Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şor Masallarında Spiritüel Bir Unsur Olarak Rüzgarın Yeri

5. Yıldız Sosyal Bilimler Kongesi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.841-849

Karagöz Perdesine Kadının İzdüşümü

26. Uluslararası Kibatek Edebiyat Sempozyumu- Edebiyatta Kadın, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2014, pp.273-288

Books & Book Chapters

Masal mı? Destan mı? Türk Halk Anlatılarında Tür Sorununa Şor Halk Anlatıları Ekseninde Yeniden Bakış

in: Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür, Mustafa Aça,Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.275-289, 2021

Kozasını Yırtan Parlak Yıldız "Şolban": Bir Kadın Kahraman Modeli

in: Kadın Odağında Toplumsal Cinsiyet Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Aylanç, Mihrican, Editor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları, pp.15-28, 2021

Metrics

Publication

20

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals