences, Antalya, Turkey, 22 December 2018, vol.1, no.1, pp.314-315

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGISININVE KARAR VERME STİLLERİNİN ÜST BİLİŞE VE ÖĞRENİLMİŞGÜÇLÜLÜĞE GÖRE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS), Antalya, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.313-314

Investigation of Multi Cultural Counseling Competencies According to Some Variables

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance ”PCGcongress 2018, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018

Çalışmayan Ev Kadınlarının Mutluluk ve Kişisel Gelişim Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October 2018, pp.1

Evli bireylerde ilişkisel yılmazlık, evlilik yetkinliği ve ikili ilişkilerde güvenin demografik değişkenlere göre incelenmesi.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, vol.1, no.1, pp.2-3

Kültüre Duyarli Psikolojik Danişma Yeterliklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 October 2018, vol.1, no.1, pp.1-2

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Yaşantılarının Babalarıyla Olan İlişkilerine Göre İncelenmesi.

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 06 September 2018, pp.1

Üstün Zekalı Ergenlerle Normal Zekalı Ergenlerin Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 06 September 2018 - 08 October 2019, pp.1

Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Psikolojik Danışma

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Günleri(Atölye Çalışması), İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2018

Psikolojik Danışmayı Psikolojik Danışma Sürecinin Basamaklarına Göre Yapmak (Atölye Çalışması)

Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Zirvesi I., İstanbul, Turkey, 27 - 28 March 2018, pp.1

The Effect of Social Cohesion and Some Personal Variables on Cyber Bullying and Cyber Victimization Level of University Students

2 nd.International Congerence on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

Sosyal zekanın yöneticilerin ve öğretmenlerin çatışma yönetimi stratejileri üzerindeki

2. Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu (TEMES), İstanbul, Turkey, 6 - 07 March 2015

An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping Behaviors among Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.214-221 Sustainable Development identifier

Predicting Peer Pressure Levels Among Turkish Adolescents

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 February 2014, vol.191, pp.1807-1812 identifier

Evaluation of Teachers' Opinions Towards Disapproved Behaviors Of Students

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1050-1058 identifier

Evaluation of Teachers Opinions Towards Disapproved

5th World Conference On Educational Sciences, Italy, 8 - 10 February 2013

Predicting Delinquency Levels in Turkish Adolescents

2nd Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 13 - 15 February 2013

Certain Predictors of Shyness Among Turkish Preservice Teachers

Cyprus International Conference on Educational Research, Güzelyurt, Cyprus (Kktc), 8 - 10 February 2012

School Counselors Assesment Of The Psychological Counseling and Guidance Services They Offer at Their Schools

Cyprus International Conference on Educational Research, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 February 2012

Certain predictors of shyness among Turkish pre-service teachers

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.207-217 identifier

Personal Educational And Vocational Aid With Equal Opportunities In The Education Of Gifted Students

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yansıtma Becerileri: DuygularıYansıtma

in: Yardım Sanatını Öğrenme, Temel Yardım Becerileri ve Teknikleri, Feride Bacanlı,Galip Yüksel, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.105-125, 2019 Creative Commons License

İletişim becerilerine genel bir bakış.

in: Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Kaya,A., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.35-68, 2010

Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi

in: Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II., "Erkan, S." , "Kaya, A.", Editor, Pegem, Ankara, pp.1, 2005

Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

in: Evlilik Okulu, Yavuzer, H., Editor, Remzi, İstanbul, pp.201-226, 2004