Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of real paracetamol wastewater by Fenton process

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, cilt.23, sa.2, ss.177-186, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Hydrothermal Treatment of Waste Semi-Synthetic Metal Cutting Fluid in Supercritical Water

International Advanced Researches & Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2592-2595

Determination of Potential Genotoxic Activity of Gulluk Gulf with SOS Chromotest

9th Eastern European Young Water Professionals Conference, 24 - 27 Mayıs 2017, ss.115-116

The Hydrothermal Treatment of Olive Mill Wastewater in Supercritical Water over Ni/Al2O3 Catalysts

EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2016, ss.1-5

Toxicity Determination of Poultry Slaughterhouse Wastewater in Receiving Environment

EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2016, ss.689-692

Removal of Highyl Polluted Wastewater by Electrocoagulation

1st International Cenference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosna-Hersek, 09 Eylül 2015, ss.50-54

Investigation of Potential Genotoxic Activity of Asin Gulf in the Aegean Region

MOLCHEM 2014, Interational Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.75

Monitoring The Removal Efficiency of The Herbicide Aclonifen By Soil Bacteria

MOLCHEM 2014- International Symposium of Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014, ss.94

Parasetamol İçeren İlaç Atıksularından İleri Oksidasyon Sistemleri ile KOİ Giderimi

I. Ar-Ge Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri., İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2012, ss.1