Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Anorganik Kimya, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya/ Anorganik Kimya, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Trakya University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Yeni Mono ve Bis Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Kimya/ Anorganik Kimya

 • 2003 Postgraduate

  Kırmızı Soğan Kabuğundan Ekstrakte Edilen Antosiyanin ile Yünlü Kumaşların Boyanması

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Kimya Bölümü/ Anorganik Kimya